Berichten

Bijdrage LokaalHengelo aan de beleidsbegroting Gemeenteraad

by
Dinsdag 7 november was de gemeenteraad bijeen om de beleidsbegroting 2018-2022 te bespreken. Het is dan gebruikelijk dat de oppositie partijen hun wensen naar voren brengen tijdens de beleidsbegroting. Zoals gewoonlijk zijn we transparant en hebben we hieronder de bijdrage van onze fractieleider Leo Janssen geplaatst en de moties die…

Ook buren Beerninks hebben last van Toermalijn

by
Al regelmatig hebben wij als LokaalHengelo ons ingezet voor familie Beernink en u daarover geïnformeerd. Ook in juli hebben wij als redactie daar nog een stuk met als kop – De Beerninks-  over geschreven. We gaven toen al aan dat het de titel zou kunnen zijn van een drie stuiversroman…

Wethouder van sport heeft wat uit te leggen!!!!!!

by
Dat het Hengelose college van Burgemeester en wethouders met enige regelmaat de meest absurde beslissingen neemt is al lang geen geheim meer. Aan de lange lijst van blunders kunnen wij weer een item toevoegen. Update !! We ontvingen de onderstaande reactie van het bestuur van ISVH e.o. met het verzoek…

De Hengelose woekercontainer

by
Hengelo –  Leo Janssen, LokaalHengelo en Ben van Veen, Lid van Veen zijn niet te spreken over de wijze waarop het college de terugkeer van de grijze container wil gaan organiseren. Ze hikken aan tegen de rechtsongelijkheid die er door ontstaat, maar zien ook onverklaarde verschillen in het prijsregime en…

Antwoord actualiseren bestemmingsplannen Hengelo Noord

by
23 Augustus heeft de fractie van LokaalHengelo vragen aan het college gesteld naar aanleiding van signalen van inwoners dat de bestemmingsplannen voor Hengelo Noord niet op tijd geactualiseerd zijn. Iedere 10 jaar moeten de bestemmingsplannen worden geactualiseerd maar op één of andere manier is dat voor Hengelo Noord (de Hasseler…

Interessante informatiebijeenkomst Wmo!

by
Vanmiddag was er bij de Waarbeek een interessante informatiebijeenkomst over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), georganiseerd door FNV Senioren Midden Twente. De Wmo regelt dat mensen, die moeite hebben met het meedoen in de samenleving, ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Het gaat hierbij om voorzieningen zoals: huishoudelijke hulp, rolstoelen,…

Persbericht: “Grijze container mag blijven”

by
HENGELO –De grijze container mag (in ieder geval tijdelijk) blijven. Zoveel wordt duidelijk uit de procesbrief die het college van B&W van Hengelo aan de vooravond van de gemeenteraadsvergadering naar de gemeenteraad stuurde. In de brief stelt het college voor om bewoners die gebruik willen blijven maken van de grijze…

Persbericht: Politieke markt over afvalbeleid schreeuwt om vervolg

by
Tijdens de politieke markt eind september 2017 werd duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad een koerswijziging in het afvalbeleid voorstaat. Er is een zichtbare neiging naar keuzevrijheid voor de Hengelose burger waarneembaar aldus LokaalHengelo voorman Leo Janssen, maar de raad moet het heft nu wel in handen nemen: ‘De…

Vragen inhuur van ambtenaren via commerciële bureaus in Hengelo

by
LokaalHengelo krijgt steeds meer signalen en maakt zich steeds groter zorgen over de toename van inhuurkrachten van commerciële bureaus. “Vaak’ zijn dit ex-ambtenaren van de gemeente zelf, die later weer via deze bureaus  worden ingehuurd. Hiermee gaan niet alleen de kosten flink omhoog,  maar wij vragen  ons ook af, wat…

Vragen aan het college over onkruidbestrijding in Hengelo 

by
De laatste tijd ontvangen we steeds meer vragen over onkruidbestrijding of het gebrek eraan van inwoners in Hengelo. De onderstaande brief met vragen gaat over het bestrijden van onkruid en de kosten daarvan in relatie tot de verloedering van de openbare ruimte. LokaalHengelo en Lid Van Veen hechten veel waarde…

Binnenstad, doormodderen of écht aanpakken

by
Of  het nu om het afvalvraagstuk of de horecavisie ( terrassenbeleid, sluitingstijden) gaat, het Hengelose college blijft maar hardnekkig fullspeed doormodderen met een beleid dat Hengelose inwoners en ondernemers niet pruimen. Sterker nog, de binnenstad is inmiddels veranderd in een Vogelaarwijk en dat mag het huidige college, met o.a. de…

De vertrouwenscommissie is failliet

by
Vandaag in de krant een artikel over de vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van de huidige burgemeester. Het is de gevestigde partijen, via TCTubantia, weer gelukt om zowel Leo Janssen als ook Ben van Veen proberen te framen. Termen als “geweerd in de commissie” en andere oude koeien uit de sloot…

Verzet helpt!

by
Na onze succesvolle actie voor het Behoud van een Volwaardig Ziekenhuis in Hengelo (BVZH)  zie je, dat daarna ook de politiek gaat schuiven,  want de gemeenteraadsverkiezingen komen er toch aan. Gisteravond was bij de Politieke Markt over het afvalbeleid hetzelfde te bespeuren. Twee moties voor behoud van de grijze container…

Behoud volwaardig ziekenhuis in Hengelo

by
Op maandag 18 september jl. hebben de partijen LokaalHengelo en SP een actie gehouden voor de ingang van het ZGT ziekenhuis in Hengelo. De actie was een groot succes. Veel van onze leden hadden de moeite genomen om aan te geven dat de uitholling van het ziekenhuis in Hengelo gestopt…

Vragen over een rattenplaag in de Hengelose-es

by
In de Hengelose Es hebben ze al langdurig een rattenplaag nabij de tuinen aan de achterkant van de woningen van de Peter Rubenstraat. Deze rattenplaag duurt al vanaf mei 2017 en diverse instanties (Welbions, gemeente, Twente Milieu etc.) zijn daarvan op de hoogte. Hoewel er lokdozen en een ratten-vang-hotel zijn…

Onduidelijkheid terrassenbeleid en het gelijkheidsbeginsel

by
We hebben vandaag een brief gestuurd naar het college i.v.m. de slepende kwestie aangaande een terras aanvraag voor Triple B. De brief gaat over onduidelijkheid van het toegepaste terrassenbeleid in Hengelo, Het gaat ook over het gelijkheidsbeginsel en een ondernemer die de dupe dreigt te worden van het niet toepassen…

Goed gesprek brengt verwachtingen met zich mee! 

by
We weten dat het CDA voorstander is van goede gesprekken maar 9 van de 10 keer is het alleen voor de bühne en levert het niets op. Zo probeert men de publieke opinie voor zich te winnen terwijl ze in de praktijk tegen zijn. Nu heeft het CDA de publiciteit…