Vragen aan het college

Fiasco op de politieke markt afvalbeleid

by
LokaalHengelo is van mening dat de politieke markt van 19 december j.l. een totaal fiasco is geworden. Er was gekozen voor een wat andere opzet dan gebruikelijk bij een politieke markt. Raadsleden en fractievertegenwoordigers die zich hadden verdiept in de stukken van de PM en daar een mening over hadden…

Vragen over inzet extra middelen ter bestrijding kinderarmoede

by
Onze fractie (LokaalHengelo) heeft 20 december vragen gesteld over de inzet van extra middelen (geld) ter bestrijding kinderarmoede. Recentelijk heeft het college ingestemd met een bijdragen van € 1,9 miljoen voor 25 yuppen woningen (stadsvilla’s) aan de Marskant, € 25 miljoen aan het ZGT en nog veel meer aan Welbions.…

Een bruisende binnenstad

by
De afgelopen 20 jaar is Hengelo van “de uitgaansstad” afgegleden naar een “spookstad”. Steeds vaker ontvangen LokaalHengelo informatie over verloederde plekken in de binnenstad. De laatste melding heeft geresulteerd in een brief van ons Raadslid Jeffrey Scholten over de desolate toestand van de binnenstad.  Laten we hopen dat er eindelijk…

Vragen over uitspraken Evert Bleuming van FC Twente

by
Recentelijk lazen we in een internetkrant, dat de  interim hoofd opleidingen van TC Twente de overgebleven delen van de voetbal academie van TC Twente wil verplaatsen van Hengelo naar Enschede. Bijzonder gezien de recente investeringen waarmee de gewenste aanpassingen zijn gedaan en de investeringen daarvoor waren € 450.000,-. Nu bedenkt…

Staak het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers

by
Hengelo – LokaalHengelo fractievoorzitter Gerrit Megelink roept de gemeente Hengelo op om geen ondergrondse afvalcontainers tijdens het (in)formatieproces te plaatsen: ‘ Het afvalbeleid is HET thema van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen geweest. Er was en is veel weerstand onder Hengeloërs over het afvalbeleid van het oude college, dat zie je ook…

Een dementievriendelijke gemeente Hengelo

by
Het komt wel eens voor dat iemand iets vergeet. Heel normaal,  zeker als je wat ouder wordt. Er is niets menselijker dan politiek dus ook daar wordt wel eens wat vergeten. Niets aan de hand zou je denken.  Klopt, meestal niet. Maar in het geval van het bericht over dementievriendelijke…

Eventueel vertrek FC Twente vrouwen

by
De fractie van LokaalHengelo zal tijdens het vragenkwartiertje van de gemeenteraad Hengelo (art. 46 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad) voor aanstaande dinsdagavond  de volgende zaken aankaarten. Eventueel vertrek FC Twente vrouwen   FC Twente wil het volgende seizoen haar vrouwenvoetbal  in de thuiswedstrijden in het Polman Stadion in Almelo laten…

LokaalHengelo: ‘College toont knap staaltje Hengeler Weend’

by
Hengelo –  LokaalHengelo raadslid Ben van Veen gaat bij de komende raadsvergadering aan het college tekst en uitleg vragen over het persbericht ‘ Actieplan Binnenstad voorbeeldproject voor Europese steden’.  Van Veen heeft het lezen van het persbericht als ‘ meer dan surrealistisch’  ervaren en noemt het persbericht een ‘knap staaltje…

Geen betaalbare bouwkavels beschikbaar in Hengelo

by
Heeft u ook het idee dat er te weinig betaalbare bouwkavels beschikbaar zijn? LokaalHengelo heeft daarover een brief geschreven omdat er schijnbaar alleen nog maar ‘grote en dure (m2) bouwkavels’ in Hengelo worden uitgeven. Ook de manier waarop dit gebeurt en de gevolgen hiervan roepen vragen op.  Wij hebben daar…

Verlopen van bestemmingsplan Hengelo Noord + gevolgen deel 2

by
Medio vorig jaar hebben we naar aanleiding van onderzoek geconstateerd dat de bestemmingsplannen voor delen van Hengelo niet geactualiseerd zijn en hebben daarover vragen gesteld aan het college. Diverse politieke partijen waren geschokt door deze resultaten. Ze zouden misschien zelf wat meer onderzoek  moeten doen en hun controlerende taak serieuzer…

Verhoging parkeertarief ZGT onacceptabel

by
Hengelo – 2018 is nog maar net begonnen en bezoekers van het ziekenhuis (ZGT)  in Hengelo worden al direct getrakteerd op een zeer vervelende en vooral dure verrassing. ZGT verhoogt de parkeertarieven in Hengelo en Almelo met maar liefs 50%. Voor LokaalHengelo is de tariefverhoging reden om het college van…

Inhuur personeel gemeente Hengelo, € 3 miljoen per jaar

by
Medio vorig jaar kregen we signalen dat de gemeente veel personeel inhuurt en dat het daar regelmatig ex-ambtenaren betreft.  Daarom hebben we 29 september j.l.vragen gestuurd naar het college om inzicht te verkrijgen in de inhuur van ambtenaren via commerciële bureaus. Inmiddels hebben we de antwoorden van het college gekregen.…

Antwoord actualiseren bestemmingsplannen Hengelo Noord

by
23 Augustus heeft de fractie van LokaalHengelo vragen aan het college gesteld naar aanleiding van signalen van inwoners dat de bestemmingsplannen voor Hengelo Noord niet op tijd geactualiseerd zijn. Iedere 10 jaar moeten de bestemmingsplannen worden geactualiseerd maar op één of andere manier is dat voor Hengelo Noord (de Hasseler…

Persbericht: Politieke markt over afvalbeleid schreeuwt om vervolg

by
Tijdens de politieke markt eind september 2017 werd duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad een koerswijziging in het afvalbeleid voorstaat. Er is een zichtbare neiging naar keuzevrijheid voor de Hengelose burger waarneembaar aldus LokaalHengelo voorman Leo Janssen, maar de raad moet het heft nu wel in handen nemen: ‘De…

Vragen inhuur van ambtenaren via commerciële bureaus in Hengelo

by
LokaalHengelo krijgt steeds meer signalen en maakt zich steeds groter zorgen over de toename van inhuurkrachten van commerciële bureaus. “Vaak’ zijn dit ex-ambtenaren van de gemeente zelf, die later weer via deze bureaus  worden ingehuurd. Hiermee gaan niet alleen de kosten flink omhoog,  maar wij vragen  ons ook af, wat…

Vragen aan het college over onkruidbestrijding in Hengelo 

by
De laatste tijd ontvangen we steeds meer vragen over onkruidbestrijding of het gebrek eraan van inwoners in Hengelo. De onderstaande brief met vragen gaat over het bestrijden van onkruid en de kosten daarvan in relatie tot de verloedering van de openbare ruimte. LokaalHengelo en Lid Van Veen hechten veel waarde…

Vragen over een rattenplaag in de Hengelose-es

by
In de Hengelose Es hebben ze al langdurig een rattenplaag nabij de tuinen aan de achterkant van de woningen van de Peter Rubenstraat. Deze rattenplaag duurt al vanaf mei 2017 en diverse instanties (Welbions, gemeente, Twente Milieu etc.) zijn daarvan op de hoogte. Hoewel er lokdozen en een ratten-vang-hotel zijn…