Binnenstad, doormodderen of écht aanpakken

Of  het nu om het afvalvraagstuk of de horecavisie ( terrassenbeleid, sluitingstijden) gaat, het Hengelose college blijft maar hardnekkig fullspeed doormodderen met een beleid dat Hengelose inwoners en ondernemers niet pruimen. Sterker nog, de binnenstad is inmiddels veranderd in een Vogelaarwijk en dat mag het huidige college, met o.a. de SP en het CDA, zich aantrekken. Natuurlijk komt dat, omdat er de laatste tientallen jaren niet of nauwelijks in de binnenstad geïnvesteerd is. Maar nog schrijnender is het feit dat er totaal geen toekomst-bestendige visie aanwezig is om de leegstand aan te pakken. Een primaire vereiste om een binnenstad te restylen.

Het moet anders,  met meer visie

De noodkreet van Tripple B richting de verantwoordelijke wethouder Elferink (CDA)  om een gelijkwaardig terras als overige horecazaken zoals bv, De Appel, Twee Wezen, Het Pleintje, te mogen exploiteren werd op een gênante wijze door de wethouder geweigerd. De weigeringsgronden van de wethouder tarten sowieso het gelijkheidsbeginsel. Volgens Lokaal Hengelo bevinden zich de terrassen van de genoemde horecabedrijven ook in winkelkerngebieden, maar daar hanteert de wethouder kennelijk andere regelgeving. Kortom, een achterhaald visieloos systeem van vergunningverlening die een binnenstad verstikt en toekomstige ondernemers weert om in de Hengelose binnenstad een bedrijf te starten. Om een toekomstgerichte succesvolle binnenstad te creëren, zal er ANDERS gedacht en gehandeld moeten worden. Geen aparte Horeca- of Retailnota, nee één nota. Het is tenslotte noodzakelijk dat beide onderdelen op elkaar afgestemd zijn. Binnenstadbezoekers willen beleving in een gezellige binnenstad vinden en om dat te realiseren zal de regelgeving drastisch anders moeten. Dus weg met de beknellende huidige Horecavisie en het failliete terrassenbeleid dat nog steeds niet is ingevoerd. Waarom eigenlijk niet?

Herziening beleid, uitstallingen, reclame en terrassen.

LokaalHengelo pleit ervoor dat het college de terras- en uitstallingenregels en de regels voor handelsreclame gaat verruimen en vereenvoudigen. Het geeft de ondernemers de ruimte/ inspiratie om echt te ondernemen, zonder dat daarbij al te veel administratieve rompslomp komt kijken. Tegelijkertijd vraagt het natuurlijk ook iets van de ondernemers zélf, het is nu aan de ondernemers om te blijven zorgen voor een kwalitatief mooi horeca- en winkelgebied.

Terrassen

De Hengelose horeca wil graag meer vrijheid om hun terras in te richten. Ook de SCH, de Horecabond en vooral de binnenstadbezoekers geven aan voorstander te zijn van meer terrassen in het Hengelose centrum, dit geeft meer beleving en gezelligheid. Horecaondernemers moeten samen met de gemeente tot vereenvoudiging van de terrasregels komen. Het resultaat moet duidelijke, handhaafbare algemene regels (dus zonder vergunningstelsel), met zo min mogelijk administratieve lasten voor de ondernemer opleveren, met als doel aantrekkelijke terrassen met betere profilering van afzonderlijke horecagelegenheden. Ook rondom het nieuw in te richten marktplein dient mix-horeca te komen, de gemeente moet daarom hier overgaan tot herziening van het bestaande bestemmingsplan. Mengvormbedrijven op het marktplein ( met eventueel ondersteunende horeca) moeten ook gefaciliteerd worden om zich te kunnen vestigen.

Uitstallingen en vermindering van regeldruk.


Oo
k aan de uitstallingen van de detailhandel in de binnenstad moet volgens Lokaal Hengelo meer ruimte worden gegeven. Wel moeten de uitstallingen afgestemd zijn op andere belangen in de stad, zodat er geen onveilige situaties en overlast ontstaan. Een nieuwe regelvorming moet meer ruimte bieden voor een kwaliteitsimpuls. In dit kader is het uiterst belangrijk dat de gemeente de regeldruk voor haar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers vermindert.

