Een dementievriendelijke gemeente Hengelo

Het komt wel eens voor dat iemand iets vergeet. Heel normaal,  zeker als je wat ouder wordt. Er is niets menselijker dan politiek dus ook daar wordt wel eens wat vergeten. Niets aan de hand zou je denken.  Klopt, meestal niet. Maar in het geval van het bericht over dementievriendelijke gemeente op de website van RadioHengeloTV is er volgens ons wel wat anders aan de hand.

Motie dementievriendelijke gemeente d.d.7 november 2017

Het sympathieke bericht op RadioHengeloTV geeft aan, dat  de gemeente  een dementievriendelijke gemeente wil worden. Uitstekend wat betreft LokaalHengelo.

Sterker nog, LokaalHengelo heeft op 7 november 2017 een motie ingediend met dezelfde strekking, zie hieronder de tekst of via de link de Motie Dementvriendelijke gemeente. De motie is destijds ingetrokken nadat “onze wethouder” Bron aangaf dat de motie overbodig was. Het is dan gebruikelijk om het gemeentelijk systeem niet te belasten en vervolgens de motie in te trekken.  Verder geen toelichting,  maar we houden elkaar op de hoogte. Zijn hier nu politieke spelletjes aan de hand, is de wethouders vergeten LokaalHengelo in te lichten of heeft hij last van geheugenverlies. U mag het beantwoorden!

Tekst motie dementievriendelijke gemeente

De gemeenteraad van Hengelo, ter vergadering bijeen op 7 november 2017 voor het bespreken en vaststellen van de begroting 2018 – 2012 

CONSTATERENDE DAT 

 • Er volgens een factsheet van Alzheimer Nederland er in 2015 ongeveer 1400 mensen met dementie in Hengelo woonden’ 
 • Dat deze groep naar verwachting in 2020 is gegroeid naar 1600 inwoners, en in 2030 naar 1900 inwoners” 
 • Uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2016 blijkt dat 54% van de mantelzorgers zich tamelijk belast tot overbelast voelt en hiervan één op de zes mantelzorgers zich zwaar belast of overbelast voelt en dit een toename is ten opzichte van de cijfers uit 2011 en 2013, toen nog ruim één op de tien mantelzorgers zich zo voelde'”. 
 • Hengelo er naar streeft om mensen langer in hun eigen leefomgeving te laten blijven wonen, zodat zorg en welzijn betaalbaar blijven. 
 • Mensen met dementie en hun mantelzorgers volgens Alzheimer Nederland zelf ook de wens koesteren om zo lang mogelijk thuis te wonen. 
 • Er in de Hengelose samenleving initiatieven rond dementie ontstaan, die navolging verdienen.” 
 • • De gemeente tot taak heeft om deelname van mensen met een beperking in de samenleving te bevorderen, ledereen doet mee. 

VAN MENING DAT 

 • Meedoen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers niet altijd vanzelf gaat. 
 • Veel verschillende organisaties kunnen bijdragen aan de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
 • De gemeente vanuit haar eigen rol als uitvoerder van de WMO een bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
 • Er goede resultaten zijn geboekt bij andere gemeenten met een dementie aanpak die erop gericht is een dementievriendelijke gemeenschap te vormen. 
 • Een dementievriendelijke stad een concrete stap is om tot een inclusieve samenleving te komen. 

ROEPT HET COLLEGE OP 

 • Met een voorstel te komen om van Hengelo in 2018 een dementievriendelijke stad te maken.”‘ 

En gaat over tot de orde van de dag 

Ben van Veen                        Lid van Veen 

Leo Janssen                          LokaalHengelo 

Ondersteunende links:

 

 

Written By
More from redactie

Wildplassen bij invalidentoilet

Een goede plas is een beetje zuur. Dus krijgen wildplassers de muntenautomaat...
Read More