Berichten

Het gemeentebestuur en de inwoners

by

LokaalHengelo wil meer inspraak voor inwoners van Hengelo; LokaalHengelo wil onderzoek naar overbodige Gemeenschappelijke Regelingen; LokaalHengelo vindt dat er een speciale commissie moet komen…

Sport en Ontspanning

by

LokaalHengelo wil een sport ondersteuningsfonds waardoor breedtesport voor iedereen bereikbaar wordt; LokaalHengelo vindt dat sport toegankelijk moet zijn voor alle jongeren in Hengelo, armoede…

Verkeer en vervoer

by

Verkeer / sluiproutes door woonwijken ze veel mogelijk voorkomen Voor een knelpuntenanalyse van gevaarlijke wegen en kruispunten in Hengelo Alle rotondes in Hengelo moeten…

Natuur en Milieu

by

LokaalHengelo wil meer kleinschalige parken; LokaalHengelo wil extra aandacht voor geluids- en rookoverlast; LokaalHengelo wil alle gemeentepanden en nieuwbouwwoningen voorzien van zonnepanelen. Ook de sociale…

Dierenwelzijn

by

LokaalHengelo is voor afschaffing van hondenbelasting; LokaalHengelo is voor diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij en – tegen ‘jaarrondstallen’; LokaalHengelo wil een goede identificatie-…

Wonen, Leven en de Openbare Orde

by

LokaalHengelo wil meer sociale huurwoningen en betaalbare starterswoningen; LokaalHengelo wil dat geen enkel gemeentelijk of rijksmonument gesloopt wordt zonder toestemming van de Monumentencommissie; LokaalHengelo…

Ouderen en Jongeren

by

LokaalHengelo wil het wonen van ouderen in nabijheid van kinderen stimuleren door het toelatingsbeleid te versoepelen; LokaalHengelo wil een effectieve en betaalbare dienstverlening om…

Sociaal beleid

by

LokaalHengelo wil meer aandacht voor de tekorten in de jeugdzorg; LokaalHengelo wil extra inzet op de aanpak van armoede en schulden; LokaalHengelo wil meer…