Lokaal-Hengelo

Fiasco op de politieke markt afvalbeleid

by
LokaalHengelo is van mening dat de politieke markt van 19 december j.l. een totaal fiasco is geworden. Er was gekozen voor een wat andere opzet dan gebruikelijk bij een politieke markt. Raadsleden en fractievertegenwoordigers die zich hadden verdiept in de stukken van de PM en daar een mening over hadden…

Vragen over inzet extra middelen ter bestrijding kinderarmoede

by
Onze fractie (LokaalHengelo) heeft 20 december vragen gesteld over de inzet van extra middelen (geld) ter bestrijding kinderarmoede. Recentelijk heeft het college ingestemd met een bijdragen van € 1,9 miljoen voor 25 yuppen woningen (stadsvilla’s) aan de Marskant, € 25 miljoen aan het ZGT en nog veel meer aan Welbions.…

Oud CDA voorzitter heeft het toch weer geregeld

by
We weten dat het CDA goed is in  het onderhands regelen van zaken of zoals ze het zelf vaak beschrijven “politiek bedrijven”. LokaalHengelo noemt dat “willekeur” en “achterkamertjes”. Meestal worden partijen, zoals het CDA, daar zelf beter van en niet de inwoners van Hengelo. Zo ook de recentelijk bekendgemaakte regeling…

Een bruisende binnenstad

by
De afgelopen 20 jaar is Hengelo van “de uitgaansstad” afgegleden naar een “spookstad”. Steeds vaker ontvangen LokaalHengelo informatie over verloederde plekken in de binnenstad. De laatste melding heeft geresulteerd in een brief van ons Raadslid Jeffrey Scholten over de desolate toestand van de binnenstad.  Laten we hopen dat er eindelijk…

YUPPENWIJK de MARSKANT

by
Grote schaarste op de woningmarkt in binnensteden drijft de prijzen zo sterk op dat een (eigen) huis of appartement voor velen onbetaalbaar wordt. Exorbitante prijzen zijn voor starters, studenten, éénpersoonshuishoudens of samenwonenden niet te betalen en enkel voorbehouden aan yuppen of de happy few. Huis kopen? Het kopen van een…

Vragen over uitspraken Evert Bleuming van FC Twente

by
Recentelijk lazen we in een internetkrant, dat de  interim hoofd opleidingen van TC Twente de overgebleven delen van de voetbal academie van TC Twente wil verplaatsen van Hengelo naar Enschede. Bijzonder gezien de recente investeringen waarmee de gewenste aanpassingen zijn gedaan en de investeringen daarvoor waren € 450.000,-. Nu bedenkt…

Betaalbare duurzame energie

by
De laatste jaren lijkt het niet snel genoeg te kunnen gaan met de “groene golf”. Het is inmiddels een tsunami aan maatregelen waarbij de noodzaak om te vergroenen belangrijker is dan de haalbaarheid daarvan. Alles lijkt hierbij geoorloofd, ook als het betekent dat je een rekenfoutje maakt (Groen links). Dure…
Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering

by
In een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van LokaalHengelo, donderdagavond 15 november in de Schouwburg Hengelo, zijn een aantal belangrijke besluiten genomen. Zo is het bestuur weer op sterkte gebracht en bestaat deze nu uit 6 leden. Verder hebben de leden gepraat over hoe het verder moet met de partij en…

Tijdelijke vervanging van fractievoorzitter Gerrit Megelink

by
De huidige fractievoorzitter van Lokaal Hengelo, Gerrit Megelink, moet wegens gezondheidsredenen zijn functie tijdelijk neerleggen om aan zijn herstel te gaan werken. Het bestuur van Lokaal Hengelo heeft begrip voor zijn besluit en hoopt dat hij in goede gezondheid zo spoedig mogelijk in de politieke arena mag terugkeren. Het bestuur…

Waarom het referendum voortzetten?

