Sociaal

Vragen over inzet extra middelen ter bestrijding kinderarmoede

by
Onze fractie (LokaalHengelo) heeft 20 december vragen gesteld over de inzet van extra middelen (geld) ter bestrijding kinderarmoede. Recentelijk heeft het college ingestemd met een bijdragen van € 1,9 miljoen voor 25 yuppen woningen (stadsvilla’s) aan de Marskant, € 25 miljoen aan het ZGT en nog veel meer aan Welbions.…

LokaalHengelo biedt verkiezingsprogramma aan in braille, ingesproken tekst en pictogrammen

by
Hengelo– LokaalHengelo trapt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af met de presentatie van het verkiezingsprogramma in braille, ingesproken tekst en pictogrammen. Lijsttrekker Gerrit Megelink en LokaalHengelo raadslid Ben van Veen willen daarmee duidelijk maken dat iedereen in Hengelo met of zonder beperking mee moet kunnen doen.   Drempels  Mee doen betekent…

Ouderen en Jongeren

by
 • LokaalHengelo wil het wonen van ouderen in nabijheid van kinderen stimuleren door het toelatingsbeleid te versoepelen;
 • LokaalHengelo wil een effectieve en betaalbare dienstverlening om het zelfstandig wonen langer mogelijk te maken;
 • LokaalHengelo wil meer ruimte en evenementen, specifiek voor jongeren
 • LokaalHengelo wil weer jongerenwerkers in de buurten

Sociaal beleid

by
 • LokaalHengelo wil meer aandacht voor de tekorten in de jeugdzorg;
 • LokaalHengelo wil extra inzet op de aanpak van armoede en schulden;
 • LokaalHengelo wil meer erkenning voor mantelzorgers en vrijwilligers;
 • LokaalHengelo vindt dat Hengelo een toegankelijke stad moet worden voor mensen met een beperking;
 • LokaalHengelo wil meer inspraak van kinderen en

Zorg en Welzijn

by
 • LokaalHengelo staat voor goede zorg en vindt verdere bezuinigingen hierop onaanvaardbaar;
 • LokaalHengelo wil inzetten op preventie en meer innovatie / vernieuwing;
 • LokaalHengelo is voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis inclusief spoedeisende hulp;
 • LokaalHengelo wil extra aandacht voor senioren.

Interessante informatiebijeenkomst Wmo!

by
Vanmiddag was er bij de Waarbeek een interessante informatiebijeenkomst over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), georganiseerd door FNV Senioren Midden Twente. De Wmo regelt dat mensen, die moeite hebben met het meedoen in de samenleving, ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Het gaat hierbij om voorzieningen zoals: huishoudelijke hulp, rolstoelen,…

Voor de vorm of voor de inhoud? (deel 2)

by
Al eerder hebben we in een opiniestuk aangegeven dat het steeds slechter gaat met de financiële situatie van de burgers in Hengelo. https://www.lokaal-hengelo.nl/de-armoede-neemt-toe-in-hengelo-maar-niet-verder-vertellen-hoor/ . Stille armoede Harde cijfers maken duidelijk dat 1 op de 6 van alle huishoudens in Hengelo onder het armoedebeleid valt.  Het aantal huishoudens dat in  armoede…

Kwetsbare ouderen hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig

by
Begin deze maand hebben we een brief gestuurd aan het college naar aanleiding van een onderzoek door  de Patiëntenfederatie Nederland m.b.t. kwetsbare ouderen. Hieronder de tekst van de brief die voor zich spreekt. Meldpunt misstanden kwetsbare ouderen Zo hebben we de vraag: “Volgens het onderzoek hebben ouderen met een kwetsbare…

Hoe zit het met subsidie aan organisaties met grootverdieners?

by
Subsidies worden toegekend om zaken te financieren die moeilijk of niet te financieren zijn. Meestel worden ze toegekend onder strenge voorwaarden, zo ook in Hengelo. We hebben al eens eerder een brief gestuurd met vragen over subsidies,  omdat we signalen kregen dat organisaties die subsidie ontvingen directeuren in dienst hadden…

Gastlessen geven op het ROC Hengelo!

