Berichten

Eventueel vertrek FC Twente vrouwen

by

De fractie van LokaalHengelo zal tijdens het vragenkwartiertje van de gemeenteraad Hengelo (art. 46 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad) voor aanstaande dinsdagavond  de volgende zaken aankaarten. Eventueel vertrek FC Twente…

Het gemeentebestuur en de inwoners

by

LokaalHengelo wil meer inspraak voor inwoners van Hengelo; LokaalHengelo wil onderzoek naar overbodige Gemeenschappelijke Regelingen; LokaalHengelo vindt dat er een speciale commissie moet komen…

Sport en Ontspanning

by

LokaalHengelo wil een sport ondersteuningsfonds waardoor breedtesport voor iedereen bereikbaar wordt; LokaalHengelo vindt dat sport toegankelijk moet zijn voor alle jongeren in Hengelo, armoede…

Verkeer en vervoer

by

Verkeer / sluiproutes door woonwijken ze veel mogelijk voorkomen Voor een knelpuntenanalyse van gevaarlijke wegen en kruispunten in Hengelo Alle rotondes in Hengelo moeten…

Natuur en Milieu

by

LokaalHengelo wil meer kleinschalige parken; LokaalHengelo wil extra aandacht voor geluids- en rookoverlast; LokaalHengelo wil alle gemeentepanden en nieuwbouwwoningen voorzien van zonnepanelen. Ook de sociale…

Dierenwelzijn

by

LokaalHengelo is voor afschaffing van hondenbelasting; LokaalHengelo is voor diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij en – tegen ‘jaarrondstallen’; LokaalHengelo wil een goede identificatie-…

Wonen, Leven en de Openbare Orde

by

LokaalHengelo wil meer sociale huurwoningen en betaalbare starterswoningen; LokaalHengelo wil dat geen enkel gemeentelijk of rijksmonument gesloopt wordt zonder toestemming van de Monumentencommissie; LokaalHengelo…