Vragen over inzet extra middelen ter bestrijding kinderarmoede

Onze fractie (LokaalHengelo) heeft 20 december vragen gesteld over de inzet van extra middelen (geld) ter bestrijding kinderarmoede. Recentelijk heeft het college ingestemd met een bijdragen van € 1,9 miljoen voor 25 yuppen woningen (stadsvilla’s) aan de Marskant, € 25 miljoen aan het ZGT en nog veel meer aan Welbions.…

Oud CDA voorzitter heeft het toch weer geregeld

We weten dat het CDA goed is in  het onderhands regelen van zaken of zoals ze het zelf vaak beschrijven “politiek bedrijven”. LokaalHengelo noemt dat “willekeur” en “achterkamertjes”. Meestal worden partijen, zoals het CDA, daar zelf beter van en niet de inwoners van Hengelo. Zo ook de recentelijk bekendgemaakte regeling…

Een bruisende binnenstad

De afgelopen 20 jaar is Hengelo van “de uitgaansstad” afgegleden naar een “spookstad”. Steeds vaker ontvangen LokaalHengelo informatie over verloederde plekken in de binnenstad. De laatste melding heeft geresulteerd in een brief van ons Raadslid Jeffrey Scholten over de desolate toestand van de binnenstad.  Laten we hopen dat er eindelijk…

YUPPENWIJK de MARSKANT

Grote schaarste op de woningmarkt in binnensteden drijft de prijzen zo sterk op dat een (eigen) huis of appartement voor velen onbetaalbaar wordt. Exorbitante prijzen zijn voor starters, studenten, éénpersoonshuishoudens of samenwonenden niet te betalen en enkel voorbehouden aan yuppen of de happy few. Huis kopen? Het kopen van een…

Vragen over uitspraken Evert Bleuming van FC Twente

Recentelijk lazen we in een internetkrant, dat de  interim hoofd opleidingen van TC Twente de overgebleven delen van de voetbal academie van TC Twente wil verplaatsen van Hengelo naar Enschede. Bijzonder gezien de recente investeringen waarmee de gewenste aanpassingen zijn gedaan en de investeringen daarvoor waren € 450.000,-. Nu bedenkt…

Betaalbare duurzame energie

De laatste jaren lijkt het niet snel genoeg te kunnen gaan met de “groene golf”. Het is inmiddels een tsunami aan maatregelen waarbij de noodzaak om te vergroenen belangrijker is dan de haalbaarheid daarvan. Alles lijkt hierbij geoorloofd, ook als het betekent dat je een rekenfoutje maakt (Groen links). Dure…
Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering

In een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van LokaalHengelo, donderdagavond 15 november in de Schouwburg Hengelo, zijn een aantal belangrijke besluiten genomen. Zo is het bestuur weer op sterkte gebracht en bestaat deze nu uit 6 leden. Verder hebben de leden gepraat over hoe het verder moet met de partij en…

Algemene Ledenvergadering

Aan onze leden:   Beste mensen, Zoals reeds aangekondigd is er op donderdag 15 november a.s. een Algemene Ledenvergadering (ALV) van LokaalHengelo in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44, 7551 LHV te Hengelo. U wordt van harte uitgenodigd om te komen. De vergadering is in de Wegerfoyer en begint om 19.30…

Coalitieakkoord Hengelo niet alleen digitaal beschikbaar stellen

Voormalig Lokaal Hengelo gemeenteraadslid Ben van Veen heeft de nieuwe coalitie opgeroepen om het coalitieakkoord niet alleen digitaal beschikbaar te stellen voor geïnteresseerde Hengeloers. LokaalHengelo, bij monde van ‘van Veen’, roept op tot maatwerk in de communicatie: ‘”Het coalitieakkoord is – heel modern – in de vorm van een e-magazine…

Vragen over gevaarlijke voetgangerssituatie Enschedestraat

Hengelo- De fractie van LokaalHengelo roept het College van Burgemeesters en Wethouders op om per omgaande maatregelen te nemen en z.s.m. adequaat te reageren op de uiterst gevaarlijke voetgangerssituatie op de Enschedesestraat. Deze situatie is ontstaan, omdat sinds enkele weken in opdracht van de gemeente Hengelo een aanvang gemaakt is…

Staak het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers

Hengelo – LokaalHengelo fractievoorzitter Gerrit Megelink roept de gemeente Hengelo op om geen ondergrondse afvalcontainers tijdens het (in)formatieproces te plaatsen: ‘ Het afvalbeleid is HET thema van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen geweest. Er was en is veel weerstand onder Hengeloërs over het afvalbeleid van het oude college, dat zie je ook…

Ben van Veen beste Raadslid van Hengelo

Gisterenavond eindigde de op initiatief van campagnebureau BKB, de Volkskrant en omroep WNL gestarte verkiezing voor het beste raadslid van Nederland. We waren wat laat geattendeerd op het initiatief maar het is toch gelukt om Ben van Veen in te schrijven op de website https://besteraadslid.nl. Ben van Veen beste raadslid…

Beste raadslid van Hengelo – stem mee!

Op initiatief van campagnebureau BKB, de Volkskrant en omroep WNL is er een verkiezing voor het beste raadslid van Nederland. Namens Lokaal Hengelo zijn zowel Ben van Veen als ook Leo Janssen vertegenwoordigd in de verkiezing. Help mee om Ben van Veen eerste te maken. Het zou mooi zijn als…