Bestuur

Het bestuur van LokaalHengelo heeft als belangrijkste taken het vertegenwoordigen van de leden van de vereniging LokaalHengelo, het bewaken van de politieke koers van LokaalHengelo en het vertegenwoordigen van uw meningen en belangen in de gemeente Hengelo. LokaalHengelo is de lokale partij voor Hengelo welke geen enkele binding heeft met landelijke partijen. LokaalHengelo is de partij van recht door zee en kritisch, staat politiek rechts van het midden en is de énige partij die burgers vertegenwoordigt die uiterst teleurgesteld zijn in de huidige lokale politiek. LokaalHengelo is in augustus 2015  opgericht en behartigt de belangen van alle inwoners  van Hengelo. Nog dagelijks gaan er zaken mis op het gemeentehuis en maakt geen enkele andere politiek partij in Hengelo zich zorgen over de gevolgen en/of hoeveel geld het kost. Men verhoogt gewoon de belastingen en de begroting klopt weer of ze bezuinigen op verkeerde zaken.

Het bestuur van Lokaal Hengelo zet zich dagelijks (ook via de social media) in om sturing te geven aan het verbeteren van uw Hengelo op het niveau van inwoner(s), wijk(en) en stad.  Hieronder stelt het bestuur zich voor:

Voorzitter

Mijn naam is Edwin Oude Middendorp, ik ben ondernemer en als vrijwilliger actief in diverse maatschappelijke organisaties.

Ik zou graag de echte lokale democratie willen invoeren door inwoners stemrecht te geven voor grote projecten van de gemeente. Hierdoor voorkomen wij verspilling en blijft er meer geld over dat nuttig ingezet kan worden. Wijken zouden ook grote inspraak moeten hebben over wat er in de wijk moet gebeuren en waar het geld aan besteed gaat worden.

Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor het algemeen bestuur, communicatie en alle contacten met de pers.

“LOKAALHENGELO LAAT DE BURGER BESLISSEN OVER GROTE PROJECTEN, DAT VOORKOMT MISLUKKINGEN”

Voorzitter en Penningmeester

Mijn naam is Fred de Jong. Ik ben 7 jaar geleden gestopt met werken. Daarvoor heb ik 35 jaar in het voortgezet onderwijs les gegeven in economische vakken en informatica. Ik woon sinds mijn 10e in Hengelo en voel mij een echte Hengeloer. 12 Jaar geleden ben ik in de politiek terecht gekomen omdat mijn zoon in de gemeenteraad zat.

Secretaris

Mijn naam is Seviye van Wier-Koca, ik ben 47 jaar, getrouwd, moeder van twee kinderen en meer dan 25 jaar ondernemer in de binnenstad ‘het Hartje Hengelo’.

Niet geboren, maar getogen Hengeloër .

In die 30 jaar als werkende in de binnenstad Hengelo heb ik vele veranderingen meegemaakt. Die veranderingen hebben er voor gezorgd dat midden- en kleinbedrijven uit het centrum van Hengelo werden verdreven of zelfs failliet zijn gegaan.

Ambtenaren onderschatten dat het de midden- en kleinbedrijven zijn, die de motor vormen van de Nederlandse economie, vandaar ook mijn interesse in de plaatselijke politiek LokaalHengelo. Samen met deze partij wil ik mij inzetten voor de midden- en kleinbedrijven. Een voorbeeld is het parkeerbeleid. Hoe vaak heb ik van een fractielid gehoord dat parkeren niets met de leegstand in de binnenstad te maken heeft? Als dat fractielid een ondernemer was geweest had hij een heel andere inleving gehad naar zijn kiezers toe.

Uiteindelijk gaat het erom dat jij je gaat inzetten voor je kiezers, dus de burgers van Hengelo, om samen van Hengelo een gezonde, productieve  en veilige stad te maken.

En daar hebben wij u ook uw hulp bij nodig!

“Samen met deze partij wil ik mij inzetten voor de midden- en kleinbedrijven. 

Secretaris

Mijn naam is Jeffrey Scholten, 32 jaar, getrouwd en vader van twee jonge kinderen. Ik ben werkzaam bij een IT bedrijf in Hengelo. Mensen uit mijn omgeving omschrijven mij als sociaal, oprecht, kritisch, integer en als een echte doorzetter.

Met veel interesse volg ik al jaren de lokale politiek. In de huidige politiek is men vaak drukker met elkaar, dan samen de schouders eronder te zetten om Hengelo weer vooruit te helpen. Samen met LokaalHengelo wil ik een verschil maken. Het wordt tijd voor een frisse wind.

De komende tijd gaan wij samen met het bestuur en de verschillende commissies eraan werken om LokaalHengelo verder op de kaart te zetten.

“Samen met LokaalHengelo wil ik een verschil maken. Het wordt tijd voor een frisse wind in Hengelo.”