Het gemeentebestuur en de inwoners

 • LokaalHengelo wil meer inspraak voor inwoners van Hengelo;
 • LokaalHengelo wil onderzoek naar overbodige Gemeenschappelijke Regelingen;
 • LokaalHengelo vindt dat er een speciale commissie moet komen om overbodige regels op te sporen;
 • LokaalHengelo is voor een gekozen burgemeester
  Weg met de bureaucratie
  Het gemeentebestuur en haar ambtenaren zijn er voor de inwoners. Burgermeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren moeten daarom deskundig zijn en de handen uit de mouwen steken voor onze mooie stad en inwoners. LokaalHengelo wil minder bureaucratie. LokaalHengelo vindt dat er een speciale commissie (paarse krokodillencommissie) moet komen om de overbodige regels op te sporen en daarna te elimineren.Geen schijninspraak
  LokaalHengelo wil echte invloed voor Hengeloërs, geen schijninspraak. Waar mogelijk moeten wijken en buurten zelf kunnen besturen en beslissen. Er moeten buurtrechten komen, zodat burgers (die zich verenigen) de gemeente kunnen uitdagen en taken zelf kunnen uitvoeren. Ook moet er een agenda voor lokale democratie komen waarin wordt geregeld hoe Hengeloërs meer invloed op politieke besluiten kunnen krijgen. Daarvoor mag ook technologie worden ingezet. LokaalHengelo is voor democratische innovatie en e-democratie.Ruim baan voor eigenaarschap voor inwoners
  Het wordt tijd dat actieve inwoners en vertegenwoordigd in de wijken in Hengelo werkelijk mee gaan besluiten. Om werkelijk meer directe invloed en eigenaarschap aan de inwoners te geven, zal de gemeente samen met de gemeenteraad op bijeenkomsten, die gaan om werkelijke inspraak, inzichtelijk moeten hebben welke activiteit welk effect heeft, zodat gemeente, organisaties en inwonersinitiatieven hier bewuste keuzes in kunnen maken. Verder moet het recht om uit te dagen, het recht om plannen te maken en het recht om te bouwen worden ingebed. Zo kunnen burgers die taken van de gemeente willen uitvoeren dat ook echt doen.

 

 

Uw eigen stad

Meer dan 10% van de begroting van Hengelo zit in gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten en overheidsorganen. LokaalHengelo wil dat de gemeenteraad de baas is in eigen stad en wil daarom een Gemeenschappelijke Regelingen (GR)-exit bekijken. Het vertrek uit gemeenschappelijke regelingen die geen aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor Hengelo, of meer geld kosten dan opleveren. Ook willen we onderzoek naar alternatieven voor gemeenschappelijke regelingen. Om armoedebeleid en schuldhulpverlening echt te verbeteren moeten wij uit de Stadsbank Oost Nederland stappen en het in eigen hand gaan nemen.

Tags from the story
, ,
Written By
More from Redactie

Armoede en schuldhulpverlening

LokaalHengelo wil doorontwikkeling en uitbreiding van het kindpakket; LokaalHengelo wil een vangnet...
Read More

2 Comments

Comments are closed.