Sport en spel

Vragen over uitspraken Evert Bleuming van FC Twente

by
Recentelijk lazen we in een internetkrant, dat de  interim hoofd opleidingen van TC Twente de overgebleven delen van de voetbal academie van TC Twente wil verplaatsen van Hengelo naar Enschede. Bijzonder gezien de recente investeringen waarmee de gewenste aanpassingen zijn gedaan en de investeringen daarvoor waren € 450.000,-. Nu bedenkt…

Nieuwe subsidie amateur-sportverenigingen

by
Jeffrey Scholten (Fractievertegenwoordiger) van LokaalHengelo heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W over de nieuwe subsidieregeling (Spuk) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesteld. Deze subsidieregeling biedt amateur-sportverengingen de mogelijkheid tot het aanvragen van extra subsidies die zij kunnen investeren in hun accommodaties en voorzieningen. Voor deze…

Eventueel vertrek FC Twente vrouwen

by
De fractie van LokaalHengelo zal tijdens het vragenkwartiertje van de gemeenteraad Hengelo (art. 46 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad) voor aanstaande dinsdagavond  de volgende zaken aankaarten. Eventueel vertrek FC Twente vrouwen   FC Twente wil het volgende seizoen haar vrouwenvoetbal  in de thuiswedstrijden in het Polman Stadion in Almelo laten…

Sport en Ontspanning

by
  • LokaalHengelo wil een sport ondersteuningsfonds waardoor breedtesport voor iedereen bereikbaar wordt;
  • LokaalHengelo vindt dat sport toegankelijk moet zijn voor alle jongeren in Hengelo, armoede mag niet leiden tot uitsluiting;
  • LokaalHengelo wil van Hengelo de meidenvoetbalstad van Nederland maken;
  • LokaalHengelo is voor het oprichten van een Verenigingsbureau Sport en Ontspanning, waar

Wethouder van sport heeft wat uit te leggen!!!!!!

by
Dat het Hengelose college van Burgemeester en wethouders met enige regelmaat de meest absurde beslissingen neemt is al lang geen geheim meer. Aan de lange lijst van blunders kunnen wij weer een item toevoegen. Update !! We ontvingen de onderstaande reactie van het bestuur van ISVH e.o. met het verzoek…

Lastenverhoging sportbeoefening Hengelo politiek breed gedragen

by
In de gemeenteraad van 22 november jl. is er gediscussieerd over de kadernota sport en bewegen en is de vaststelling van de verordening tarieven sportaccommodaties aan de orde gekomen. Sinds tijden werd er in de gemeenteraad weer voldoende tijd besteed om een belangrijk onderwerp goed te belichten. Jammer is het…

Vragen over aanpassen tarieven Twentebad

by
“Lokaal-Hengelo is voorstander van goede en betaalbare publieksvoorzieningen voor Hengelo”   De renovatie van het Twentebad is al enige tijd maanden aan de gang en de eerste fase van deze renovatie is bijna afgerond. Het recreatiebad krijgt een beweegbare bodem en er komen prachtige nieuwe glijbanen in het Twentebad. Een…

MOTIE: Meer groen en speelruimte in het Hart van Zuid

by
OLokaal-Hengelo heeft vandaag een motie ingediend voor meer speelruimte en meer openbaar groen in de nieuwe wijk Hart van Zuid. De motie: De raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op 4 oktober 2016, betreft agendapunt CO1 (zaaknummer: 2028551), Constaterende dat:
  • Bij de Politieke Markt van 21 september jl.
Echte democratie en participatie – Kanteling

Echte democratie en participatie – Kanteling

by
Al enige tijd experimenteert de gemeente Hengelo met een nieuw democratisch middel “de Politieke Markt”. Wat het uiteindelijke doel van de Politieke Markt in Hengelo is, wordt uitgelegd op de webpagina van de gemeente Hengelo: http://www.hengelo.nl/politiekemarkt. Lokaal-Hengelo zet grote vraagtekens bij het democratisch gehalte van de Politieke Markt en de…
Uitkomst kadernota spelen 2016, minder speelplekken en speelruimte

Uitkomst kadernota spelen 2016, minder speelplekken en speelruimte

by
Als enige partij in de gemeenteraad heeft Lokaal-Hengelo zich druk gemaakt om de kadernota spelen  2016 zodanig om te buigen dat er voldoende speelplekken en speelruimte voor de kinderen zou komen. We hebben daar een amendement voor ingediend die onbegrijpelijk niet gesteund werd. Schijnbaar is voldoende speelplekken en speelruimte geen…

Kadernota “geen speelruimte”

by
De komende raadsvergadering staat de “kadernota spelen” op de agenda. De nieuwe nota leid tot een financiële bezuiniging ten opzichte van de huidige kadernota uit 2008 van 20%. Dat is nog niet alles, in de nota is het zo goed dan uitgesloten dat er nog een fatsoenlijke ruime speelplekken komen…
Opheffing Thales tennisvereniging dreigt

Opheffing Thales tennisvereniging dreigt

by
De THCS (Tennis Club Holland Signaal) heeft net haar 75 jarig bestaan gevierd. Maar zoals het er nu uitziet zal de club de 80 niet meer halen. Het clubgebouw en de velden moeten wijken voor een aan te leggen weg van de Haaksbergerstraat naar het nieuwe High Tech Systems Park. …
Geluid van speelplaatsen

Geluid van speelplaatsen

by
Op dinsdag 18 augustus jl. was er Politieke Markt (PM) over een aanpassing van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). De aanpassing ging over geluidsoverlast bij speelplekken. Burgemeester Schelberg is portefeuillehouder van de APV. De bespreking was oordeelsvormend. Dat betekent dat het voorstel na de politieke markt naar de gemeenteraad gaat…
Mooi Industrieplein mét skatepark

Mooi Industrieplein mét skatepark

by
Op dinsdag 18 augustus presenteert het Skatelab hun ontwerp voor een skatepark op een deel van het Industrieplein aan de aanwezige raadsleden. Mooi! Een uitgekiend ontwerp met twee kleuren beton en bomen, dat skaters uitdaging biedt. Het ontwerp van de skatevoorziening is geïntegreerd in de rest van het plein. Het…
Plan skatepark Industrieplein Hengelo

Plan skatepark Industrieplein Hengelo

by
Op dinsdag 18 augustus is politieke markt over de plannen voor het skatepark op het Industrieplein. In november 2014 is besloten, dat centrum Hengelo een skatepark krijgt achter het station. Tien maanden later zijn er concrete plannen. Skaters wachten al vanaf 2009 op een skateplek nabij het centrum. Lokaal-Hengelo staat…