Berichten

Natuur en Milieu

by
 • LokaalHengelo wil meer kleinschalige parken;
 • LokaalHengelo wil extra aandacht voor geluids- en rookoverlast;
 • LokaalHengelo wil alle gemeentepanden en nieuwbouwwoningen voorzien van zonnepanelen. Ook de sociale huurwoningen van Welbions;
 • LokaalHengelo wil huiseigenaren stimuleren d.m.v. subsidies en leningen om hun huis te isoleren en te voorzien van zonnepanelen;
 • LokaalHengelo wil meer milieuvriendelijke

Dierenwelzijn

by
 • LokaalHengelo is voor afschaffing van hondenbelasting;
 • LokaalHengelo is voor diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij en – tegen ‘jaarrondstallen’;
 • LokaalHengelo wil een goede identificatie- en registratiesysteem voor huisdieren;
 • LokaalHengelo wil meer financiële ondersteuning voor het dierenasiel en de dierenambulance.

Economie, werkgelegenheid en Financiën

by
 • LokaalHengelo wil geen verdere lastenverhogingen voor de inwoners en verspilling van het belastinggeld;
 • LokaalHengelo wil meer transparantie waar belastinggeld aan wordt besteed;
 • LokaalHengelo wil een heroverweging van de gemeenschappelijke regelingen;
 • LokaalHengelo wil stoppen met geldverslindende prestigeprojecten zoals Warmtenet, het Stadskantoor en het WTC;
 • LokaalHengelo wil van Hengelo een Smart City

Wonen, Leven en de Openbare Orde

by
 • LokaalHengelo wil meer sociale huurwoningen en betaalbare starterswoningen;
 • LokaalHengelo wil dat geen enkel gemeentelijk of rijksmonument gesloopt wordt zonder toestemming van de Monumentencommissie;
 • LokaalHengelo wil meer speelplekken en speelruimte voor kinderen;
 • LokaalHengelo wil beter onderhoud van wegen en bermen;
 • LokaalHengelo is voor het nascheiden van afval.

Ouderen en Jongeren

by
 • LokaalHengelo wil het wonen van ouderen in nabijheid van kinderen stimuleren door het toelatingsbeleid te versoepelen;
 • LokaalHengelo wil een effectieve en betaalbare dienstverlening om het zelfstandig wonen langer mogelijk te maken;
 • LokaalHengelo wil meer ruimte en evenementen, specifiek voor jongeren
 • LokaalHengelo wil weer jongerenwerkers in de buurten

Sociaal beleid

by
 • LokaalHengelo wil meer aandacht voor de tekorten in de jeugdzorg;
 • LokaalHengelo wil extra inzet op de aanpak van armoede en schulden;
 • LokaalHengelo wil meer erkenning voor mantelzorgers en vrijwilligers;
 • LokaalHengelo vindt dat Hengelo een toegankelijke stad moet worden voor mensen met een beperking;
 • LokaalHengelo wil meer inspraak van kinderen en

LokaalHengelo de grootste op social media

by
Het is zover, we zijn de grootste politieke partij op social media. Vandaag zijn we de duizend likes voorbijgegaan op onze Facebookpagina en het aantal volgers van onze Facebookpagina zit al ver boven dat aantal. Facebook We zijn ook het meest actief op social media mede dankzij het uitgebreide communicatie/campagne…

Zorg en Welzijn

by
 • LokaalHengelo staat voor goede zorg en vindt verdere bezuinigingen hierop onaanvaardbaar;
 • LokaalHengelo wil inzetten op preventie en meer innovatie / vernieuwing;
 • LokaalHengelo is voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis inclusief spoedeisende hulp;
 • LokaalHengelo wil extra aandacht voor senioren.

Veiligheid en openbare orde

by
 • LokaalHengelo is voorstander van meer en efficiëntere inzet van cameratoezicht;
 • LokaalHengelo wil bodycams bij BOA’s en het gebruik van drones bij evenementen;
 • LokaalHengelo is voor preventief optreden in binnenstad;
 • LokaalHengelo wil meer handhaving in de wijken.

Ruimtelijke ordening

by
 • LokaalHengelo wil geen langlopende procedures waar inwoners hun gelijk moeten halen;
 • LokaalHengelo is voor meer particuliere initiatieven;
 • LokaalHengelo wil herijking van het mandaatbesluit;
 • LokaalHengelo vindt dat de openbare ruimte beter moet worden onderhouden;
 • LokaalHengelo vindt dat inwoners beter moeten worden gefaciliteerd bij groenonderhoud (bladkorven, gratis strooizout).

