Financiën

Vragen over inzet extra middelen ter bestrijding kinderarmoede

by
Onze fractie (LokaalHengelo) heeft 20 december vragen gesteld over de inzet van extra middelen (geld) ter bestrijding kinderarmoede. Recentelijk heeft het college ingestemd met een bijdragen van € 1,9 miljoen voor 25 yuppen woningen (stadsvilla’s) aan de Marskant, € 25 miljoen aan het ZGT en nog veel meer aan Welbions.…

Hengelo kampioen lastenstijging in Twente

by
Vandaag hebben de meeste Hengelose huishoudens de gemeentelijke belastingaanslagen ontvangen. Tegelijkertijd zijn de landelijke cijfers voor de lokale belastingen van de afgelopen 4 jaar bekend geworden. Het gaat over de periode 2014 – 2018 en het is dus mogelijk om de prestaties van de verschillende gemeentes met elkaar te vergelijken.…

LokaalHengelo: ‘College toont knap staaltje Hengeler Weend’

by
Hengelo –  LokaalHengelo raadslid Ben van Veen gaat bij de komende raadsvergadering aan het college tekst en uitleg vragen over het persbericht ‘ Actieplan Binnenstad voorbeeldproject voor Europese steden’.  Van Veen heeft het lezen van het persbericht als ‘ meer dan surrealistisch’  ervaren en noemt het persbericht een ‘knap staaltje…

Economie, werkgelegenheid en Financiën

by
  • LokaalHengelo wil geen verdere lastenverhogingen voor de inwoners en verspilling van het belastinggeld;
  • LokaalHengelo wil meer transparantie waar belastinggeld aan wordt besteed;
  • LokaalHengelo wil een heroverweging van de gemeenschappelijke regelingen;
  • LokaalHengelo wil stoppen met geldverslindende prestigeprojecten zoals Warmtenet, het Stadskantoor en het WTC;
  • LokaalHengelo wil van Hengelo een Smart City

Armoede en schuldhulpverlening

by
  • LokaalHengelo wil doorontwikkeling en uitbreiding van het kindpakket;
  • LokaalHengelo wil een vangnet voor inwoners die niet terecht kunnen bij de Voedselbank;
  • LokaalHengelo wil meer aandacht voor schuldstress;
  • LokaalHengelo wil extra aandacht voor jongeren met schulden;
  • LokaalHengelo wil gemeentelijk beleid dat zich meer richt op gedragsbeïnvloeding.

Inhuur personeel gemeente Hengelo, € 3 miljoen per jaar

by
Medio vorig jaar kregen we signalen dat de gemeente veel personeel inhuurt en dat het daar regelmatig ex-ambtenaren betreft.  Daarom hebben we 29 september j.l.vragen gestuurd naar het college om inzicht te verkrijgen in de inhuur van ambtenaren via commerciële bureaus. Inmiddels hebben we de antwoorden van het college gekregen.…

Vragen inhuur van ambtenaren via commerciële bureaus in Hengelo

by
LokaalHengelo krijgt steeds meer signalen en maakt zich steeds groter zorgen over de toename van inhuurkrachten van commerciële bureaus. “Vaak’ zijn dit ex-ambtenaren van de gemeente zelf, die later weer via deze bureaus  worden ingehuurd. Hiermee gaan niet alleen de kosten flink omhoog,  maar wij vragen  ons ook af, wat…

Met de billen bloot voor de Binnenstad

by
In de ingelaste gemeenteraadsvergadering van 11 juli jl. ging het over het jaarverslag en jaarrekening van 2016. Ingepland was een uur. Of je een vergadering, waar belangrijke zaken aan de orde komen, kunt plannen? Het duurde dus ook flink langer. Fracties keken terug en moeten constateren dat het college (wethouder…

Actie: Behoud volwaardig ziekenhuis in Hengelo

by
Zoals jullie wellicht al gemerkt hebben heeft de Raad van Bestuur (dat is een chique naam voor een directie die meer geld voor zichzelf binnen harkt), van het ziekenhuis ZGT gemeend weer eens een bezuiniging te moeten aankondigen. Onderdeel van deze plannen zal waarschijnlijk de verdere ontmanteling van de locatie…

