Gemeenteraad

Coalitieakkoord Hengelo niet alleen digitaal beschikbaar stellen

door
Voormalig Lokaal Hengelo gemeenteraadslid Ben van Veen heeft de nieuwe coalitie opgeroepen om het coalitieakkoord niet alleen digitaal beschikbaar te stellen voor geïnteresseerde Hengeloers. LokaalHengelo, bij monde van ‘van Veen’, roept op tot maatwerk in de communicatie: ‘”Het coalitieakkoord is – heel modern – in de vorm van een e-magazine…

Een dementievriendelijke gemeente Hengelo

door
Het komt wel eens voor dat iemand iets vergeet. Heel normaal,  zeker als je wat ouder wordt. Er is niets menselijker dan politiek dus ook daar wordt wel eens wat vergeten. Niets aan de hand zou je denken.  Klopt, meestal niet. Maar in het geval van het bericht over dementievriendelijke…

Eventueel vertrek FC Twente vrouwen

door
De fractie van LokaalHengelo zal tijdens het vragenkwartiertje van de gemeenteraad Hengelo (art. 46 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad) voor aanstaande dinsdagavond  de volgende zaken aankaarten. Eventueel vertrek FC Twente vrouwen   FC Twente wil het volgende seizoen haar vrouwenvoetbal  in de thuiswedstrijden in het Polman Stadion in Almelo laten…

LokaalHengelo: ‘College toont knap staaltje Hengeler Weend’

door
Hengelo –  LokaalHengelo raadslid Ben van Veen gaat bij de komende raadsvergadering aan het college tekst en uitleg vragen over het persbericht ‘ Actieplan Binnenstad voorbeeldproject voor Europese steden’.  Van Veen heeft het lezen van het persbericht als ‘ meer dan surrealistisch’  ervaren en noemt het persbericht een ‘knap staaltje…

Verlopen van bestemmingsplan Hengelo Noord + gevolgen deel 2

door
Medio vorig jaar hebben we naar aanleiding van onderzoek geconstateerd dat de bestemmingsplannen voor delen van Hengelo niet geactualiseerd zijn en hebben daarover vragen gesteld aan het college. Diverse politieke partijen waren geschokt door deze resultaten. Ze zouden misschien zelf wat meer onderzoek  moeten doen en hun controlerende taak serieuzer…

Het gemeentebestuur en de inwoners

door
  • LokaalHengelo wil meer inspraak voor inwoners van Hengelo;
  • LokaalHengelo wil onderzoek naar overbodige Gemeenschappelijke Regelingen;
  • LokaalHengelo vindt dat er een speciale commissie moet komen om overbodige regels op te sporen;
  • LokaalHengelo is voor een gekozen burgemeester

Tijd voor een gekozen burgemeester in Hengelo

door
  Het is geen geheim dat de huidige burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg, graag herbenoemd wil worden en nog eens zes jaar lang de scepter over onze stad wil zwaaien. Al geruime tijd is via de media zijn charmeoffensief zichtbaar. Voorlopig is zijn openlijke liefdesverklaring van afgelopen zaterdag in de…

Persbericht Hondenbelasting “afschaffen of oormerken”

door
Hengelo – LokaalHengelo en Lid Van Veen kregen het dinsdagavond 7 november jl. in de gemeenteraad niet voor elkaar om de hondenbelasting afgeschaft te krijgen. Fractievoorzitter Leo Janssen van LokaalHengelo diende gesteund door raadslid Ben van Veen in het begrotingsdebat een motie in die het college opdroeg om de hondenbelasting…

Bijdrage LokaalHengelo aan de beleidsbegroting Gemeenteraad

door
Dinsdag 7 november was de gemeenteraad bijeen om de beleidsbegroting 2018-2022 te bespreken. Het is dan gebruikelijk dat de oppositie partijen hun wensen naar voren brengen tijdens de beleidsbegroting. Zoals gewoonlijk zijn we transparant en hebben we hieronder de bijdrage van onze fractieleider Leo Janssen geplaatst en de moties die…

De Hengelose woekercontainer

door
Hengelo –  Leo Janssen, LokaalHengelo en Ben van Veen, Lid van Veen zijn niet te spreken over de wijze waarop het college de terugkeer van de grijze container wil gaan organiseren. Ze hikken aan tegen de rechtsongelijkheid die er door ontstaat, maar zien ook onverklaarde verschillen in het prijsregime en…

Vragen inhuur van ambtenaren via commerciële bureaus in Hengelo

door
LokaalHengelo krijgt steeds meer signalen en maakt zich steeds groter zorgen over de toename van inhuurkrachten van commerciële bureaus. “Vaak’ zijn dit ex-ambtenaren van de gemeente zelf, die later weer via deze bureaus  worden ingehuurd. Hiermee gaan niet alleen de kosten flink omhoog,  maar wij vragen  ons ook af, wat…

Vragen aan het college over onkruidbestrijding in Hengelo 

door
De laatste tijd ontvangen we steeds meer vragen over onkruidbestrijding of het gebrek eraan van inwoners in Hengelo. De onderstaande brief met vragen gaat over het bestrijden van onkruid en de kosten daarvan in relatie tot de verloedering van de openbare ruimte. LokaalHengelo en Lid Van Veen hechten veel waarde…

Behoud volwaardig ziekenhuis in Hengelo

door
Op maandag 18 september jl. hebben de partijen LokaalHengelo en SP een actie gehouden voor de ingang van het ZGT ziekenhuis in Hengelo. De actie was een groot succes. Veel van onze leden hadden de moeite genomen om aan te geven dat de uitholling van het ziekenhuis in Hengelo gestopt…

Vragen over een rattenplaag in de Hengelose-es

door
In de Hengelose Es hebben ze al langdurig een rattenplaag nabij de tuinen aan de achterkant van de woningen van de Peter Rubenstraat. Deze rattenplaag duurt al vanaf mei 2017 en diverse instanties (Welbions, gemeente, Twente Milieu etc.) zijn daarvan op de hoogte. Hoewel er lokdozen en een ratten-vang-hotel zijn…

Onduidelijkheid terrassenbeleid en het gelijkheidsbeginsel

door
We hebben vandaag een brief gestuurd naar het college i.v.m. de slepende kwestie aangaande een terras aanvraag voor Triple B. De brief gaat over onduidelijkheid van het toegepaste terrassenbeleid in Hengelo, Het gaat ook over het gelijkheidsbeginsel en een ondernemer die de dupe dreigt te worden van het niet toepassen…

Goed gesprek brengt verwachtingen met zich mee! 

door
We weten dat het CDA voorstander is van goede gesprekken maar 9 van de 10 keer is het alleen voor de bühne en levert het niets op. Zo probeert men de publieke opinie voor zich te winnen terwijl ze in de praktijk tegen zijn. Nu heeft het CDA de publiciteit…