Van de Fractie

Alle berichten van de Fractie van Lokaal-Hengelo

Staak het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers

door
Hengelo – LokaalHengelo fractievoorzitter Gerrit Megelink roept de gemeente Hengelo op om geen ondergrondse afvalcontainers tijdens het (in)formatieproces te plaatsen: ‘ Het afvalbeleid is HET thema van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen geweest. Er was en is veel weerstand onder Hengeloërs over het afvalbeleid van het oude college, dat zie je ook…

Eventueel vertrek FC Twente vrouwen

door
De fractie van LokaalHengelo zal tijdens het vragenkwartiertje van de gemeenteraad Hengelo (art. 46 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad) voor aanstaande dinsdagavond  de volgende zaken aankaarten. Eventueel vertrek FC Twente vrouwen   FC Twente wil het volgende seizoen haar vrouwenvoetbal  in de thuiswedstrijden in het Polman Stadion in Almelo laten…

Ben van Veen verder als raadslid van LokaalHengelo – persbericht

door
Hengelo – Gemeenteraadslid Ben van Veen heeft zich per 1 januari 2018 aangesloten bij de fractie LokaalHengelo. Dat heeft Van Veen laten weten aan de burgemeester en de griffie. In de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering zal hij op zijn besluit een korte toelichting geven. Geen verrassing Helemaal als een verrassing komt de…

Bijdrage LokaalHengelo aan de beleidsbegroting Gemeenteraad

door
Dinsdag 7 november was de gemeenteraad bijeen om de beleidsbegroting 2018-2022 te bespreken. Het is dan gebruikelijk dat de oppositie partijen hun wensen naar voren brengen tijdens de beleidsbegroting. Zoals gewoonlijk zijn we transparant en hebben we hieronder de bijdrage van onze fractieleider Leo Janssen geplaatst en de moties die…

Persbericht: “Grijze container mag blijven”

door
HENGELO –De grijze container mag (in ieder geval tijdelijk) blijven. Zoveel wordt duidelijk uit de procesbrief die het college van B&W van Hengelo aan de vooravond van de gemeenteraadsvergadering naar de gemeenteraad stuurde. In de brief stelt het college voor om bewoners die gebruik willen blijven maken van de grijze…

Persbericht: Politieke markt over afvalbeleid schreeuwt om vervolg

door
Tijdens de politieke markt eind september 2017 werd duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad een koerswijziging in het afvalbeleid voorstaat. Er is een zichtbare neiging naar keuzevrijheid voor de Hengelose burger waarneembaar aldus LokaalHengelo voorman Leo Janssen, maar de raad moet het heft nu wel in handen nemen: ‘De…

Vragen inhuur van ambtenaren via commerciële bureaus in Hengelo

door
LokaalHengelo krijgt steeds meer signalen en maakt zich steeds groter zorgen over de toename van inhuurkrachten van commerciële bureaus. “Vaak’ zijn dit ex-ambtenaren van de gemeente zelf, die later weer via deze bureaus  worden ingehuurd. Hiermee gaan niet alleen de kosten flink omhoog,  maar wij vragen  ons ook af, wat…

Vragen aan het college over onkruidbestrijding in Hengelo 

door
De laatste tijd ontvangen we steeds meer vragen over onkruidbestrijding of het gebrek eraan van inwoners in Hengelo. De onderstaande brief met vragen gaat over het bestrijden van onkruid en de kosten daarvan in relatie tot de verloedering van de openbare ruimte. LokaalHengelo en Lid Van Veen hechten veel waarde…

Vragen over een rattenplaag in de Hengelose-es

door
In de Hengelose Es hebben ze al langdurig een rattenplaag nabij de tuinen aan de achterkant van de woningen van de Peter Rubenstraat. Deze rattenplaag duurt al vanaf mei 2017 en diverse instanties (Welbions, gemeente, Twente Milieu etc.) zijn daarvan op de hoogte. Hoewel er lokdozen en een ratten-vang-hotel zijn…

Goed gesprek brengt verwachtingen met zich mee! 

door
We weten dat het CDA voorstander is van goede gesprekken maar 9 van de 10 keer is het alleen voor de bühne en levert het niets op. Zo probeert men de publieke opinie voor zich te winnen terwijl ze in de praktijk tegen zijn. Nu heeft het CDA de publiciteit…

Hoe zit het met subsidie aan organisaties met grootverdieners?

door
Subsidies worden toegekend om zaken te financieren die moeilijk of niet te financieren zijn. Meestel worden ze toegekend onder strenge voorwaarden, zo ook in Hengelo. We hebben al eens eerder een brief gestuurd met vragen over subsidies,  omdat we signalen kregen dat organisaties die subsidie ontvingen directeuren in dienst hadden…

Ali, er viel weinig meer te lachen

door
De kogel is nu eindelijk door de politieke kerk er komt een einde aan de lijdensweg van Ali Oflazoglu, raadslid van Pro Hengelo. Ali, het ‘altijd op de foto lachend raadslid’ keert definitief niet meer terug in de Gemeenteraad van Hengelo. Verrassend is dat niet als je de achtergrond een…

Gastlessen geven op het ROC Hengelo!

door
Al jarenlang geef ik als raadslid met veel plezier gastlessen op scholen in Hengelo. Deze week was ik te gast bij het ROC Hengelo. Ik probeer altijd om deze gastlessen, die gaan over politiek in het algemeen, zo boeiend mogelijk te maken. Doe dit m.b.v. een PowerPointpresentatie zodat er ook…

Ledenvergadering en nieuw elan!

door
Afgelopen donderdag 24 november 2016 is er in het wijkcentrum Hengelose Es, de tweejaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van LokaalHengelo gehouden. De opkomst was heel goed en de sfeer was positief en constructief. Voor een democratische partij als Lokaal-Hengelo is het belangrijk om de leden te informeren over de gang van…

Tekst raadsvergadering BING

door
Zoals u wellicht gelezen heeft, wilde een groot deel van de gemeenteraad niet horen wat onze fractievoorzitter te zeggen heeft omdat zij zich lieten leiden door een artikel in de krant dat bedoeld  was om af te leiden. Daarom en speciaal voor deze raadsleden plaatsen we hieronder de tekst van…

MOTIE: Meer groen en speelruimte in het Hart van Zuid

door
OLokaal-Hengelo heeft vandaag een motie ingediend voor meer speelruimte en meer openbaar groen in de nieuwe wijk Hart van Zuid. De motie: De raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op 4 oktober 2016, betreft agendapunt CO1 (zaaknummer: 2028551), Constaterende dat:
  • Bij de Politieke Markt van 21 september jl.

Zijn de data van de inwoners van de gemeente Hengelo veilig?

door
Update – datalek gemeente Hengelo Vandaag is bekend geworden wat er precies gelekt is: http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving/hengelo/datalek-hengelo-ambtenaar-kan-salaris-van-iemand-anders-inzien-1.6908477 We hebben vandaag de onderstaande brief naar het college verstuurd omdat we ons zorgen maken over veiligheid van de data van de inwoners van Hengelo. Door de samenwerking tussen de gemeentes is de kans groot…