Bezuiningen van ZGT gaat de locatie Hengelo hard treffen

by
We hadden het al als speerpunt opgenomen voor de verkiezingen, maar helaas moeten we al eerder aan de bak. De volgende ronde bezuinigingsdrift van het ZGT betekent opnieuw grote zorgen voor de locatie Hengelo. Al eerder verdwenen er belangrijke behandelingen en operaties van Hengelo naar Almelo. Vrouwen die moeten bevallen…

Agenda voor Twente, wat hebben we eraan?

by
Vandaag stond in de krant dat er in Hengelo een meerderheid van de politieke partijen in de gemeenteraad een voorkeur/prioriteit hebben voor het Rabotheater en de Agenda voor Twente. Dat van de Rabotheater dat snappen we wel en daar  hebben we ook voldoende over geschreven, het meeste efficiënte theater van…

Hoe zit het met subsidie aan organisaties met grootverdieners?

by
Subsidies worden toegekend om zaken te financieren die moeilijk of niet te financieren zijn. Meestel worden ze toegekend onder strenge voorwaarden, zo ook in Hengelo. We hebben al eens eerder een brief gestuurd met vragen over subsidies,  omdat we signalen kregen dat organisaties die subsidie ontvingen directeuren in dienst hadden…
2

Rabotheater in Hengelo moet zelfstandig blijven

by
Er zijn veel meningen over het Rabotheater, regelmatig positief en soms ook negatief. Ook horen we van enkele politieke partijen en door berichtgeving, van burgers laten we er maar mee stoppen of ze moeten maar samenwerken met het Wilminktheater. Tot slot is er voornamelijk negatief nieuws geweest over de financiering…

Onafhankelijk Radio Hengelo TV, het mag wat kosten

by
Beleidsplan Afgelopen woensdagavond presenteerde Stichting Radio Hengelo TV haar opgestelde beleidsplan, “klaar voor de toekomst” in de Politieke Markt. Om dit beleidsplan te realisten heeft de omroep (structureel) € 67.000,- extra nodig per jaar. Daar kun je eigenlijk niet tegen zijn, maar zijn de randvoorwaarden, waaronder onafhankelijkheid, wel geborgd? Terug…

Discussie over de WOZ-waarde 2017 in Hengelo

by
Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald? Sinds 2010 stijgen de WOZ-waarden van de woningen weer, zo meldt het CBS. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van je woning op 1 januari van het voorafgaande jaar en wordt door je gemeente vastgesteld. De gemeente bepaalt de marktwaarde van jouw woning op basis…

De grijze Otto verdwijnt, maar is dat erg?

by
De grijze container, in de volksmond Otto genoemd, gaat verdwijnen in 2017 en de inwoners mogen nu, als dank voor het goede scheiden van afval, hun restafval zelf naar de ondergrondse container brengen. Omgekeerd inzamelen noemen ze dat bij de gemeente Hengelo. Is dat erg of de zoveelste manier om…

Bijdrage beleidsbegroting 2017

by
Vorige week is de beleidsbegroting 2017-2020 uitvoerig besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Voor het eerst sinds jaren zijn er geen nieuwe bezuinigingsmaatregelen nodig. De gemeenteraad heeft ingestemd met deze begroting. Leo Janssen van Lokaal-Hengelo heeft tijdens zijn bijdrage zijn zorgen geuit over o.a.  de leegloop in de binnenstad en de stijgende…

Ontmoetingsruimtes voor ouderen in Hengelo moeten open blijven!

by
Zoals u wellicht gelezen heeft worden  in Hengelo bijna alle ontmoetingsruimtes gesloten. Dit zijn ruimtes dicht bij ouderen(centra), zodat de ouderen dicht bij huis terecht kunnen voor een activiteit of gewoon een praatje. De centra spelen bovendien een belangrijke rol tegen eenzaamheid. Alle reden om de centra te behouden of…