Standpunten

Het gemeentebestuur en de inwoners

by

LokaalHengelo wil meer inspraak voor inwoners van Hengelo; LokaalHengelo wil onderzoek naar overbodige Gemeenschappelijke Regelingen; LokaalHengelo vindt dat er een speciale commissie moet komen…

Sport en Ontspanning

by

LokaalHengelo wil een sport ondersteuningsfonds waardoor breedtesport voor iedereen bereikbaar wordt; LokaalHengelo vindt dat sport toegankelijk moet zijn voor alle jongeren in Hengelo, armoede…

Verkeer en vervoer

by

Verkeer / sluiproutes door woonwijken ze veel mogelijk voorkomen Voor een knelpuntenanalyse van gevaarlijke wegen en kruispunten in Hengelo Alle rotondes in Hengelo moeten…

Natuur en Milieu

by

LokaalHengelo wil meer kleinschalige parken; LokaalHengelo wil extra aandacht voor geluids- en rookoverlast; LokaalHengelo wil alle gemeentepanden en nieuwbouwwoningen voorzien van zonnepanelen. Ook de sociale…

Dierenwelzijn

by

LokaalHengelo is voor afschaffing van hondenbelasting; LokaalHengelo is voor diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij en – tegen ‘jaarrondstallen’; LokaalHengelo wil een goede identificatie-…

Wonen, Leven en de Openbare Orde

by

LokaalHengelo wil meer sociale huurwoningen en betaalbare starterswoningen; LokaalHengelo wil dat geen enkel gemeentelijk of rijksmonument gesloopt wordt zonder toestemming van de Monumentencommissie; LokaalHengelo…

Onderwijs

by

LokaalHengelo wil een stop op verdere bezuinigingen van het speciaal onderwijs; LokaalHengelo vindt dat er alles aan moet worden gedaan om een hoger onderwijs…

Ouderen en Jongeren

by

LokaalHengelo wil het wonen van ouderen in nabijheid van kinderen stimuleren door het toelatingsbeleid te versoepelen; LokaalHengelo wil een effectieve en betaalbare dienstverlening om…

Sociaal beleid

by

LokaalHengelo wil meer aandacht voor de tekorten in de jeugdzorg; LokaalHengelo wil extra inzet op de aanpak van armoede en schulden; LokaalHengelo wil meer…

Zorg en Welzijn

by

LokaalHengelo staat voor goede zorg en vindt verdere bezuinigingen hierop onaanvaardbaar; LokaalHengelo wil inzetten op preventie en meer innovatie / vernieuwing; LokaalHengelo is voor…

Veiligheid en openbare orde

by

LokaalHengelo is voorstander van meer en efficiëntere inzet van cameratoezicht; LokaalHengelo wil bodycams bij BOA’s en het gebruik van drones bij evenementen; LokaalHengelo is…

Ruimtelijke ordening

by

LokaalHengelo wil geen langlopende procedures waar inwoners hun gelijk moeten halen; LokaalHengelo is voor meer particuliere initiatieven; LokaalHengelo wil herijking van het mandaatbesluit; LokaalHengelo…

Binnenstad en Wijken

by

LokaalHengelo wil een herziening van de horecavisie en het terrassenbeleid LokaalHengelo vindt dat de herinrichting marktplein prioriteit heeft; LokaalHengelo wil een uitnodigend parkeerbeleid met…

Armoede en schuldhulpverlening

by

LokaalHengelo wil doorontwikkeling en uitbreiding van het kindpakket; LokaalHengelo wil een vangnet voor inwoners die niet terecht kunnen bij de Voedselbank; LokaalHengelo wil meer…