Te dom om te poepen!

Al jaren is André Manuel onze favoriete cabaretier, hard maar rechtvaardig. Sinds enige tijd schrijft hij ook opiniestukken in het dagblad TCTubantia. Net als in zijn shows is hij scherp en legt hij steeds weer de vinger op de zere plek.

Geen democratische inspraak

Zo heeft hij afgelopen zaterdag de onderstaande inleiding geschreven in TCTubantia over de landelijke politiek:

“Dat weten we dan ook weer. Onze overheid heeft er geen enkele moeite mee om haar landgenoten van hun kostbare organen te ontdoen, maar een beetje democratische inspraak via een referendum, daar kunnen ze natuurlijk niet aan beginnen. Want de gemiddelde Nederlandse stemgerechtigde is nog te dom om te poepen.”

Gespiegeld naar Hengelo

Waar André het over heeft is de landelijke politiek,  waar D66 al zijn kroonjuwelen heeft ingeleverd en de VVD van het ene naar het andere schandaal gaat,  waardoor liegende Kamerleden de norm zijn geworden in Den Haag. Tijdens de verkiezingen zien we datzelfde ook in Hengelo gebeuren bij partijen. Hieronder twee voorbeelden, één van de vorige verkiezingen en één die nu actueel speelt.

Voorbeeld 1: Stadskantoor

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was de bouw van het stadskantoor een belangrijk thema, net als de binnenstad dat nu is. De inwoners van Hengelo waren duidelijk tegen het nieuwe stadskantoor (ruim 90% tegen). Dat maakte dat ‘vele’ politieke partijen, wat op zich goed zou kunnen zijn, op de kieswijzer ook tegen het stadskantoor waren, wat hun natuurlijk weer extra stemmen opleverde. Toen er uiteindelijk gestemd moest worden over het stadskantoor bleek dat die belofte niet veel meer waard was en werd de nieuwbouw van het stadskantoor met een grote meerderheid in de raad aangenomen. Daarmee de meerderheid van de inwoners negerend en met een leugentje voor hun (de politieke partijen) bestwil. Alles voor zetels in de gemeenteraad. Schijnbaar is in verkiezingstijd alles geoorloofd.

Voorbeeld 2: Afval

In 2015 is er aan de hand van de toen beschikbare informatie door de gemeenteraad ingestemd met de de invoering van omgekeerd inzamelen, wat later  een onmogelijke ambitie bleek te zijn. In 2016 bleek de informatie die we in 2015 hebben ontvangen niet volledig te zijn en bovendien de invoering vele nadelige effecten te hebben. Daarop heeft LokaalHengelo in 2016 aangegeven dat de grijze bak moet blijven. De jaren daarna zijn er door ons diverse moties ingediend ter voorkoming van het verdwijnen van de grijze container, die door de bestaande partijen weg werden gestemd. Ook het aanbieden van ruim 4000 handtekeningen hebben de andere partijen genegeerd.

We kunnen ons nog een reactie van BurgerBelangen herinneren,  die geschrokken was van de reactie van de inwoners en de inname van de grijze containers wilde stoppen. Een motie van LokaalHengelo over het stoppen van de inname werd daarna ook door BurgerBelangen genegeerd. Omdat we dicht bij de verkiezingen zitten veranderen de partijen hun mening en hebben ze zelf een motie gemaakt waarbij de grijze container beschikbaar blijft tegen veel slechtere voorwaarden en heel veel geld. We hebben die motie de “woekercontainer motie” genoemd. In de kieswijzer heeft LokaalHengelo aangegeven dat zij voor de grijze container is. In een artikel www.hengelo-anders.nl, u weet wel de uitlaatklep van raadslid Wiertsema van ProHengelo, schoffeerde hij (lees ProHengelo)  de voorstanders van de grijze container en noemde hen opgehitste inwoners die LokaalHengelo steunen en een achterhoede gevecht aan het voeren waren. Ook de VVD zegt nu ineens voor de grijze container te zijn maar wil er nu niet aan . Ze vinden dat het besluit al is genomen en komen daar niet op terug behalve in de kieswijzer.

Bij het grofvuil

Kortom de verkiezingsitems die “hot” zijn worden snel gekaapt en direct na de verkiezingen weer bij het grofvuil gezet door deze partijen. LokaalHengelo is en blijft voor de grijze container en we kunnen zelfs ook toegeven dat we in 2015 een fout hebben gemaakt door voor omgekeerd inzamelen te stemmen. Wie doet dat nog in de politiek, fouten toegeven?

Kies LokaalHengelo

We zouden nog vele andere voorbeelden kunnen noemen maar de kracht zit niet in het aantal voorbeelden. Wat we wel kunnen constateren is dat in Hengelo de gevestigde partijen alleen luisteren naar de inwoners tijdens de verkiezingstijd (2 maanden ervoor). Daarna gaan ze lekker hun eigen gang en gooien ze al hun principes en beloftes overboord  voor een zetel(s) in de gemeenteraad of het pluche van het college. “Want u bent toch de gemiddelde Nederlandse stemgerechtigde die nog te dom is om te poepen.”

De afgelopen jaren heeft LokaalHengelo aangetoond dat we onze controlerende taken in de gemeente serieus nemen ook al betekent dat, dat we bij de andere partijen niet populair zijn. We doen het namelijk voor de inwoners van Hengelo en niet voor zoveel mogelijk zetels in de raad. Daarom ons motto ook: ‘Aanpakken’, nu tijd voor LokaalHengelo! Want het is:

 

Written By
More from Redactie

Geluid van speelplaatsen

Op dinsdag 18 augustus jl. was er Politieke Markt (PM) over een...
Read More

1 Comment

Comments are closed.