Veiligheid en milieu

Verkeer en vervoer

by

Verkeer / sluiproutes door woonwijken ze veel mogelijk voorkomen Voor een knelpuntenanalyse van gevaarlijke wegen en kruispunten in Hengelo Alle rotondes in Hengelo moeten…

Natuur en Milieu

by

LokaalHengelo wil meer kleinschalige parken; LokaalHengelo wil extra aandacht voor geluids- en rookoverlast; LokaalHengelo wil alle gemeentepanden en nieuwbouwwoningen voorzien van zonnepanelen. Ook de sociale…

Dierenwelzijn

by

LokaalHengelo is voor afschaffing van hondenbelasting; LokaalHengelo is voor diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij en – tegen ‘jaarrondstallen’; LokaalHengelo wil een goede identificatie-…

Wonen, Leven en de Openbare Orde

by

LokaalHengelo wil meer sociale huurwoningen en betaalbare starterswoningen; LokaalHengelo wil dat geen enkel gemeentelijk of rijksmonument gesloopt wordt zonder toestemming van de Monumentencommissie; LokaalHengelo…

Veiligheid en openbare orde

by

LokaalHengelo is voorstander van meer en efficiëntere inzet van cameratoezicht; LokaalHengelo wil bodycams bij BOA’s en het gebruik van drones bij evenementen; LokaalHengelo is…

Ruimtelijke ordening

by

LokaalHengelo wil geen langlopende procedures waar inwoners hun gelijk moeten halen; LokaalHengelo is voor meer particuliere initiatieven; LokaalHengelo wil herijking van het mandaatbesluit; LokaalHengelo…