Binnenstad

YUPPENWIJK de MARSKANT

by
Grote schaarste op de woningmarkt in binnensteden drijft de prijzen zo sterk op dat een (eigen) huis of appartement voor velen onbetaalbaar wordt. Exorbitante prijzen zijn voor starters, studenten, éénpersoonshuishoudens of samenwonenden niet te betalen en enkel voorbehouden aan yuppen of de happy few. Huis kopen? Het kopen van een…

Vragen over gevaarlijke voetgangerssituatie Enschedestraat

by
Hengelo- De fractie van LokaalHengelo roept het College van Burgemeesters en Wethouders op om per omgaande maatregelen te nemen en z.s.m. adequaat te reageren op de uiterst gevaarlijke voetgangerssituatie op de Enschedesestraat. Deze situatie is ontstaan, omdat sinds enkele weken in opdracht van de gemeente Hengelo een aanvang gemaakt is…

Binnenstad en Wijken

by
  • LokaalHengelo wil een herziening van de horecavisie en het terrassenbeleid
  • LokaalHengelo vindt dat de herinrichting marktplein prioriteit heeft;
  • LokaalHengelo wil een uitnodigend parkeerbeleid met blauwe zones;
  • LokaalHengelo is voor een snellere vergunningverlening;
  • LokaalHengelo wil onnodige bureaucratie aanpakken;
  • LokaalHengelo is voor buurtrechten en zelfbestuur voor wijken en buurten.

Binnenstad, doormodderen of écht aanpakken

by
Of  het nu om het afvalvraagstuk of de horecavisie ( terrassenbeleid, sluitingstijden) gaat, het Hengelose college blijft maar hardnekkig fullspeed doormodderen met een beleid dat Hengelose inwoners en ondernemers niet pruimen. Sterker nog, de binnenstad is inmiddels veranderd in een Vogelaarwijk en dat mag het huidige college, met o.a. de…

Onduidelijkheid terrassenbeleid en het gelijkheidsbeginsel

by
We hebben vandaag een brief gestuurd naar het college i.v.m. de slepende kwestie aangaande een terras aanvraag voor Triple B. De brief gaat over onduidelijkheid van het toegepaste terrassenbeleid in Hengelo, Het gaat ook over het gelijkheidsbeginsel en een ondernemer die de dupe dreigt te worden van het niet toepassen…

Nieuwe voorstelling in ons Rabotheater!

by
Hoe graaft een wethouder zijn eigen graf, door Claudio Bruggink. De soap rondom ons Rabotheater is nog niet voorbij. Onze wethouder met cultuur in de portefeuille, Claudio Bruggink (D66) heeft op heimelijke wijze vertrouwelijke informatie aan het Wilminktheater in Enschede verstrekt. waardoor deze nu in het bezit is van concurrentiegevoelige…

Met de billen bloot voor de Binnenstad

by
In de ingelaste gemeenteraadsvergadering van 11 juli jl. ging het over het jaarverslag en jaarrekening van 2016. Ingepland was een uur. Of je een vergadering, waar belangrijke zaken aan de orde komen, kunt plannen? Het duurde dus ook flink langer. Fracties keken terug en moeten constateren dat het college (wethouder…

Volgt na de sluiting van de Blokker, nu ook de Hema?

by
We maken ons al een hele lange tijd zorgen over de z.g. vitale binnenstad van het college, vertegenwoordigd door de wethouder Elferink. Dat hij vandaag in de krant staat met een succesverhaal van de Pastoriestraat is niet bepaald zijn verdienste maar dat van de georganiseerde ondernemers in de Pastoriestraat. De…

De binnenstad onder dit college (deel 1)

by
De handelswijze van oud- international en nu KNVB-bobo Hans van Breukelen en Hengelo’s wethouder Marcel Elferink (CDA) kent grote overeenkomsten. Hans van Breukelen vloog speciaal naar de Arabische zandbank om Henk ten Cate te polsen en om hem vast te leggen voor het bondscoachschap. Na een langdurig overleg in het…

