Geen categorie

Algemene Ledenvergadering

by
Aan onze leden:   Beste mensen, Zoals reeds aangekondigd is er op donderdag 15 november a.s. een Algemene Ledenvergadering (ALV) van LokaalHengelo in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44, 7551 LHV te Hengelo. U wordt van harte uitgenodigd om te komen. De vergadering is in de Wegerfoyer en begint om 19.30…

Burgemeester benoemen of kiezen?

by
Vorig jaar gaven we als redactie al aan, dat de huidige burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg, graag nog een termijn van 6 jaar de burgemeester van Hengelo wil zijn. Dinsdag 2 oktober is het dan zover en wordt onze huidige burgemeester in het bijzijn van de Commissaris van de Koning…

Reactie op het stuk in Tubantia over bedreigingen

by
In de krant van zaterdag 8 september 2018 en op de internet pagina van de Tubantia met als kop: Wethouders Hengelo bedreigd door nieuw afvalbeleid. In de column wordt aangegeven dat twee wethouders, ambtenaren en een medewerker van Twente Milieu worden bedreigd. Dit zou alles te maken hebben met het…
It giet oan! Op naar het afvalreferendum!

It giet oan! Op naar het afvalreferendum!

by
Woensdag 18 juli heeft de gemeenteraad het inleidend verzoek tot het houden van een referendum over afvalbeleid op basis van een burgerinitiatief goedgekeurd. Hiermee is de definitieve fase voor het verzamelen van de resterende ondersteuningsverklaringen op donderdag 19 juli om 08.00 uur ’s ochtends van start gegaan. Op 19 juli…
Referendum afvalbeleid van de baan!?

Referendum afvalbeleid van de baan!?

by
Gisteren zagen wij het nieuws op Facebook, Twitter en in de TC Tubantia:  het referendum is van de baan. Initiatiefnemer Dhr. Van Essen heeft zijn verzoek tot het houden van het afvalbeleid teruggetrokken, omdat hij hier geen heil meer in zag. Bij LokaalHengelo was de teleurstelling groot, want afgelopen woensdag…
Motie vreemd: Voedselbank

Motie vreemd: Voedselbank

by
Hengelo 19-07-2018 Gisteren hebben de fracties van het CDA, de PVV en LokaalHengelo tijdens  gemeenteraadsvergadering gezamenlijk een motie vreemd ingediend, waarbij de fracties middels de motie opdroegen om de jaarlijkse bijdrage aan de voedselbank met tienduizend euro te verhogen en de voedselbank hiermee de mogelijkheid te bieden om meer fruit…
Terrassen(wan)beleid

Terrassen(wan)beleid

by
Fractie voorzitter Gerrit Megelink heeft gisteren na aanleiding van een artikel in het TC Tubantia van afgelopen zaterdag tijdens de raadsvergadering in het vragenkwartiertje vragen gesteld over het terrassenbeleid in de Hengelose binnenstad.  Hieronder vindt u de motivatie tot het stellen van de vragen en de vragen van Gerrit Megelink…
Politieke markt: Interventieprogramma Sociaal domein

Politieke markt: Interventieprogramma Sociaal domein

by
Hieronder kunt de reactie van LokaalHengelo op het interventieprogramma sociaal domein verwoord door raadslid Patrick Rillmann lezen.   Voorzitter, Het college staat voor een grote uitdaging met de tekorten in het sociaal domein. Maar niet alleen het college staat voor een uitdaging, heel Hengelo zal in meer of mindere mate…

LokaalHengelo reageert op het Coalitie Programma 2018-2022

by
Best lezers, Hieronder vindt u de reactie van de fractievoorzitter van Lokaal Hengelo op het coalitieprogramma van het nieuwe college van B&W. In de reactie reageert fractievoorzitter Gerrit Megelink namens de fractie beknopt en gericht op de centrale thema’s van het coalitieprogramma. De komende vier jaar zullen de onderwerpen uit…
Ook Lokaal Hengelo pleit voor duurzame verkeersborden

Ook Lokaal Hengelo pleit voor duurzame verkeersborden

by
Hengelo- Lokaal Hengelo heeft in een eerder artikel aangegeven het huidige coalitieprogramma kritisch, maar positief te hebben ontvangen. In het coalitieprogramma staat ook een hoofdstuk “Duurzame stad”. In dit hoofdstuk geeft het nieuwe college aan Hengelo op alle fronten te willen verduurzamen, met als doel een neutrale klimaat-balans in 2040.…

Inhuur personeel gemeente Hengelo, € 3 miljoen per jaar

by
Medio vorig jaar kregen we signalen dat de gemeente veel personeel inhuurt en dat het daar regelmatig ex-ambtenaren betreft.  Daarom hebben we 29 september j.l.vragen gestuurd naar het college om inzicht te verkrijgen in de inhuur van ambtenaren via commerciële bureaus. Inmiddels hebben we de antwoorden van het college gekregen.…

Wethouder van sport heeft wat uit te leggen!!!!!!

by
Dat het Hengelose college van Burgemeester en wethouders met enige regelmaat de meest absurde beslissingen neemt is al lang geen geheim meer. Aan de lange lijst van blunders kunnen wij weer een item toevoegen. Update !! We ontvingen de onderstaande reactie van het bestuur van ISVH e.o. met het verzoek…

De Hengelose woekercontainer

by
Hengelo –  Leo Janssen, LokaalHengelo en Ben van Veen, Lid van Veen zijn niet te spreken over de wijze waarop het college de terugkeer van de grijze container wil gaan organiseren. Ze hikken aan tegen de rechtsongelijkheid die er door ontstaat, maar zien ook onverklaarde verschillen in het prijsregime en…

Verzet helpt!

by
Na onze succesvolle actie voor het Behoud van een Volwaardig Ziekenhuis in Hengelo (BVZH)  zie je, dat daarna ook de politiek gaat schuiven,  want de gemeenteraadsverkiezingen komen er toch aan. Gisteravond was bij de Politieke Markt over het afvalbeleid hetzelfde te bespeuren. Twee moties voor behoud van de grijze container…

Lijsttrekker LokaalHengelo bijna weer up and running

by
Hengelo – LokaalHengelo lijsttrekker Gerrit Megelink hersteld goed van een medisch ingreep, maar moet voor een goed en duurzaam verder herstel nog enkele weken rustig aan doen. Voor de verkiezingsdebatten betekent dit dat hij daarbij niet aanwezig is, maar hij hoopt snel weer ‘ up and running te zijn’. Vervanging…

Vertrouwelijke overleggen die lekken om Lokaal-Hengelo te beschadigen

by
In september vorig jaar hebben we al eens een kritisch artikel geschreven over het lekken vanuit de politiek naar de pers (https://www.lokaal-hengelo.nl/fractievoorzittersoverleg-een-soort-commissie-stiekem/). Achterkamertjes Direct daarna heeft onze fractievoorzitter besloten niet meer deel te nemen aan het fractieleiders overleg, we doen namelijk niet mee met onnodig achterkamertjes overleg. Een ander “instituut”…

Communicatie, het blijft moeilijk!

by
Wij delen graag de persoonlijke reactie op onze website van een kwetsbare burger bij de inloopavond voor de inname van de grijze containers en plaatsing ondergrondse containers. DE “INLOOPAVOND” – 12 april ’17 Deze was o.a.voor bewoners v.d. Afrikaanderbuurt. Wat meteen opviel was de lage opkomst…. dit werd later door…