Wie gaat het Rabotheater redden?

Gaat het slecht met het Rabotheater?

Wat betreft de bezoekersaantallen niet. De afgelopen jaren zijn de bezoekcijfers gestegen van 80.320 in seizoen 2011/2012 tot 105.448 in seizoen 2015/2016, oftewel een stijging van 31,3 % in 4 jaar tijd. Ook voor het huidige seizoen is een verder stijging voorzien. Mooie cijfers. Wel zijn er al lang financiële problemen. Problemen, die volgens de directie van het Rabotheater nu beginnen te knijpen en de gemeenteraad wordt daarom ook om een eenmalig maar ook structureel  fiks budget gevraagd.

Maar volgens de lokale media zou het geen uitgemaakte zaak zijn dat de Gemeenteraad eenmalig € 1,1 miljoen en structureel € 0,5 miljoen jaarlijks zal gaan toezeggen aan het Rabotheater. De redactie baseert zich op uitlatingen van de drie coalitiepartijen SP, CDA en PvdA. Lokaal-Hengelo heeft zo haar eigen gedachten hierbij. Hieronder een relaas en een andere gedachte.

De SP fractie laat het, zoals zo vaak als er verkiezingen zijn, nog in het midden voor welk bedrag het Rabotheater gered moet worden. De genoemde bedragen staan bij de SP wel ter discussie. Het CDA vraag zich af of het Rabotheater in deze vorm wel door moet gaan en ziet er  wel iets in  om het theater af te slanken en de helft van het gebouw voor andere doeleinden te bestemmen om de kosten daarmee te drukken. Men besteedt het geld liever aan andere zaken, zoals de binnenstad. De kleinste coalitiepartij, de PvdA, trekt zoals zo vaak de grootste broek aan en geeft aan dat de directeur van het Rabotheater zich ernstig zorgen moet maken.

Het is wel duidelijk dat als het geld er niet komt het Rabotheater voor haar bestaan moet gaan vrezen. En een vergaande samenwerking met het Enschedese Wilminktheater is ook geen uitgemaakte zaak. Eerst moet het Rabotheater haar eigen boontjes doppen en financieel orde op zaken stellen gaf de verantwoordelijke wethouder Hatenboer aan. ‘Onder voorwaarden’ zou Enschede wel financieel willen bijdragen. Maar wat die voorwaarden zijn is nog onduidelijk en we weten hoe dat is gegaan met het HBO onderwijs welke naar Enschede is gegaan.

Terug naar de basis van het probleem. Waar is het gevraagde geld eigenlijk voor bedoeld en hoe is het één en ander ontstaan?

Het eenmalige geld van € 1,1 miljoen is bedoeld voor achterstallig onderhoud en grote vervangingen: zoals de hijsinstallaties in theaterzalen, nieuwe stoelen, het dak, de verwarmingsinstallatie, koelinstallaties etc. Staat het gebouw er nu slecht voor? Nee het gebouw staat er prima bij en voor regulier onderhoud was voldoende geld. Mede dankzij de Stichting Vrienden van het Rabotheater konden in 2015 nieuwe stoelen voor de middenzaal worden gekocht. Alleen de hijsinstallaties moeten echt dit jaar vervangen worden, evenals de stoelen in de grote zaal en enkele kleinere onderdelen.

Waarom is er nu dan opeens jaarlijks € 500.000,- extra subsidie  nodig?

Bij het besluit tot nieuwbouw van het Rabotheater in 1998 is uitgegaan van een rapport van DHV voor wat betreft de kosten van vervangingen en groot onderhoud. Dit rapport gaat uit van veel lagere bedragen dan de rapporten die recent in opdracht van de gemeente zijn geschreven (Raderadvies en Theateradvies), namelijk factor 2,5 lager (na indexering van de bedragen uit 1998). Als in 1998 de gemeente de beschikking had gehad over de juiste bedragen voor groot onderhoud en vervangingen, zou meteen vanaf de opening van het Rabotheater in 2001 de subsidie € 380.000,- hoger  zijn vastgesteld en was er nu niets aan de hand geweest. Daarnaast waren er oneigenlijke onttrekkingen aan het Fonds voor met name meerkosten nieuwbouw, en moest er te snel een beroep worden gedaan op het Fonds om b.v. de te goedkope vloeren te vervangen, maar deze bedragen vallen in het niet bij de veel te lage raming door DHV. 

