Burgemeester benoemen of kiezen?

Vorig jaar gaven we als redactie al aan, dat de huidige burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg, graag nog een termijn van 6 jaar de burgemeester van Hengelo wil zijn. Dinsdag 2 oktober is het dan zover en wordt onze huidige burgemeester in het bijzijn van de Commissaris van de Koning tijdens de gemeenteraadsvergadering officieel herbenoemd.

LokaalHengelo heeft duidelijk aangegeven herbenoeming niet te zien zitten, want wij vinden, net als 71% van de Nederlanders, dat burgers zelf moeten bepalen wie hun burgemeester wordt. Het proces van (her)benoeming is niet transparant en daarmee niet inzichtelijk voor inwoners. Het verloopt via een zogenaamde vertrouwenscommissie wat bij uitstek een vorm van achterkamertjespolitiek is.

LokaalHengelo staat voor bestuurlijke vernieuwing en echte inspraak van inwoners waardoor  achterkamertjespolitiek uitgesloten is. LokaalHengelo wil een open en transparant (her)benoemingsproces, maar die wordt door het huidige systeem – waar het instellen van en werken met een vertrouwenscommissie inherent aan is – in de weg gestaan.

LokaalHengelo is van mening dat het bij de (her)benoeming van een burgemeester niet meer dan logisch is dat burgers mogen weten welke kandidaten zijn afgewezen, wat daarvan de reden is en waarom een burgemeester herbenoemd wordt. Hoe kunnen inwoners van Hengelo nu zeker weten wie de beste kandidaat is voor Hengelo, waarom iemand wordt herbenoemd en hoe er politiek over iemand wordt gedacht? Dit is lastig te achterhalen als alles zich in het geheim afspeelt. Wat LokaalHengelo betreft hebben de inwoners van Hengelo recht op volstrekte openheid van zaken, want dat geeft ook duidelijkheid en acceptatie. Dat een uitkomst van een (her)benoeming dan wel eens anders kan uitvallen, hoort nu eenmaal bij een echte democratie.

Deelt u onze mening en wilt u zelf uw burgemeester kunnen kiezen, meer democratie en zeggenschap in en over uw stad? Wordt dan lid van LokaalHengelo en maak samen met ons het verschil om deze vernieuwingen te realiseren.

 

De Redactie

p.s. lid worden kan hier: https://www.lokaal-hengelo.nl/lid-worden/

Written By
More from Redactie

Sociaal beleid

LokaalHengelo wil meer aandacht voor de tekorten in de jeugdzorg; LokaalHengelo wil...
Read More