Binnenstad en Wijken

by
 • LokaalHengelo wil een herziening van de horecavisie en het terrassenbeleid
 • LokaalHengelo vindt dat de herinrichting marktplein prioriteit heeft;
 • LokaalHengelo wil een uitnodigend parkeerbeleid met blauwe zones;
 • LokaalHengelo is voor een snellere vergunningverlening;
 • LokaalHengelo wil onnodige bureaucratie aanpakken;
 • LokaalHengelo is voor buurtrechten en zelfbestuur voor wijken en buurten.

Armoede en schuldhulpverlening

by
 • LokaalHengelo wil doorontwikkeling en uitbreiding van het kindpakket;
 • LokaalHengelo wil een vangnet voor inwoners die niet terecht kunnen bij de Voedselbank;
 • LokaalHengelo wil meer aandacht voor schuldstress;
 • LokaalHengelo wil extra aandacht voor jongeren met schulden;
 • LokaalHengelo wil gemeentelijk beleid dat zich meer richt op gedragsbeïnvloeding.

Inhuur personeel gemeente Hengelo, € 3 miljoen per jaar

by
Medio vorig jaar kregen we signalen dat de gemeente veel personeel inhuurt en dat het daar regelmatig ex-ambtenaren betreft.  Daarom hebben we 29 september j.l.vragen gestuurd naar het college om inzicht te verkrijgen in de inhuur van ambtenaren via commerciële bureaus. Inmiddels hebben we de antwoorden van het college gekregen.…

Tijd voor een gekozen burgemeester in Hengelo

by
  Het is geen geheim dat de huidige burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg, graag herbenoemd wil worden en nog eens zes jaar lang de scepter over onze stad wil zwaaien. Al geruime tijd is via de media zijn charmeoffensief zichtbaar. Voorlopig is zijn openlijke liefdesverklaring van afgelopen zaterdag in de…

Afvalchaos, brief van een ‘domme Hengeloër’

by
Voor degenen, die mij (nog) niet kennen, mijn naam is Roel Jaarsma, over twee maand bereik ik de leeftijd van 70 jaar en ik ben ondernemer…. een kleintje. Ik maak onderdeel uit van een ontzettend grote groep domme Hengeloërs, u weet wel, de grote groep domme Hengeloërs, die door het…

Persbericht: De Gemeenteraad van Hengelo schiet zichzelf in de voet!

by
Dit persbericht van LokaalHengelo en lid van Veen, gaat over de belangrijke beslissingen welke gisteravond is genomen in de Gemeenteraadsvergadering (19 december 2017) van Hengelo m.b.t. de verordeningen die horen bij de flexibele invoering van omgekeerd inzamelen. Beslissingen die grote gevolgen hebben voor de inwoners van Hengelo en het ingezette…

Persbericht: LokaalHengelo in actie tegen de woekercontainer

by
De lokale partij LokaalHengelo gaat  woensdag 6 december in het centrum van Hengelo flyeren voor behoud van de bestaande grijze container en tegen de woekercontainer (peperdure grijze container). De flyer actie begint om 11.00 uur vanaf de markt bij de beren.  Zie bijlage flyer. Nascheiden is beter LokaalHengelo is een…

LokaalHengelo wil aanpakken!

by
Hengelo, 30 november 2017 – In een zeer druk bezochte Algemene Ledenvergadering in de Schouwburg Hengelo heeft LokaalHengelo haar kandidatenlijst en het verkorte Vierkiezingsprogramma (VKP) 2018-2022 gepresenteerd en zonder wijzigingen vastgesteld. LokaalHengelo bestuursvoorzitter Edwin Oude Middendorp is trots op de lijst en op het verkiezingsprogramma: ‘We hebben een grote en…

Persbericht Hondenbelasting “afschaffen of oormerken”

by
Hengelo – LokaalHengelo en Lid Van Veen kregen het dinsdagavond 7 november jl. in de gemeenteraad niet voor elkaar om de hondenbelasting afgeschaft te krijgen. Fractievoorzitter Leo Janssen van LokaalHengelo diende gesteund door raadslid Ben van Veen in het begrotingsdebat een motie in die het college opdroeg om de hondenbelasting…