De Hengelose Beren op “van onze Centen” bij SBS6

by
Kijk op woensdag 17 mei om 20:30 uur op SBS6 naar de tweede aflevering van: “van onze Centen” .                    Presentator André van der Toorn komt in actie tegen de verspilling van onze belastingcenten. Dit keer is er ook aandacht voor de “Beren” op het marktplein in Hengelo. Twee leden van…
2

Rabotheater in Hengelo moet zelfstandig blijven

by
Er zijn veel meningen over het Rabotheater, regelmatig positief en soms ook negatief. Ook horen we van enkele politieke partijen en door berichtgeving, van burgers laten we er maar mee stoppen of ze moeten maar samenwerken met het Wilminktheater. Tot slot is er voornamelijk negatief nieuws geweest over de financiering…

De binnenstad, wie biedt er meer dan € 6 miljoen?

by
Afgelopen maandagavond, op de dag van de arbeid, 1 mei, was er weer Hengeloos Peil. Het te bespreken thema, was toepasselijk en goed gekozen, ‘vitale binnenstad’. Of ander gezegd het wordt tijd voor échte aanpak. De wethouder Marcel Elferink (CDA) wilde de toehoorders nog wel overtuigen dat er onder zijn…

Lokaal Hengelo start petitie voor gratis parkeren in Hengelo

by
De binnenstad van Hengelo moet weer tot leven komen. Er is veel leegstand in de binnenstad en bezoekers trekken naar omliggende plaatsen of mijden de binnenstad. Hengelo moet weer aantrekkelijk worden voor ondernemers en bezoekers. Gratis parkeren kan daar aan bijdragen. De parkeertarieven in het centrum van Hengelo zijn niet…

Gratis parkeren, het komt steeds dichterbij!

by
We hebben als Lokaal-Hengelo eerder vragen gesteld over de kosten van het parkeren in Hengelo. Dit naar aanleiding van een voorstel van BB voor het verminderen van betaald parkeren in de binnenstad van 19:00 uur ’s avonds naar 17:00 uur. Dit zou volgens de wethouder € 200.00, – per jaar…

Belangenverstrengeling en/of lippendienst

by
Als er geen bijzondere politieke zaken gebeuren, worden er om de vier jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In Hengelo was dat in 2014 en er zijn toen 37 raadsleden geïnstalleerd. Bij de installatie als raadslid wordt de eed of belofte afgelegd. Voor gemeenteraadsleden is de eed of belofte voorgeschreven in de Gemeentewet,…

Bijdrage beleidsbegroting 2017

by
Vorige week is de beleidsbegroting 2017-2020 uitvoerig besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Voor het eerst sinds jaren zijn er geen nieuwe bezuinigingsmaatregelen nodig. De gemeenteraad heeft ingestemd met deze begroting. Leo Janssen van Lokaal-Hengelo heeft tijdens zijn bijdrage zijn zorgen geuit over o.a.  de leegloop in de binnenstad en de stijgende…

Winkelleegstand in Hengelo een voortdurende discussie

by
Winkelleegstand in de binnenstad van Hengelo, is een onderwerp waar we (binnenstad ondernemers, politiek en natuurlijk ook burgers) al jaren over discussiëren of er een mening over hebben. Discussiëren is goed maar écht planmatig aanpakken is nog beter. We zaten, volgens een rapport, op goud alleen is er weinig van…

Binnenstad Hengelo moet gratis parkeren worden!

by
Er is eindelijk openheid over de parkeerinkomsten en parkeerkosten in de binnenstad van Hengelo. Hoewel, we weten nog steeds niet wat het per parkeerterrein kost en wat de opbrengsten zijn. We kunnen al wel de conclusie trekken dat er “maar € 500.000,-“ per jaar netto overgehouden wordt aan het parkeren.…

Hoe zit het nu met het “win-je-winkel” concept?

by
Lokaal-Hengelo heeft naar aanleiding van een artikel in “De Ondernemer” en TC Tubantia over een winnaar van “Win-je-Winkel” concept in Hengelo die uiteindelijk in Enschede de winkel is gestart vragen gesteld aan het college van B&W. Het betreft de cupcakewinkel van enthousiaste ondernemer, Nienke Versluis die door de eigenaar van…