Berichten

Ouderen en Jongeren

by

LokaalHengelo wil het wonen van ouderen in nabijheid van kinderen stimuleren door het toelatingsbeleid te versoepelen; LokaalHengelo wil een effectieve en betaalbare dienstverlening om…

Sociaal beleid

by

LokaalHengelo wil meer aandacht voor de tekorten in de jeugdzorg; LokaalHengelo wil extra inzet op de aanpak van armoede en schulden; LokaalHengelo wil meer…

Zorg en Welzijn

by

LokaalHengelo staat voor goede zorg en vindt verdere bezuinigingen hierop onaanvaardbaar; LokaalHengelo wil inzetten op preventie en meer innovatie / vernieuwing; LokaalHengelo is voor…

Veiligheid en openbare orde

by

LokaalHengelo is voorstander van meer en efficiëntere inzet van cameratoezicht; LokaalHengelo wil bodycams bij BOA’s en het gebruik van drones bij evenementen; LokaalHengelo is…

Ruimtelijke ordening

by

LokaalHengelo wil geen langlopende procedures waar inwoners hun gelijk moeten halen; LokaalHengelo is voor meer particuliere initiatieven; LokaalHengelo wil herijking van het mandaatbesluit; LokaalHengelo…

Binnenstad en Wijken

by

LokaalHengelo wil een herziening van de horecavisie en het terrassenbeleid LokaalHengelo vindt dat de herinrichting marktplein prioriteit heeft; LokaalHengelo wil een uitnodigend parkeerbeleid met…

Armoede en schuldhulpverlening

by

LokaalHengelo wil doorontwikkeling en uitbreiding van het kindpakket; LokaalHengelo wil een vangnet voor inwoners die niet terecht kunnen bij de Voedselbank; LokaalHengelo wil meer…

LokaalHengelo wil aanpakken!

by

Hengelo, 30 november 2017 – In een zeer druk bezochte Algemene Ledenvergadering in de Schouwburg Hengelo heeft LokaalHengelo haar kandidatenlijst en het verkorte Vierkiezingsprogramma…