Algemene Ledenvergadering

Enkele (team-)leden van LokaalHengelo

Aan onze leden:

 

Beste mensen,

Zoals reeds aangekondigd is er op donderdag 15 november a.s. een Algemene Ledenvergadering (ALV) van LokaalHengelo in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44, 7551 LHV te Hengelo. U wordt van harte uitgenodigd om te komen. De vergadering is in de Wegerfoyer en begint om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) en het einde is rond 22.00 uur voorzien. Deze ALV staat o.a. in het teken van de politieke toekomst (het DNA) van Lokaal Hengelo en hoe kijken de leden daar naar. Het wordt dus een belangrijke en boeiende bijeenkomst, DUS KOMT ALLEN!

Als u niet komt of niet kunt komen, meld u dan z.s.m. af bij Fred de Jong (e-mail: fjdejong@home.nl ) of Leo Janssen (e-mail: janss1950@gmail.com ). Dit i.v.m. de catering. 

agenda 

 • Opening ALV
  • Mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Ingekomen stukken
  • Goedkeuring verslag van de ALV d.d. 19 april 2018
 • Bestuursuitbreiding/verkiezing

Op dit moment bestaat het bestuur nog uit 2 leden, te weten Edwin Oude Middendorp (voorzitter) en Fred de Jong (penningmeester en plv. voorzitter). Zoals reeds in de vorige vergadering is aangekondigd hebben zich een aantal aspirant kandidaten beschikbaar gesteld om zitting te nemen in het bestuur. Het huidige bestuur stelt de volgende kandidaten voor ter (her)benoeming:

 • Fred de Jong (herbenoeminng)
 • Arnold Brouwers
 • Serkan Tamer
 • Ruud van der Keur
 • Leo Janssen
 • Eventuele kandidaten die zich hebben aangemeld

 

 • Presentatie fractie LokaalHengelo
  • Ervaringen tot nu toe, geboekte resultaten en toekomstvisie van de fractie
 • Pauze                                                                                  
 • Presentatie onderzoek onder de leden van LokaalHengelo en ‘Wat is ons DNA’.  Het bestuur vraagt de aanwezige leden om mee te denken en te discussiëren over de missie en visie van Lokaal Hengelo.
 • Rondvraag
 • Sluiting met daarna een hapje, drankje en een gezellig samenzijn

 

Het bestuur van LokaalHengelo

 

Written By
More from redactie

rondom de derde raadszetel…

LokaalHengelo betreurt de gang van zaken die nu ontstaan is rondom de...
Read More