by
LokaalHengelo heeft dhr. Van Essen altijd gesteund in zijn strijd tegen het Hengelose afvalbeleid. Dit omdat wij zijn standpunten hierin delen. Toen dhr. van Essen zijn inleidend verzoek tot een referendum deed, hebben wij als LokaalHengelo dit burgerinitiatief gesteund. Bewust vanaf de achtergrond, want ere wie ere toekomt! Initiatief Tijdens…

zorg niet uitkleden

by
Hieronder integraal de uitstekende tekst van Ben van Veen, voormalig raadslid en lid Lokaal Hengelo, over de voorgenomen bezuinigingen in de zorg: Morgenavond hoop ik in de gelegenheid te zijn om in te spreken tijdens de politieke markt die door het presidium van de Hengelose gemeenteraad georganiseerd is naar aanleiding…

LokaalHengelo ondersteunt het referendum over het afvalbeleid

by
LokaalHengelo heeft zich altijd sterk gemaakt voor een beter en betaalbaar afvalbeleid. Helaas heeft het nieuwe college niet de juiste accenten gezet aangaande het afvalbeleid. Er zijn accentwijzigingen gedaan. Tevens missen we de evaluatie van initiatieven en de stem van de inwoner aangaande het beleid. Daarom ondersteunen we het onderstaand…

LokaalHengelo ziet mogelijkheden in het nieuwe coalitieprogramma

by
LokaalHengelo is positief verrast over het coalitieprogramma van het nieuwe college van B&W. De nieuwe coalitie presenteerde vandaag het coalitieprogramma als een programma dat niet volledig dichtgetimmerd is, maar een programma is waarbij samenwerking met de volledige gemeenteraad nodig is om tot de beste oplossingen te komen voor de uitdagingen…

Coalitieakkoord Hengelo niet alleen digitaal beschikbaar stellen

by
Voormalig Lokaal Hengelo gemeenteraadslid Ben van Veen heeft de nieuwe coalitie opgeroepen om het coalitieakkoord niet alleen digitaal beschikbaar te stellen voor geïnteresseerde Hengeloers. LokaalHengelo, bij monde van ‘van Veen’, roept op tot maatwerk in de communicatie: ‘”Het coalitieakkoord is – heel modern – in de vorm van een e-magazine…

Inwoners Hengelo versus koppige gemeente

by
Vanuit de media is melding gemaakt dat de inwoners van Hengelo inmiddels het heft in eigen handen aan het nemen zijn. De inwoners zijn boos over het gevoerde afvalbeleid. Zo is het afgelopen weken twee keer voorgekomen dat inwoners de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainer (ORAC) hebben geprobeerd tegen te…

Vragen over gevaarlijke voetgangerssituatie Enschedestraat

by
Hengelo- De fractie van LokaalHengelo roept het College van Burgemeesters en Wethouders op om per omgaande maatregelen te nemen en z.s.m. adequaat te reageren op de uiterst gevaarlijke voetgangerssituatie op de Enschedesestraat. Deze situatie is ontstaan, omdat sinds enkele weken in opdracht van de gemeente Hengelo een aanvang gemaakt is…

Staak het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers

by
Hengelo – LokaalHengelo fractievoorzitter Gerrit Megelink roept de gemeente Hengelo op om geen ondergrondse afvalcontainers tijdens het (in)formatieproces te plaatsen: ‘ Het afvalbeleid is HET thema van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen geweest. Er was en is veel weerstand onder Hengeloërs over het afvalbeleid van het oude college, dat zie je ook…

Ben van Veen beste Raadslid van Hengelo

by
Gisterenavond eindigde de op initiatief van campagnebureau BKB, de Volkskrant en omroep WNL gestarte verkiezing voor het beste raadslid van Nederland. We waren wat laat geattendeerd op het initiatief maar het is toch gelukt om Ben van Veen in te schrijven op de website https://besteraadslid.nl. Ben van Veen beste raadslid…