In de gehele binnenstad dezelfde opstelregelgeving voor de terrassen, verschaft ondernemers helderheid om hoe te kunnen/mogen exploiteren.

Tenslotte geldt toch dat er in de gehele binnenstad activiteit moet zijn en dat er geen selectief voorrecht voor een beperkt aantal horecaondernemers mag zijn. Bovendien gaat de selectieve en achterhaalde gedachte van een winkelkerngebied ten koste van de gezelligheid/ beleving in de rest van de binnenstad.

Ook is het uitermate belangrijk dat vergunningverlening zowel in de retail, mengvormen en horeca snel en efficiënt maar zeker zorgvuldig gedaan moet worden. De gemeente dient mee te evolueren in deze tijd en dat betekent o.a. een gunstig klimaat scheppen voor toekomstige en huidige binnenstadondernemers.

Antiek vergunningstelsel

Het kan toch niet waar zijn dat gerenommeerde bedrijven als een H & M, Blue Sakura en nu weer een fors investerende Tripple B door een falende collegevisie en een antiek vergunningstelsel uit de Hengelose binnenstad worden weggejaagd. LokaalHengelo zal zich daar tegen verzetten en met initiatieven komen om het tij te keren. U kunt daarbij helpen door op 21 maart 2018 op LokaalHengelo te stemmen.

Weer een opiniestuk van de redactie van Lokaal-Hengelo.nl

 

Geschreven door
More from Redactie

Ook buren Beerninks hebben last van Toermalijn

Al regelmatig hebben wij als LokaalHengelo ons ingezet voor familie Beernink en...
Lees meer

4 Comments

 • Allemaal leuk en aardig….
  .
  Wat ons betreft vooralsnog geen rooie rotcent naar dat failliete centrum!
  Eerst een brevet van ” kunde ” en kwaliteit laten zien voordat er sprake is van *kuch* investeren…
  Daarboven moeten de betalende burgers eerst aan bod zijn geweest!
  Lasten dramatisch omlaag en een directe vorm van invloed. Niks ‘organisaties’ , laagdrempelig hoog service niveau op bijna individuele leest geschoeid. Om e.e.a. te bekostigen een uitschudding vh ambtenaren quota.
  Pas dan dat centrum.
  Wie z’n oor, ook buiten de stadgrens, te luister heeft gelegd, komt tot 1 en breed gedragen zelfde conclusie: LELIJKHEID troef!
  Gezien de historie hebben wij in de verste verte geen enkel vertrouwen in het zelf-reinigend vermogen van dit bestuur en diens apparaat…
  De afgefikte Blokker en bios had de opmaat kunnen zijn om de oude karakteristieke architectuur te doen herleven, om vanaf die plek als een inktvlek de visuele gruwel successievelijk te laten verdwijnen.
  Straks weer eenzelfde lakmoesproef: de Lambertus-passage… wedden dat wederom hier een ‘retina-kastijding’ verschijnt?
  Ga verdorie kijken in andere regio’s en zie hoe het oud Hollands gevelpracht ook in nieuwe setting gestalte krijgt!

 • Er lijkt dus maar geen einde te komen aan het drama dat binnenstad heet. Hoe is het mogelijk?

  • Beste Alex Delarge, het is prima dat u onder een andere naam hier berichten post. Wij merken ook dat u het vaak met ons eens bent en dat doet ons deugd. Toch zit er ook een schaduwzijde aan. Toen er nog online op de TCTubantia artikelen kon worden gereageerd, was u vaak diegene die de discussie op scherp zette. Nu wordt onze fractievoorzitter soms lastig gevallen dat hij onder de naam van Alex Delarge zou acteren. Onze fractievoorzitter is heel transparant en zijn reacties zijn dan ook onder zijn eigen naam. Het zou wel prettig zijn als wij weten wie u bent zodat wij mensen die het niet met u eens zijn naar u door kunnen leiden. B.v.d.

   • Wat verschrikkelijk dat uw fractievoorzitter lastig wordt gevallen. U weet echter net als ik hoe de lokale kartelpolitiek werkt en hoe deze personen probeert te demoniseren.Ik moet mezelf zeer goed beschermen tegen deze luiden.

Comments are closed.