Goed gesprek brengt verwachtingen met zich mee! 

We weten dat het CDA voorstander is van goede gesprekken maar 9 van de 10 keer is het alleen voor de bühne en levert het niets op. Zo probeert men de publieke opinie voor zich te winnen terwijl ze in de praktijk tegen zijn. Nu heeft het CDA de publiciteit gezocht waarbij ze als een soort “Obama” proberen de vredestichter te zijn aangaande het afvalbeleid.

Voor de Bühne

Dit doen ze omdat het een verkiezingsthema gaat worden en er zieltjes te winnen zijn. Tot voor kort hebben zij en de andere partijen LokaalHengelo nog uitgemaakt voor een “afvallige” omdat we in 2015 voor het afvalbeleid hebben gestemd. Maar al snel zagen we, dat we destijds niet de juiste informatie hebben ontvangen, en hebben we gekozen om tegen het destijds door alle partijen aangenomen beleid te stemmen en een actie op te starten. Uiteindelijk hebben we met behulp van de Facebook groep “Afvalloos Hengelo 2.0 bak of zak” 4000 handtekening van gezinnen uit Hengelo opgehaald. De CDA wethouder heeft zijn best gedaan om de actieve groep te negeren  en dat zou hebben kunnen werken als er niet een negatieve uitspraak van de Raad van State zou zijn geweest voor de gemeente Hengelo. Met dank aan Eddy van Essen. Nu blijft het een item tot de verkiezingen en moet de CDA de onrust wel serieus nemen, vandaar deze rookwolk van Maureen Muller.

Afvalloos Hengelo 2.0 bak of zak

Dit allemaal voor verkiezingswinst, jullie geloven toch niet echt dat zij tegen hun eigen beleid gaan stemmen. Maureen zal vooral redenen zoek om het alsnog door te drukken of minimaal gezichtverlies te lijden. Het CDA heeft tenslotte 2 x tegen onze motie om te stoppen met het huidige beleid gestemd. Overigens schandelijk dat ze de Facebook groep Afvalloos Hengelo 2.0 bak of zak niet heeft uitgenodigd, omdat die 4000 handtekeningen hebben opgehaald.

Daarom hebben raadslid Ben van Veen en Leo Janssen,  fractievoorzitter van LokaalHengelo, het onderstaande persbericht opgesteld. Uiteindelijk gaat het om het resultaat en zou dit afvalbeleid van de CDA wethouder moeten stoppen.

Persbericht: Goed gesprek brengt verwachtingen met zich mee!

HENGELO – Leo Janssen van LokaalHengelo en zelfstandig opererend gemeenteraadslid Ben van Veen zijn blij dat coalitiepartij CDA het college, en in het bijzonder de eigen wethouder, oproept om zo snel mogelijk een dialoog tussen alle bij het Hengelose afvalbeleid betrokken partijen te organiseren. De wijze waarop CDA Wethouder Marcel Elferink uitvoering geeft aan het afvalbeleid houdt de gemoederen in Hengelo flink bezig en daarom is een goed gesprek het minste dat er gebeuren moet, aldus Leo Janssen die tevreden is over de oproep van het CDA, maar deze tegelijkertijd wel wat ‘aan de late kant’ vindt en wat vraagtekens zet, ‘maar beter laat dan nooit ’, aldus Janssen. 

Kritiek 

Voor het zomerreces werden vlak voor het begin van de laatste gemeenteraadsvergadering aan wethouder Elferink zo’n 4000 handtekeningen aangeboden. Stuk voor stuk handtekeningen van Hengeloërs die willen dat de wethouder de uitvoering van het afvalbeleid staakt, vooral omdat ze de grijze container niet willen inleveren maar ook vaak omdat ze het niet eens zijn met het principe van omgekeerd inzamelen. Een principe waar overigens vrijwel de hele gemeenteraad in 2015 mee akkoord ging, maar ook een principe waar bij de beleidsuitvoering ervan de kritiek zich steeds verder opstapelde omdat bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking in de knel kwamen met het wegbrengen van afval en argumentatie hierover ter discussie blijft staan. 

Interpellatie 

De kritiek zwol vlak voor en tijdens de zomervakantie aan, toen de Raad van State uitspraak deed in de zaak die Hengeloër Eddy van Essen tegen de gemeente Hengelo had aangespannen. Voor Lokaal Hengelo en Ben van Veen was de uitspraak van de Raad van State genoeg aanleiding om het college op te roepen de verdere uitvoering van het beleid op te schorten en interpellatiedebat aan te kondigen. Ook ProHengelo riep het college op te stoppen met het innemen van de grijze container en het plaatsen van ondergrondse containers die ter vervanging moeten fungeren. 

