Interessante informatiebijeenkomst Wmo!

Vanmiddag was er bij de Waarbeek een interessante informatiebijeenkomst over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), georganiseerd door FNV Senioren Midden Twente. De Wmo regelt dat mensen, die moeite hebben met het meedoen in de samenleving, ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Het gaat hierbij om voorzieningen zoals: huishoudelijke hulp, rolstoelen, woningaanpassingen, dagbesteding, individuele begeleiding en logeer-, weekend en vakantieopvang.

De heer Gerrit Overbeek, hoofd afdeling Ondersteuning & Zorg (O&Z) van de gemeente Hengelo geassisteerd door een medewerker van Wijkracht, gaven uitleg over hoe de zorg vanaf 2015 veranderd is. Een volle zaal kreeg te horen dat eigen kracht (een typische PvdA kreet) van mensen gestimuleerd moet worden, rekening houdend met verschillen en mogelijkheden. De Wmo gaat er daarbij vanuit dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn leven en welzijn en dat mensen zoveel mogelijk voor elkaar zorgen (een typisch VVD standpunt). Als je hulp nodig hebt om mee te blijven doen, is die, vlg. de gemeente, vaak wel te vinden bij familie, buren of vrijwilligers. Als die hulp er niet is komt de gemeente om de hoek kijken. Er zijn dan allerlei activiteiten via Wijkracht en voorzieningen via de afdeling O&Z die daarbij kunnen helpen. Alles met een ingekrompen budget van maar liefst 40%, wat vooral te merken is bij  de zorgvragen. De markwerking van de Rutte 2 (VVD en PvdA) in optima-forma.

De uitleg over de Wmo was helder en duidelijk en veel vragen en opmerkingen vanuit de zaal gingen vooral over de onduidelijkheid en afwijzingen bij het toewijzen van de hulpvraag. Doordat er minder budget beschikbaar is zie je dat ook de toewijzingen onder druk komen te staan. Daar waar eerst  een aanvraag voor bv. een traplift wel tot een toewijzing leidde is dat nu maar mondjesmaat. Het voorbeeld van een traplift voor Bertus Strating, waar LokaalHengelo zich sterk voor heeft gemaakt, staat ons nog scherp voor ogen. Ook dat mensen zich nu 24 uur van tevoren moeten melden voor de Regiotaxi omdat men anders een extra bijdrage van € 3, – moet betalen is een doorn in het oog. Het rare hierbij is dat men wel één uur van tevoren mag afzeggen zonder dat dit financiële consequenties heeft. Ook hebben wij een pleidooi gehouden voor het concept Buurtzorg omdat dit toch dichter bij de mensen staat. Nu is de aanbesteding vaak in handen van een soort kartel van gemeenten waarbij er vaak naar de prijs wordt gekeken en minder naar de mensen. We kregen daar ‘veel’ instemmende reacties over vanuit de zaal .

Wijkracht is er voor alle inwoners van Hengelo en heeft een breed panel van diensten voor o.a.; kinderen, jongeren, ouderen, ouders, werkzoekenden en scholen. Drie wijkteams van Sociaal werkers, aangevuld met een grote groep vrijwilligers, hebben deskundigheid op het gebied van ouderen, jongeren, mantelzorg, cliëntondersteuning en maatschappelijk werk. Via het Zorgloket van de gemeente Hengelo wordt dit allemaal gecoördineerd. www.wijkrachthengelo.nl . Voor ouderen is er een speciaal boekje dat is aan te vragen via www.informatiewijzer.nl

LokaalHengelo maakt zich extra druk voor de ouderen en is bezig dit ook in haar verkiezingsprogramma tot uiting te laten komen. Onze fractievoorzitter die als enig raadslid aanwezig was heeft vanmiddag al een aantal ouderen ondersteund met antwoorden op vragen. De volksvertegenwoordigende taak zit bij LokaalHengelo in het DNA. Daarom roepen wij de ouderen van Hengelo op om           21 maart 2018 op de enige partij (LokaalHengelo) te gaan stemmen die 4 jaar lang voor hun knokt.

 

De redactie van Lokaal-Hengelo.nl

Geschreven door
More from Redactie

Het illusionistencollectief in Hengelo

Bij het woord illusionist denk je al gauw aan mensen als Hans...
Lees meer

7 Comments

Comments are closed.