Geen betaalbare bouwkavels beschikbaar in Hengelo

Heeft u ook het idee dat er te weinig betaalbare bouwkavels beschikbaar zijn? LokaalHengelo heeft daarover een brief geschreven omdat er schijnbaar alleen nog maar ‘grote en dure (m2) bouwkavels’ in Hengelo worden uitgeven. Ook de manier waarop dit gebeurt en de gevolgen hiervan roepen vragen op.  Wij hebben daar voorbeelden voor aangegeven en vragen over gesteld (zie tekst hieronder).

Grote zorgen en “elite wijken”

LokaalHengelo maakt zich grote zorgen over de mensen die niet zoveel geld te besteden hebben maar wel graag in aanmerking willen komen voor een betaalbare bouwkavel in Hengelo en daar  nog nauwelijks mogelijkheden voor krijgen. Omdat ze alleen al voor grond heel veel geld kwijt zijn wordt de indruk wordt gewekt, dat er voor deze ‘grote groep’ potentiële kopers nauwelijks betaalbare bouwkavels voorhanden zijn. LokaalHengelo vindt dat onverteerbaar en wil daar duidelijkheid over. Het lijkt erop, dat Hengelo alleen voor de beter gesitueerde groep bouwkavels uitgeeft en zo (gewild of ongewild) elite wijken gaat creëren. Ook krijgen wij signalen dat er zich bij de uitgifte problemen voordoen en daar wil LokaalHengelo ook duidelijkheid over hebben. Het gaat hier o.a. om de stankcirkels bij de uitgave van bouwkavels van Meander-Zuid.

Vragen aan het college aangaande betaalbare bouwkavels

Geacht college,

Eind januari konden we in de TCTubantia lezen dat er een run zou komen op de 44 bouwkavels in Meander-Zuid. Het ging hier over ‘grote’ bouwkavels. Het idee leeft dat er kennelijk alleen nog grote kavels in Hengelo beschikbaar komen en dat die alleen voor een bepaalde (meer vermogende) groep beschikbaar zijn. Al eerder hebben we dat zelf kunnen constateren. Ook zitten er haken en ogen aan, zeker gezien de gehanteerde grondprijzen en eventuele problemen die zich voordoen bij de uitgifte van kavels. Wij krijgen daar dan ook vragen over.

Als voorbeeld wordt het Broek, omgeving Ratelaar, Duizendpoot etc. gegeven. Daar worden de aangeboden kavels wel erg groot en kleinere kavels van rond de 300/350 m2 zouden daar niet beschikbaar zijn. De kavelgroottes zouden gaan vanaf 400 m2 en de kosten van deze kavels zouden met ingang van 2018 € 431,- per m2 zijn. Deze prijs wordt ook gehanteerd bij Meander-Zuid, alleen zijn daar de kleinste kavels vanaf 450 m2. Mensen met een iets minder ruime beurs hebben daardoor nauwelijks mogelijkheden om een kavel te kopen.

Nog een voorbeeld. Op de hoek van de Ratelaar en Duizendpoot was schijnbaar een kavel beschikbaar van 786 m2. Er moesten daar twee woningen op komen en degene die de optie had moest zorgen voor een medebouwer. Een belangstellende had de optie, maar het bleek moeilijk een medebouwer te vinden, omdat iedereen afhaakte vanwege de rare vorm van de kavel. Ook werden er strenge eisen gesteld: al woonde iemand aan de Ratelaar, hij/zij moest toch voldoen aan de eisen van de Duizendpoot qua bouw en kleur. Een vreemde gang van zaken. Ook is het beleid niet altijd even consistent, want aan de overzijde van de Ratelaar kon wel worden gebouwd buiten de norm van de Ratelaar (jaren 30 donkerrode steen) als deze maar voldeed aan de Duizendpoot qua kleur (gele steen moderne bouw blokvorm). Waar het uiteindelijk op neer kwam is dat de volgende op de lijst het hele kavel kon kopen. Wij zouden daar graag uitleg over willen hebben.

Nog een voorbeeld: Het veel besproken Meander-Zuid. Grote kavels, ook daar had iemand een optie via een bouwbedrijf die daar een aantal kavels had geopteerd. Grondprijs zou volgens 2017 uitkomen tussen de € 320,- en € 350,- per m2 inclusief btw. In 2017 werd niets bekend gemaakt. Grondprijs was nog niet duidelijk. En alle prijzen waren altijd incl. btw. Nu is de grondprijs bekend voor 2018 en deze blijkt nu ineens € 431,- incl. btw. Dat is dus € 348,- excl. Daar waar alles altijd incl. was.

De vraag dringt zich op of Hengelo bezig is om exclusieve wijken te vormen voor mensen met veel geld c.q. hoog inkomen? Het heeft er in ieder geval alle schijn van. Gezien voorgaande moet je volgens zeggen wel een inkomen hebben van boven de € 70.000,- per jaar en de vraag is hoeveel mensen hier dan voor in aanmerking komen?

Nog een berekening. De nieuwe kavels op Meander-Zuid. De kleinste is 450 m2 en dat á € 431,- /m2 en dan heb je alleen de grond. Dit is dus bijna 2 ton voor grond en dan moet er nog een huis op. Niet echt stimulerend voor mensen die een huis willen bouwen en duidelijk alleen toegankelijk voor een beperkte groep..

Ook blijkt dat in het voorgenoemde bouwbedrijf project de kavels extra zijn vergroot omdat er zogenaamd niet gebouwd mocht worden binnen 100 meter van de manege maar nu zijn de vier kavels daarvoor wel beschikbaar gesteld. Een vreemde gang van zaken.

Ook komen er bij ons signalen binnen dat er discussie zou zijn over de stankcirkels van de daar in de beurt liggende boerderij(en) die problemen zouden geven bij het bouwen op de kavels van Meander-Zuid. De vraagt is of dit klopt? En zo ja, wat wordt hiermee dan gedaan? Wij zouden daar graag duidelijkheid over willen hebben.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Kun u ons een overzicht geven van hoeveel kavels er op dit moment beschikbaar zijn in Hengelo aangegeven in grootte (m2) en de prijzen hiervan?
  2. Klopt het, dat gezien de signalen die tot ons komen, er nauwelijks kavels beschikbaar worden gesteld voor mensen met een wat smallere beurs? Zo ja, hoe komt dat dan en wat is het beleid dat hier achter zit?
  3. Wij hebben in onze brief een aantal voorbeelden aangehaald. Klopt het dat het beleid bij de uitgifte van kavels ‘soms’ wordt aangepast om de kavels toch te verkopen en hoe gaat men daarmee om m.b.t eerdere belangstellenden?
  4. Kunt u ons duidelijkheid verschaffen over de situatie Meander-Zuid m.b.t. het project van het bouwbedrijf waar de kavels kennelijk extra vergroot zijn omdat er zogenaamd niet gebouwd mocht worden binnen de straat van 100 meter van de daarbij liggende manege maar dat daar weer van afgeweken wordt? Klopt dit verhaal en zijn daar nu vier kavels beschikbaar gesteld? Zo ja, wat is de reden hiervan? Zo nee, waarom niet?
  5. Zie laatste alinea van deze brief.

LokaalHengelo kijkt uit naar de antwoorden op de gestelde vragen en opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Namens LokaalHengelo,

Leo Janssen

Fractievoorzitter

Written By
More from Redactie

Politie vangnet voor verwarde mensen

Het is een goed uitgangspunt, dat mensen, die psychische zorg nodig hebben, ...
Read More