Procedures van inwoners

Waarom het referendum voortzetten?

by
LokaalHengelo heeft dhr. Van Essen altijd gesteund in zijn strijd tegen het Hengelose afvalbeleid. Dit omdat wij zijn standpunten hierin delen. Toen dhr. van Essen zijn inleidend verzoek tot een referendum deed, hebben wij als LokaalHengelo dit burgerinitiatief gesteund. Bewust vanaf de achtergrond, want ere wie ere toekomt! Initiatief Tijdens…

LokaalHengelo overhandigt paarse krokodil aan familie Beernink

by
Inwoners van Hengelo hebben regelmatig te maken met de bureaucratie binnen de gemeente Hengelo. Het onderstaand persbericht gaat over het oprichten van een Paarse Krokodillen brigade en een meldpunt daarbij. Als voorbeeld hierbij heeft LokaalHengelo de eerste paarse krokodil zaterdag overhandigd aan de familie Beernink die al jaren tegen klantonvriendelijk…

Ook buren Beerninks hebben last van Toermalijn

by
Al regelmatig hebben wij als LokaalHengelo ons ingezet voor familie Beernink en u daarover geïnformeerd. Ook in juli hebben wij als redactie daar nog een stuk met als kop – De Beerninks-  over geschreven. We gaven toen al aan dat het de titel zou kunnen zijn van een drie stuiversroman…

Antwoord actualiseren bestemmingsplannen Hengelo Noord

by
23 Augustus heeft de fractie van LokaalHengelo vragen aan het college gesteld naar aanleiding van signalen van inwoners dat de bestemmingsplannen voor Hengelo Noord niet op tijd geactualiseerd zijn. Iedere 10 jaar moeten de bestemmingsplannen worden geactualiseerd maar op één of andere manier is dat voor Hengelo Noord (de Hasseler…

Vragen over een rattenplaag in de Hengelose-es

by
In de Hengelose Es hebben ze al langdurig een rattenplaag nabij de tuinen aan de achterkant van de woningen van de Peter Rubenstraat. Deze rattenplaag duurt al vanaf mei 2017 en diverse instanties (Welbions, gemeente, Twente Milieu etc.) zijn daarvan op de hoogte. Hoewel er lokdozen en een ratten-vang-hotel zijn…

Goed gesprek brengt verwachtingen met zich mee! 

by
We weten dat het CDA voorstander is van goede gesprekken maar 9 van de 10 keer is het alleen voor de bühne en levert het niets op. Zo probeert men de publieke opinie voor zich te winnen terwijl ze in de praktijk tegen zijn. Nu heeft het CDA de publiciteit…

De Motiemarkt in Hengelo, wat is het geworden?

by
Begin mei gaven we het in ons opiniestuk nog aan, ‘Motiemarkt in Hengelo zal het wat gaan worden? https://www.lokaal-hengelo.nl/motiemarkt-hengelo-zal-gaan-worden/ Motiemarkt Hengelo Op woensdag 24 mei kregen de burgers de mogelijkheid om goede ideeën en/of plannen onder de aandacht te brengen van de Hengelose politiek. Als een raadslid of raadsleden overtuigd…

Hengelo kampioen in het negeren van signalen van inwoners

by
Sinds jaar en dag blinkt de gemeente Hengelo uit in het niet luisteren naar zijn/haar inwoners. Vooral het college lijkt van verkiezingen naar verkiezingen niet ontvankelijk te zijn voor signalen van inwoners en de oppositie. Als het voorstel niet past in wat is afgesproken dan wordt het weggestemd en genegeerd.…

Voor de vorm of voor de inhoud? (deel 1)

by
Voor de gemeenteraadsvergadering van 18 juli jl. waar de kadernota 2018-2021 werd besproken, heeft het actiecomité Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak (red de grijze container) bijna 4000 handtekeningen van huishoudens overhandigd aan de wethouder van Milieu, Marcel Elferink van het CDA. Het aanbieden van de petitie Een groep mensen…

De Beerninks!

by
Het zou de titel kunnen zijn van een drie stuiversroman maar de inhoud van het verhaal neigt meer naar een slecht geschreven boek. Voor diegene die niet precies weten wat een drie stuiverroman inhoud, in de volksmond wordt het een goedkoop sensatieboekje genoemd die voor weinig geld (drie stuivers) te…

Voor Jan met de korte achternaam

by
As. woensdag is er weer Politiek Markt (PM). U weet wel, dat is een variant op de vorige commissiestructuur met als uitgangspunt dat de burgers van Hengelo meer informatie en inspraak in de politiek zouden kunnen hebben. Of zoals het op de website van de gemeente Hengelo staat: Politieke Markt,…

Communicatie, het blijft moeilijk!

by
Wij delen graag de persoonlijke reactie op onze website van een kwetsbare burger bij de inloopavond voor de inname van de grijze containers en plaatsing ondergrondse containers. DE “INLOOPAVOND” – 12 april ’17 Deze was o.a.voor bewoners v.d. Afrikaanderbuurt. Wat meteen opviel was de lage opkomst…. dit werd later door…

Politieke spelletjes over de hoofden van ouderen en gehandicapten

by
Urubin actie Zoals we al eerder op onze website hebben gemeld, probeert Lokaal-Hengelo samen met het meest spraakmakende vrijdenkersplatform, http://urubin.com om de grijze container voor Hengelo te behouden. Urubin is een onderzoek gestart naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld eigen inhuur van vuilcontainers en  de juridische mogelijkheden om daar dan ook geen…

Stop inname grijze afvalcontainer in Hengelo

by
Zoals jullie gemerkt hebben is er beweging op gang gekomen tegen de inname van de grijze afvalcontainer in Hengelo. Ondanks pogingen van de gemeente Hengelo, Twente milieu en Twence om net te doen alsof het allemaal goed geregeld is en het goed gaat komen gelooft een groot deel van de…

Zendmast Hasseler Es – Zicht op een oplossing??

by
Afgelopen week hebben we u geïnformeerd over het voorgenomen besluit om een zware ingreep in de hoofdgroenstructuur toe te staan t.b.v. van de plaatsing van een KPN telecommunicatiemast van 40 meter hoog en omzoomt door hekwerk van 10 bij 10 meter. De beoogde locatie ligt binnen de hoofdgroenstuctuur (groenstrook tegenover…

‘Meten met twee maten en wat nog meer, gemeente Hengelo!?’

by
Vandaag (14-9-2016) stond er in TCTubantia Hengelo een helder stuk in over een spoedzitting bij de Raad van State (RvS) in Den Haag, waarin klokkenluider en bouwkundig ingenieur Jan Beltman op dubbelzinnig wijze nog eens duidelijk maakte dat de gemeente Hengelo met twee maten meet. Volgens Beltman heb je twee…
Echte democratie en participatie – Kanteling

Echte democratie en participatie – Kanteling

by
Al enige tijd experimenteert de gemeente Hengelo met een nieuw democratisch middel “de Politieke Markt”. Wat het uiteindelijke doel van de Politieke Markt in Hengelo is, wordt uitgelegd op de webpagina van de gemeente Hengelo: http://www.hengelo.nl/politiekemarkt. Lokaal-Hengelo zet grote vraagtekens bij het democratisch gehalte van de Politieke Markt en de…