Nieuwe subsidie amateur-sportverenigingen

Jeffrey Scholten (Fractievertegenwoordiger) van LokaalHengelo heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W over de nieuwe subsidieregeling (Spuk) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesteld. Deze subsidieregeling biedt amateur-sportverengingen de mogelijkheid tot het aanvragen van extra subsidies die zij kunnen investeren in hun accommodaties en voorzieningen. Voor deze…

Burgemeester benoemen of kiezen?

Vorig jaar gaven we als redactie al aan, dat de huidige burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg, graag nog een termijn van 6 jaar de burgemeester van Hengelo wil zijn. Dinsdag 2 oktober is het dan zover en wordt onze huidige burgemeester in het bijzijn van de Commissaris van de Koning…

Waarom het referendum voortzetten?

LokaalHengelo heeft dhr. Van Essen altijd gesteund in zijn strijd tegen het Hengelose afvalbeleid. Dit omdat wij zijn standpunten hierin delen. Toen dhr. van Essen zijn inleidend verzoek tot een referendum deed, hebben wij als LokaalHengelo dit burgerinitiatief gesteund. Bewust vanaf de achtergrond, want ere wie ere toekomt! Initiatief Tijdens…

zorg niet uitkleden

Hieronder integraal de uitstekende tekst van Ben van Veen, voormalig raadslid en lid Lokaal Hengelo, over de voorgenomen bezuinigingen in de zorg: Morgenavond hoop ik in de gelegenheid te zijn om in te spreken tijdens de politieke markt die door het presidium van de Hengelose gemeenteraad georganiseerd is naar aanleiding…

Armoede en schuldhulpverlening in Hengelo

 • Wist U dat 1 op de 6 kinderen in Hengelo geen fatsoenlijke maaltijd krijgt en vaak honger lijdt?
 • Wist U dat de armoede in Hengelo vanaf 2013 met 9% is gestegen (bron: Armoedebeleid 2016-2020 gemeente Hengelo)?
 • Wist U dat de kosten voor schuldhulpverlening in Hengelo verviervoudigd zijn?
 • Wist U dat

Het gemeentebestuur en de inwoners

 • LokaalHengelo wil meer inspraak voor inwoners van Hengelo;
 • LokaalHengelo wil onderzoek naar overbodige Gemeenschappelijke Regelingen;
 • LokaalHengelo vindt dat er een speciale commissie moet komen om overbodige regels op te sporen;
 • LokaalHengelo is voor een gekozen burgemeester

Kunst, Cultuur en Identiteit

 • LokaalHengelo is voor extra ondersteuning van culturele verenigingen in de breedste zin van het woord;
 • LokaalHengelo wil een kunstroute in de binnenstad van Hengelo;
 • LokaalHengelo wil meer lokale kunstenaars betrekken bij het ontwerpen van kunst;
 • LokaalHengelo vindt dat de gemeentevlag van Hengelo zichtbaar in de stad en in gemeentepanden moet

Sport en Ontspanning

 • LokaalHengelo wil een sport ondersteuningsfonds waardoor breedtesport voor iedereen bereikbaar wordt;
 • LokaalHengelo vindt dat sport toegankelijk moet zijn voor alle jongeren in Hengelo, armoede mag niet leiden tot uitsluiting;
 • LokaalHengelo wil van Hengelo de meidenvoetbalstad van Nederland maken;
 • LokaalHengelo is voor het oprichten van een Verenigingsbureau Sport en Ontspanning, waar

Verkeer en vervoer

 • Verkeer / sluiproutes door woonwijken ze veel mogelijk voorkomen
 • Voor een knelpuntenanalyse van gevaarlijke wegen en kruispunten in Hengelo
 • Alle rotondes in Hengelo moeten dezelfde voorrangsregels krijgen
 • Stoplichten voor voetgangers en fietsen moeten sneller en vaker op groen worden gezet
 • Meer veilige wandel- en fietspaden in Hengelo