by
Al jarenlang geef ik als raadslid met veel plezier gastlessen op scholen in Hengelo. Deze week was ik te gast bij het ROC Hengelo. Ik probeer altijd om deze gastlessen, die gaan over politiek in het algemeen, zo boeiend mogelijk te maken. Doe dit m.b.v. een PowerPointpresentatie zodat er ook…

Bijdrage beleidsbegroting 2017

by
Vorige week is de beleidsbegroting 2017-2020 uitvoerig besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Voor het eerst sinds jaren zijn er geen nieuwe bezuinigingsmaatregelen nodig. De gemeenteraad heeft ingestemd met deze begroting. Leo Janssen van Lokaal-Hengelo heeft tijdens zijn bijdrage zijn zorgen geuit over o.a.  de leegloop in de binnenstad en de stijgende…

Ontmoetingsruimtes voor ouderen in Hengelo moeten open blijven!

by
Zoals u wellicht gelezen heeft worden  in Hengelo bijna alle ontmoetingsruimtes gesloten. Dit zijn ruimtes dicht bij ouderen(centra), zodat de ouderen dicht bij huis terecht kunnen voor een activiteit of gewoon een praatje. De centra spelen bovendien een belangrijke rol tegen eenzaamheid. Alle reden om de centra te behouden of…

Wintertijd

by
In de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd weer in. De klok moet dan om 03.00 uur een uurtje terug worden gezet en we kunnen  dus een uurtje langer  in bed blijven liggen. De klok gaat vannacht dus om 03:00 uur een uur ACHTERUIT. Daardoor is de nacht…

Graag wat meer respect voor onze vrijwilligers!

by
Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving en van onschatbare waarde als het gaat van om bv. verenigingen, stichtingen of instellingen overeind te houden. Bij een steeds terugtrekkende landelijke/lokale overheid en steeds minder of helemaal geen steun of subsidies zijn het vaak de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de samenleving…

Armoedebeleid en Schuldhulpverlening dramatisch cijfers!

by
Als relatief kleine, maar zeer actieve politieke partij in de gemeenteraad van Hengelo, zijn wij min of meer gedwongen om keuzes te maken als het gaat om onze aanwezigheid voor inspraak en invloed tijdens de Politieke Markt (PM). Enkele fractievoorzitters o.a. van ProHengelo en Lijst Horsthuis (een democratische minderheid) waren…
Wildplassen bij invalidentoilet

Wildplassen bij invalidentoilet

by
Een goede plas is een beetje zuur. Dus krijgen wildplassers de muntenautomaat van het invalidentoilet kapot. Want eenmaal beplast begint dat te roesten. Wildplassen blijkt de oorzaak, dat het invalidentoilet op stand voor het gemeentehuis niet opengaat als er een muntje in de automaat valt. De gemeente heeft al een…
Plassen op stand

Plassen op stand

by
Voor het stadhuis staat een invalidentoilet, dat in februari 2014 met veel vlagvertoon is geopend. Sindsdien blijkt de deur te vaak niet open te kunnen. De voorzitter van de Gehandicaptenraad blijft dit euvel bij de gemeente melden. Helaas is er geen garantie op de reparaties van de deur, want die…
Korte lontjes in de media

Korte lontjes in de media

by
Een Facebook bericht over een parkeerbon voor foutparkeren op een invalidenparkeerplaats explodeert in ‘no time’ op internet. Een welles-nietes verhaal, waarin de bekeurde mevrouw een ander verhaal vertelt dan de BOA’s, die toezicht houden op het juiste gebruik van parkeerplaatsen. Een lawine van reacties op de berichten in de digitale…
Minder hulp = lastige boodschap

Minder hulp = lastige boodschap

by
Vanaf 2015 gaat de toekenning van noodzakelijke huishoudelijk hulp via de WMO door de gemeente. Tegelijkertijd is een bezuinigingsronde doorgevoerd. Ruim 3000 huishoudens in Hengelo hebben daarmee te maken. Er zijn 75 bezwaren ingediend over de nieuwe indicatie. Dat is het antwoord van B&W op de schriftelijke vragen van Leo…