Hengelo kampioen lastenstijging in Twente

Vandaag hebben de meeste Hengelose huishoudens de gemeentelijke belastingaanslagen ontvangen. Tegelijkertijd zijn de landelijke cijfers voor de lokale belastingen van de afgelopen 4 jaar bekend geworden. Het gaat over de periode 2014 – 2018 en het is dus mogelijk om de prestaties van de verschillende gemeentes met elkaar te vergelijken.

Vergelijking 3 grote gemeentes in Twente

 Voor LokaalHengelo een gelegenheid om de prestaties van het huidige college in Hengelo te vergelijken met de grote buurtgemeentes Enschede en Almelo. We vergelijken de cijfers voor de lokale belastingen: Onroerendezaakbelasting(OZB), Rioolheffing en Afvalstoffenheffing(Diftar).

We zien dat de gemeente Hengelo kampioen lastenstijging is in Twente, iets wat we al lang wisten,  maar het is goed dat het nu ook door deze cijfers ondersteund wordt. Hengelo heeft 32% meer stijging in belastingen dan Enschede in de laatste 4 jaar en ruim 5% meer dan Almelo. De verlaging van de afvalstoffenheffing komt o.a. omdat we 10 jaar een opslag/superdividend hebben gehad op de afvalstoffenheffing van € 8 miljoen per jaar. Deze regeling is nu afgelopen. Daarvoor in de plaats betaalt u nu via de belastingen € 7,50 per jaar voor “de agenda van Twente”. Waarmee de oneigenlijke regeling (super dividend), betaling via de afvalstoffenheffing, is omgezet in een duidelijke regeling via de agenda voor Twente.

Tabel lastenstijgingen 2014 -2018 (Bron Telegraaf/CBS)

Stad

OZB

Rioolheffing Afvalstoffenheffing Totale lasten

Hengelo

20,17%

23,66%

-10,58%

13,49%

Almelo

18,57%

18,37%

-10,83%

10,77%

Enschede

14,11%

25,61%

-7,09%

10,22%

 

Hengelo kampioen lastenstijging en vermindering van service

Via de een overzicht (https://localfocus2.appspot.com/5a9463a4ca7a8) kan men zien wat de andere gemeentes doen met de kosten voor de lokale belastingen. Daarin is Hengelo de kampioen van de lastenstijgingen. Naast de lastenverzwaring is de service aan de inwoners van Hengelo ook nog eens flink verslechterd. Ook hebben ze in Hengelo nog eens ruim € 100.000,- in een promotiecampagne voor Diftar gestopt, het gratis grofvuil storten verkleind, en we moeten zelf afval scheiden en wegbrengen. Dit zonder duidelijke inspraak en zelfs  nadat 4000 inwoners in Hengelo een handtekening hebben gezet tegen verdere invoering van Diftar en het verdwijnen van de grijze container. Als bonus mogen de inwoners van Hengelo de Grijze container houden als ze daar een woekerprijs voor gaan betalen.

Duidelijk gevalletje van niet goed communiceren en niet luisteren naar de inwoners

Lagere belasting

LokaalHengelo heeft eerder aangegeven tegen belastingverhogingen te zijn, zeker als het gaat om het sluitend maken van de begroting. Onnodige belastingen zouden ook moeten verdwijnen. Voorbeelden van overbodige lokale belastingen is de hondenbelasting en precariobelasting. Steeds meer gemeentes schaffen deze belastingen af.

LokaalHengelo is voor het verminderen van uw (woon)lasten. Steun ons dan ook en stem massaal op 21 maart op lijst 11.

Written By
More from redactie

MARKTPLEIN, la vie en rose.

‘De Hengelose binnenstad is een spookstad geworden’ verkondigde de plaatselijke Koninklijke Horeca...
Read More

3 Comments

Comments are closed.