Veiligheid en milieu

Waarom het referendum voortzetten?

by
LokaalHengelo heeft dhr. Van Essen altijd gesteund in zijn strijd tegen het Hengelose afvalbeleid. Dit omdat wij zijn standpunten hierin delen. Toen dhr. van Essen zijn inleidend verzoek tot een referendum deed, hebben wij als LokaalHengelo dit burgerinitiatief gesteund. Bewust vanaf de achtergrond, want ere wie ere toekomt! Initiatief Tijdens…

LokaalHengelo ondersteunt het referendum over het afvalbeleid

by
LokaalHengelo heeft zich altijd sterk gemaakt voor een beter en betaalbaar afvalbeleid. Helaas heeft het nieuwe college niet de juiste accenten gezet aangaande het afvalbeleid. Er zijn accentwijzigingen gedaan. Tevens missen we de evaluatie van initiatieven en de stem van de inwoner aangaande het beleid. Daarom ondersteunen we het onderstaand…

Inwoners Hengelo versus koppige gemeente

by
Vanuit de media is melding gemaakt dat de inwoners van Hengelo inmiddels het heft in eigen handen aan het nemen zijn. De inwoners zijn boos over het gevoerde afvalbeleid. Zo is het afgelopen weken twee keer voorgekomen dat inwoners de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainer (ORAC) hebben geprobeerd tegen te…

Vragen over gevaarlijke voetgangerssituatie Enschedestraat

by
Hengelo- De fractie van LokaalHengelo roept het College van Burgemeesters en Wethouders op om per omgaande maatregelen te nemen en z.s.m. adequaat te reageren op de uiterst gevaarlijke voetgangerssituatie op de Enschedesestraat. Deze situatie is ontstaan, omdat sinds enkele weken in opdracht van de gemeente Hengelo een aanvang gemaakt is…

De ‘Sleepwet’, toppunt van ondemocratische wetgeving

by
LokaalHengelo doet op 21 maart 2018 mee met de gemeenteraadsverkiezing in Hengelo. Tegelijkertijd kunt u ook stemmen voor of tegen de zogenaamde ‘Sleepwet’. In een aantal artikelen op deze website zullen wij u informeren over de haken en ogen van deze ‘Sleepwet’ zodat u zelf, straks in het stemhokje, een…

Neveneffecten van omgekeerd inzamelen

by
Voor ik een aantal neveneffecten van het omgekeerd inzamelen met u deel, wil ik eerst even een misverstand uit de wereld helpen. Uit de reacties op mijn vorige publicatie (theezakjesverhaal) bleek mij, dat een aantal mensen uit mijn verhaal de conclusie trokken, dat ik het gebruik ven losse thee bepleit.…

Geen betaalbare bouwkavels beschikbaar in Hengelo

by
Heeft u ook het idee dat er te weinig betaalbare bouwkavels beschikbaar zijn? LokaalHengelo heeft daarover een brief geschreven omdat er schijnbaar alleen nog maar ‘grote en dure (m2) bouwkavels’ in Hengelo worden uitgeven. Ook de manier waarop dit gebeurt en de gevolgen hiervan roepen vragen op.  Wij hebben daar…

Het recyclen van gebruikte theezakjes

by
Tijdens de politieke markt van 17 januari 2018 kwam het rekenkameronderzoek “Grip op afval” aan bod om te worden besproken. Theezakje Voorafgaand aan de analyse van het rapport heb ik mogen inspreken en heb ik als eerste het verhaal verteld dat ik een paar maand daarvoor in de krant las.…

Het illusionistencollectief in Hengelo

by
Bij het woord illusionist denk je al gauw aan mensen als Hans Klok , Hans Kazan en David Copperfield, maar er zijn ook andere illusionisten en daar hebben we er in Hengelo nogal wat van. En ik doel dan op een groot deel van de gemeenteraadsleden en het college van…

Verkeer en vervoer

by
 • Verkeer / sluiproutes door woonwijken ze veel mogelijk voorkomen
 • Voor een knelpuntenanalyse van gevaarlijke wegen en kruispunten in Hengelo
 • Alle rotondes in Hengelo moeten dezelfde voorrangsregels krijgen
 • Stoplichten voor voetgangers en fietsen moeten sneller en vaker op groen worden gezet
 • Meer veilige wandel- en fietspaden in Hengelo

