Reactie op het stuk in Tubantia over bedreigingen

In de krant van zaterdag 8 september 2018 en op de internet pagina van de Tubantia met als kop: Wethouders Hengelo bedreigd door nieuw afvalbeleid. In de column wordt aangegeven dat twee wethouders, ambtenaren en een medewerker van Twente Milieu worden bedreigd. Dit zou alles te maken hebben met het…
It giet oan! Op naar het afvalreferendum!

It giet oan! Op naar het afvalreferendum!

Woensdag 18 juli heeft de gemeenteraad het inleidend verzoek tot het houden van een referendum over afvalbeleid op basis van een burgerinitiatief goedgekeurd. Hiermee is de definitieve fase voor het verzamelen van de resterende ondersteuningsverklaringen op donderdag 19 juli om 08.00 uur ’s ochtends van start gegaan. Op 19 juli…
Referendum afvalbeleid van de baan!?

Referendum afvalbeleid van de baan!?

Gisteren zagen wij het nieuws op Facebook, Twitter en in de TC Tubantia:  het referendum is van de baan. Initiatiefnemer Dhr. Van Essen heeft zijn verzoek tot het houden van het afvalbeleid teruggetrokken, omdat hij hier geen heil meer in zag. Bij LokaalHengelo was de teleurstelling groot, want afgelopen woensdag…
Motie vreemd: Voedselbank

Motie vreemd: Voedselbank

Hengelo 19-07-2018 Gisteren hebben de fracties van het CDA, de PVV en LokaalHengelo tijdens  gemeenteraadsvergadering gezamenlijk een motie vreemd ingediend, waarbij de fracties middels de motie opdroegen om de jaarlijkse bijdrage aan de voedselbank met tienduizend euro te verhogen en de voedselbank hiermee de mogelijkheid te bieden om meer fruit…
Terrassen(wan)beleid

Terrassen(wan)beleid

Fractie voorzitter Gerrit Megelink heeft gisteren na aanleiding van een artikel in het TC Tubantia van afgelopen zaterdag tijdens de raadsvergadering in het vragenkwartiertje vragen gesteld over het terrassenbeleid in de Hengelose binnenstad.  Hieronder vindt u de motivatie tot het stellen van de vragen en de vragen van Gerrit Megelink…
Politieke markt: Interventieprogramma Sociaal domein

Politieke markt: Interventieprogramma Sociaal domein

Hieronder kunt de reactie van LokaalHengelo op het interventieprogramma sociaal domein verwoord door raadslid Patrick Rillmann lezen.   Voorzitter, Het college staat voor een grote uitdaging met de tekorten in het sociaal domein. Maar niet alleen het college staat voor een uitdaging, heel Hengelo zal in meer of mindere mate…

Onterecht heffen van leges in Hengelo Noord? LokaalHengelo stelt vragen

In de Wet ruimtelijke ordening die op 01-07-2008 in werking is getreden is specifiek vastgelegd dat gemeenten hun bestemmingsplannen elke tien jaar dienen te herzien. Mocht daar niet (tijdig) aan worden voldaan, dan vervalt voor het betreffende plangebied de bevoegdheid tot invordering van ‘rechten terzake van na dat tijdstip door…

LokaalHengelo reageert op het Coalitie Programma 2018-2022

Best lezers, Hieronder vindt u de reactie van de fractievoorzitter van Lokaal Hengelo op het coalitieprogramma van het nieuwe college van B&W. In de reactie reageert fractievoorzitter Gerrit Megelink namens de fractie beknopt en gericht op de centrale thema’s van het coalitieprogramma. De komende vier jaar zullen de onderwerpen uit…
Ook Lokaal Hengelo pleit voor duurzame verkeersborden

Ook Lokaal Hengelo pleit voor duurzame verkeersborden

Hengelo- Lokaal Hengelo heeft in een eerder artikel aangegeven het huidige coalitieprogramma kritisch, maar positief te hebben ontvangen. In het coalitieprogramma staat ook een hoofdstuk “Duurzame stad”. In dit hoofdstuk geeft het nieuwe college aan Hengelo op alle fronten te willen verduurzamen, met als doel een neutrale klimaat-balans in 2040.…