Behoud volwaardig ziekenhuis in Hengelo

Op maandag 18 september jl. hebben de partijen LokaalHengelo en SP een actie gehouden voor de ingang van het ZGT ziekenhuis in Hengelo. De actie was een groot succes. Veel van onze leden hadden de moeite genomen om aan te geven dat de uitholling van het ziekenhuis in Hengelo gestopt moet worden en dat Hengelo weer terug moet naar een volwaardig ziekenhuis.

Aanbieden 3600 handtekeningen

Onze fractievoorzitter Leo Janssen overhandigde aan de Raad van Bestuur van het ZGT maar liefst 3600 digitale handtekeningen en gaf in een verklaring aan dat het genoeg is geweest met de bezuinigingen en als er bezuinigd moet worden dat maar gezocht moet worden in het management en minder luxe. Ook gaf hij aan dat LokaalHengelo niet meedoet aan het achterkamertjesoverleg welke na de actie zou zijn met de fracties van de gemeenteraad. De actie en de verklaring geven nogmaals aan dat LokaalHengelo staat voor een volwaardige zorg in Hengelo en zich daarvoor inzet.

Hieronder een sfeerimpressie en de afgelegde verklaring.

 

De redactie van LokaalHengelo (redactie@lokaal-hengelo.nl)

 

Verklaring van LokaalHengelo

Geachte aanwezigen, geachte Raad van Bestuur van het ZGT,

Hengelo, een stad van meer dan 81.000 inwoners, en de omliggende dorpen en plaatsen verdienen goede zorg. Een stad als Hengelo verdient een volwaardig ziekenhuis. Eens had Hengelo twee volwaardige ziekenhuizen. Het Gerardus Marjella Ziekenhuis en het Koningin Juliana Ziekenhuis. Nu dreigt verder uitholling van het enige overgebleven ziekenhuis ZGT in Hengelo.

Hengelo e.o. en al haar inwoners willen een Volwaardig Ziekenhuis met een afdeling Spoedeisende Hulp, welke nu dreigt te sneuvelen bij de in juni aangekondigde bezuinigingen. Eigenlijk wil heel Hengelo e.o. een Volwaardig Ziekenhuis waar Neurologie, Intensive Care en Verloskunde weer aanwezig zouden moeten zijn. Reeds eerder zijn deze afdelingen in Hengelo gesloten en overgeheveld naar een andere locatie. Nu komen Hengelose baby’s, bij de ZGT locatie Almelo ter wereld. Voor veel Hengeloërs nog steeds een hard gelach.

Ook de Hengelose politiek heeft als een breed front aangegeven dat zij verdere uitholling van het ZGT niet zal tolereren. Voor de lokale partij LokaalHengelo gaat dat nog verder. Wij en de vele duizenden mensen die de online petitie hebben ondertekend willen een volwaardig ziekenhuis in Hengelo terug. De zware bezuinigingen die aangekondigd zijn moeten niet ten koste van het personeel of minder zorg gaan. Zoek de bezuinigingen wat ons betreft in het management of wat minder luxe maar laat de goede zorg intact en bouw het verder uit. Geen bezuinigingen of afbouw maar investeren in goede en betere zorg! 

Partijen als de SP en LokaalHengelo die hier voor u staan hebben beide een handtekeningactie georganiseerd waar massaal op gereageerd is. Wij willen als lokale politieke partij U graag  de online handtekeningen overhandigen. Handtekeningen van bezorgde inwoners van Hengelo en omstreken die een steeds verdere afbouw van hun zo belangrijke zorg, een Volwaardig Ziekenhuis, zien afbrokkelen. Maar liefs 3600 ondertekenaars hebben de online petitie voor Behoud van een Volwaardig Ziekenhuis getekend.

Straks gaat U als Raad van Bestuur in een besloten vergadering in gesprek met een afvaardiging van de gemeenteraad. De fractie van LokaalHengelo zal daar niet aan mee doen. Wij vinden dat dit moreel niet kan. Het is een besloten bijeenkomst en daar zijn wij niet van. Wij vinden het verder ‘te gek voor woorden’ dat eventueel de gemeenteraad eerder dan de medewerkers geïnformeerd worden over de bezuinigingsplannen. Medewerkers die nog weken in spanning moeten afwachten wat er verder gaat gebeuren.

Wij willen U nu graag de handtekeningen overhandigen en wij hopen, met alle hier aanwezige mensen, dat u als Raad van Bestuur deze noodkreet – Behoud een Volwaardig Ziekenhuis in Hengelo – ter harte zal nemen. 

Hengelo rekent op U! Kunnen wij op U rekenen?

Written By
More from Redactie

Tijdelijke vervanging van fractievoorzitter Gerrit Megelink

De huidige fractievoorzitter van Lokaal Hengelo, Gerrit Megelink, moet wegens gezondheidsredenen zijn...
Read More