Natuur en Milieu

 • LokaalHengelo wil meer kleinschalige parken;
 • LokaalHengelo wil extra aandacht voor geluids- en rookoverlast;
 • LokaalHengelo wil alle gemeentepanden en nieuwbouwwoningen voorzien van zonnepanelen. Ook de sociale huurwoningen van Welbions;
 • LokaalHengelo wil huiseigenaren stimuleren d.m.v. subsidies en leningen om hun huis te isoleren en te voorzien van zonnepanelen;
 • LokaalHengelo wil meer milieuvriendelijke

Dierenwelzijn

 • LokaalHengelo is voor afschaffing van hondenbelasting;
 • LokaalHengelo is voor diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij en – tegen ‘jaarrondstallen’;
 • LokaalHengelo wil een goede identificatie- en registratiesysteem voor huisdieren;
 • LokaalHengelo wil meer financiële ondersteuning voor het dierenasiel en de dierenambulance.

Economie, werkgelegenheid en Financiën

 • LokaalHengelo wil geen verdere lastenverhogingen voor de inwoners en verspilling van het belastinggeld;
 • LokaalHengelo wil meer transparantie waar belastinggeld aan wordt besteed;
 • LokaalHengelo wil een heroverweging van de gemeenschappelijke regelingen;
 • LokaalHengelo wil stoppen met geldverslindende prestigeprojecten zoals Warmtenet, het Stadskantoor en het WTC;
 • LokaalHengelo wil van Hengelo een Smart City

Wonen, Leven en de Openbare Orde

 • LokaalHengelo wil meer sociale huurwoningen en betaalbare starterswoningen;
 • LokaalHengelo wil dat geen enkel gemeentelijk of rijksmonument gesloopt wordt zonder toestemming van de Monumentencommissie;
 • LokaalHengelo wil meer speelplekken en speelruimte voor kinderen;
 • LokaalHengelo wil beter onderhoud van wegen en bermen;
 • LokaalHengelo is voor het nascheiden van afval.

Onderwijs

 • LokaalHengelo wil een stop op verdere bezuinigingen van het speciaal onderwijs;
 • LokaalHengelo vindt dat er alles aan moet worden gedaan om een hoger onderwijs (HBO) vestiging in Hengelo te krijgen;
 • LokaalHengelo wil het hoogwaardig technisch MBO+ onderwijs in Hengelo actief bevorderen;
 • LokaalHengelo is voor gelijkwaardigheid van openbaar en bijzonder onderwijs.

Ouderen en Jongeren

 • LokaalHengelo wil het wonen van ouderen in nabijheid van kinderen stimuleren door het toelatingsbeleid te versoepelen;
 • LokaalHengelo wil een effectieve en betaalbare dienstverlening om het zelfstandig wonen langer mogelijk te maken;
 • LokaalHengelo wil meer ruimte en evenementen, specifiek voor jongeren
 • LokaalHengelo wil weer jongerenwerkers in de buurten

Sociaal beleid

 • LokaalHengelo wil meer aandacht voor de tekorten in de jeugdzorg;
 • LokaalHengelo wil extra inzet op de aanpak van armoede en schulden;
 • LokaalHengelo wil meer erkenning voor mantelzorgers en vrijwilligers;
 • LokaalHengelo vindt dat Hengelo een toegankelijke stad moet worden voor mensen met een beperking;
 • LokaalHengelo wil meer inspraak van kinderen en

Zorg en Welzijn

 • LokaalHengelo staat voor goede zorg en vindt verdere bezuinigingen hierop onaanvaardbaar;
 • LokaalHengelo wil inzetten op preventie en meer innovatie / vernieuwing;
 • LokaalHengelo is voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis inclusief spoedeisende hulp;
 • LokaalHengelo wil extra aandacht voor senioren.

Veiligheid en openbare orde

 • LokaalHengelo is voorstander van meer en efficiëntere inzet van cameratoezicht;
 • LokaalHengelo wil bodycams bij BOA’s en het gebruik van drones bij evenementen;
 • LokaalHengelo is voor preventief optreden in binnenstad;
 • LokaalHengelo wil meer handhaving in de wijken.