Natuur en Milieu

by
 • LokaalHengelo wil meer kleinschalige parken;
 • LokaalHengelo wil extra aandacht voor geluids- en rookoverlast;
 • LokaalHengelo wil alle gemeentepanden en nieuwbouwwoningen voorzien van zonnepanelen. Ook de sociale huurwoningen van Welbions;
 • LokaalHengelo wil huiseigenaren stimuleren d.m.v. subsidies en leningen om hun huis te isoleren en te voorzien van zonnepanelen;
 • LokaalHengelo wil meer milieuvriendelijke

Dierenwelzijn

by
 • LokaalHengelo is voor afschaffing van hondenbelasting;
 • LokaalHengelo is voor diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij en – tegen ‘jaarrondstallen’;
 • LokaalHengelo wil een goede identificatie- en registratiesysteem voor huisdieren;
 • LokaalHengelo wil meer financiële ondersteuning voor het dierenasiel en de dierenambulance.

Wonen, Leven en de Openbare Orde

by
 • LokaalHengelo wil meer sociale huurwoningen en betaalbare starterswoningen;
 • LokaalHengelo wil dat geen enkel gemeentelijk of rijksmonument gesloopt wordt zonder toestemming van de Monumentencommissie;
 • LokaalHengelo wil meer speelplekken en speelruimte voor kinderen;
 • LokaalHengelo wil beter onderhoud van wegen en bermen;
 • LokaalHengelo is voor het nascheiden van afval.

Veiligheid en openbare orde

by
 • LokaalHengelo is voorstander van meer en efficiëntere inzet van cameratoezicht;
 • LokaalHengelo wil bodycams bij BOA’s en het gebruik van drones bij evenementen;
 • LokaalHengelo is voor preventief optreden in binnenstad;
 • LokaalHengelo wil meer handhaving in de wijken.

Ruimtelijke ordening

by
 • LokaalHengelo wil geen langlopende procedures waar inwoners hun gelijk moeten halen;
 • LokaalHengelo is voor meer particuliere initiatieven;
 • LokaalHengelo wil herijking van het mandaatbesluit;
 • LokaalHengelo vindt dat de openbare ruimte beter moet worden onderhouden;
 • LokaalHengelo vindt dat inwoners beter moeten worden gefaciliteerd bij groenonderhoud (bladkorven, gratis strooizout).

Afvalchaos, brief van een ‘domme Hengeloër’

by
Voor degenen, die mij (nog) niet kennen, mijn naam is Roel Jaarsma, over twee maand bereik ik de leeftijd van 70 jaar en ik ben ondernemer…. een kleintje. Ik maak onderdeel uit van een ontzettend grote groep domme Hengeloërs, u weet wel, de grote groep domme Hengeloërs, die door het…

Persbericht: De Gemeenteraad van Hengelo schiet zichzelf in de voet!

by
Dit persbericht van LokaalHengelo en lid van Veen, gaat over de belangrijke beslissingen welke gisteravond is genomen in de Gemeenteraadsvergadering (19 december 2017) van Hengelo m.b.t. de verordeningen die horen bij de flexibele invoering van omgekeerd inzamelen. Beslissingen die grote gevolgen hebben voor de inwoners van Hengelo en het ingezette…

Persbericht: LokaalHengelo in actie tegen de woekercontainer

by
De lokale partij LokaalHengelo gaat  woensdag 6 december in het centrum van Hengelo flyeren voor behoud van de bestaande grijze container en tegen de woekercontainer (peperdure grijze container). De flyer actie begint om 11.00 uur vanaf de markt bij de beren.  Zie bijlage flyer. Nascheiden is beter LokaalHengelo is een…

De Hengelose woekercontainer

by
Hengelo –  Leo Janssen, LokaalHengelo en Ben van Veen, Lid van Veen zijn niet te spreken over de wijze waarop het college de terugkeer van de grijze container wil gaan organiseren. Ze hikken aan tegen de rechtsongelijkheid die er door ontstaat, maar zien ook onverklaarde verschillen in het prijsregime en…