Had het Rabotheater de afgelopen 15 jaar anders met de beschikbare subsidie moeten omgaan?

Volgens ons is de directie van het Rabotheater, met een minimale personele bezetting, financieel goed omgegaan met het theater. Dit wordt ook onderbouwd door het brancheonderzoek dat jaarlijks wordt gedaan. Per voorstelling zijn de kosten voor personeel, marketing etc. veel lager dan gemiddeld. Er is dus geen geld dat  besteed had moeten worden aan groot onderhoud en vervangingen aan andere zaken uitgegeven. Daarvan akte.

Heeft de directie van het Rabotheater wel genoeg gewaarschuwd?

Even wat feiten opgehaald. Tot en met 2012 was het Fonds Vervangingsinvesteringen in beheer bij- en onder verantwoordelijkheid van de gemeente c.q. het college. Voor elke uitgave moest bij het college schriftelijk toestemming worden gevraagd. Vanaf 2010 werd al duidelijk dat het Fonds niet toereikend was. De toenmalige wethouder Mulder van BurgerBelangen was daarvan op de hoogte maar deed niets. Sindsdien heeft de directie van het Rabotheater de gemeente maar ook de gemeenteraad gewaarschuwd dat er rond 2016 een tekort zou ontstaan. Er zijn genoeg signalen afgegeven. De krokodillentranen van partijen zoals de PvdA, CDA en SP die zelf jarenlang mede verantwoordelijk waren zijn dan ook wat hypocriet.

Wat moet er nu gebeuren?

Wat betreft de noodzakelijke investeringen die moeten, als het aan Lokaal-Hengelo ligt, z.s.m. gedaan worden. Een culturele kernvoorziening zoals het Rabotheater moet voor Hengelo bewaard blijven. Als er genoeg geld is voor het rampproject Warmtenet (€ 15,3 miljoen in het afvoerputje), WTC ( € 3,2 miljoen waar nauwelijks wat van terug gezien is), een nieuw niet gewenst Stadskantoor, dan moet ook maar door de zelf veroorzaakte zure appel van € 1,1 miljoen heen gebeten worden. We weten ondertussen dat SP wethouder ten Heuw nog speciale potjes heeft, dus zeggen wij:” kijk nog maar eens in die potjes”. Misschien is het ook een idee om met de Rabobank om de tafel te gaan zitten en te kijken of er toch niet wat gedaan kan worden met extra sponsoring of om de naamgeving te laten veranderen. ABN/AMRO theater klinkt ook wel goed. En als daar een substantieel bedrag tegenover staat geeft dit weer financiële lucht. Het contract met de Rabobank was tot 2011 maar de bank heeft het recht ‘om niet’ nog 15 jaar de naam op de gevel te laten staan. Deze optie heeft men ook gelicht. Als het Rabotheater failliet zou gaan is dat ook niet goed voor de Rabobank. Wat betreft de structurele bijdrage kan gekeken worden hoe dit bedrag naar beneden kan worden bijgesteld. Kan mij voorstellen dat een mooi theater met een mooi afwisselend programma voor bezoekers van buiten Hengelo wel een extra bijdrage (opslag) waard mag zijn. Iedereen is gebaat bij het overeind houden van deze voorziening. Een brainstormsessie hierover– hou het theater ook voor de toekomst open-  zou misschien nog wel meer en andere slimmere oplossingen kunnen opleveren. Wij zouden daar graag een bijdrage aan willen leveren. Op de politieke partij Lokaal-Hengelo kan de Hengelo rekenen.

Weer een opiniestuk van de redactie van Lokaal-Hengelo.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@lokaal-hengelo.nl

Written By
More from redactie

Missing Chapter Foundation zit niet te wachten op geld bedoeld voor kinderen in armoede uit Hengelo

Een raadslid is een vertegenwoordiger van zijn achterban in de gemeenteraad maar...
Read More

3 Comments

Comments are closed.