CDA 

Na LokaalHengelo, Lid van Veen en ProHengelo is dus nu ook het CDA, dat zich gesteund weet door D66 en VVD, van mening dat er wat gebeuren moet. Fractievoorzitter Maureen Muller laat weten een goed gesprek te willen met Twente Milieu, afvalcoaches, ambtenaren, CDA wethouder Elferink, betrokken burgers, Eddy van Essen en de gemeenteraadfracties. LokaalHengelo en Lid Van Veen gaan er vanuit dat ook het actiecomité ‘Afvalloos Hengelo Bak of Zak’ welke de 4000 handtekeningen aan de wethouder heeft overhandigd hierbij niet vergeten wordt. In het door het CDA bepleitte gesprek moet het gaan over de locaties van de ondergrondse containers, de kosten van het opruimen van afval en het handhaven ervan. De christendemocraten willen echter ook weten of Hengeloërs die de grijze container willen houden dat ook mogen. 2 

4000 inwoners, gesteund door LokaalHengelo en Stan Horsthuis hebben zich daarover al positief uitgesproken. 

Verwachtingen 

Lokaal Hengelo en Ben van Veen zijn het met het CDA eens dat een goed gesprek van toegevoegde waarde kan zijn, maar het gesprek moet geen doel op zich worden aldus Leo Janssen: ‘Het CDA heeft een nogal ambitieuze agenda voor het gesprek in gedachten, met elk van de beoogde gespreksonderwerpen kunnen wel een paar avonden gevuld worden, maar dat is vast niet de bedoeling’. Van Veen vult aan: ‘daarbij brengt een dergelijk gesprek verwachtingen met zich mee’. Hij vraagt zich af of het CDA nagedacht heeft over de mogelijke uitkomsten en bereid is aan die uitkomsten consequenties te verbinden: ‘Ik ga ervan uit dat het CDA heeft nagedacht over de mogelijke uitkomsten van het gesprek en – mocht dat de uitkomst van het gesprek zijn- in het uiterste geval bereid is om de huidige beleidsuitvoering stop te zetten en zo nodig terug te draaien. Als het CDA daar niet toe bereid is, kan wellicht beter van een gesprek worden afgezien. Er moeten geen verwachtingen worden gewekt die niet worden waargemaakt’. Leo Janssen is het daar roerend mee eens en roept in herinnering dat Lokaal Hengelo al twee maal een motie heeft ingediend die het college opdroeg om te stoppen met inname van de grijze container: ‘CDA maar ook VVD, D66 en Pro Hengelo hebben beide keren tegen gestemd. Dat geeft te denken. Wat mij betreft moet op voorhand duidelijk zijn wat er van een dergelijk gesprek verwacht mag worden’. 

Raadsonderzoek 

Lokaal Hengelo en Van Veen vinden het afvalbeleid inmiddels een raadsonderzoek waard en overwegen een motie. Leo Janssen: ‘In dit dossier is zoveel mis gegaan dat dit te rechtvaardigen is. Er is fout op fout gestapeld en dat moet worden uitgezocht en gerepareerd’. Ben van Veen is het daarmee eens en vind vooral de communicatie naar bewoners en de inspraak onder de maat: ‘Ik had graag een referendum over het afvalbeleid gehad, maar het voorstel van Pro Hengelo laat helaas nog op zich wachten. Ik schat in dat de verkiezingen en de daarop volgende coalitievorming de toekomst van het Hengelose afvalbeleid gaan bepalen’. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : Ben van Veen : 06 46 08 29 01 en/of Leo Janssen: 06 54 32 35 90

Written By
More from Redactie

Ontmoetingsruimtes voor ouderen in Hengelo moeten open blijven!

Zoals u wellicht gelezen heeft worden  in Hengelo bijna alle ontmoetingsruimtes gesloten....
Read More

2 Comments

 • Het cdAchterlijk…. ruggengraat loos en weldra zonder electoraat.
  Nog even de behoeftig oudere kiezers naar de pomp cq orac laten strompelen.
  Zelf met karretje boodschapjes doen?
  Kan je ook naar de (stort)kelder!
  .
  Eigen ‘wethouder’ en z”n loket-vazallen eerst. De rest kan de vinketering krijgen.
  Laat ze a.s. maart, met de rest stijf vallen.

  • Vergeet vooral niet die smerige corrupte farizeeër van Johan Harink te noemen! In maart 2018 volgt de afrekening!

Comments are closed.