Inwoners Hengelo versus koppige gemeente

Vanuit de media is melding gemaakt dat de inwoners van Hengelo inmiddels het heft in eigen handen aan het nemen zijn. De inwoners zijn boos over het gevoerde afvalbeleid. Zo is het afgelopen weken twee keer voorgekomen dat inwoners de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainer (ORAC) hebben geprobeerd tegen te gehouden.

Verzet inwoners tegen plaatsing ORAC

Afval bij een ORAC

LokaalHengelo is een actieve beweging. Zo kregen we (3 mei jl.) te horen dat de bewoners aan de Kuiperdijk/Pruisische Veldweg in verzet kwamen tegen de plaatsing van een ORAC omdat niet alleen nog een bezwaar bij de Raad van State loopt maar zij ook niet gekend waren in de wijziging van plaatsing. We werden gevraagd aanwezig te zijn zodat we konden zien dat de inwoners zich verzetten tegen het ingraven van de ORAC tot dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. De gemeente Hengelo heeft namelijk keer op keer procedures bij de Raad van State verloren aangaande het afvalbeleid.

LokaalHengelo aanwezig bij het verzet

Omdat we gevraagd zijn door inwoners, zijn zowel de voormalig fractievoorzitter van LokaalHengelo Leo Janssen als ook de huidige fractievoorzitter Gerrit Megelink afgereisd naar de locatie waar de ORAC geplaatst zou worden. De inwoners waren woedend omdat er nog een procedure loopt bij de Raad van State en zij ook niet gekend waren in de wijziging, maar de aannemer wilde alsnog doorgaan met de plaatsing. Na een woordenwisseling waarin telefonisch een medewerker van Twente Milieu aangaf dat de aanwezigen, zoals ons raadslid en volksvertegenwoordiger, Gerrit Megelink, niets te zeggen hadden over de plaatsing hebben ze besloten de plaatsing een dag later uit te voeren.

Recht tegenover elkaar

De inwoners van Hengelo hebben in de media kunnen lezen hoe de betreffende inwoners “vechten” tegen de gemeente inzake het afvalbeleid en de plaatsing van de ORAC. Het gaat nog maar om enkele plekken waar de ORAC op onlogische en vaak overlast gevende plekken wordt geplaatst. Ondanks dat er tijdens de verkiezingen volop aangegeven is dat men beter naar de inwoners gaat luisteren en hen actief betrekt bij het beslissingsproces gaat het hier opnieuw mis en is er niets veranderd. De kloof tussen de gemeente/politiek en de inwoner van Hengelo wordt alleen maar groter.

Brief van de burgemeester

Tot zover was er niets aan de hand zou je zeggen, maar de gemeente is nog niet klaar met de mensen die zich verzetten tegen het afvalbeleid. Zo heeft onze voormalig fractievoorzitter een boze brief ontvangen (zie bijlage) van de gemeente, ondertekend door onze “zeer geliefde burgemeester”. LokaalHengelo heeft altijd voor de inwoners gestaan en actief zijn volksvertegenwoordigende taak uitgevoerd, net zoals ook de controlerende taak. Onze voormalige fractievoorzitter is daar een goed voorbeeld van. Nu beweert de gemeente bij monde van de “zeer geliefde burgemeester” dat onze voormalig fractievoorzitter zich voor zou hebben gedaan als iemand van de gemeente die het werk stil kan leggen. Een pertinente leugen, aldus de voormalig fractievoorzitter.

Dit doet de gemeente zonder wederhoor: een directe beschuldiging met afkeur. Er waren diverse inwoners en ook onze huidige fractievoorzitter Gerrit Megelink aanwezig die een heel ander verhaal kunnen vertellen, maar dat schijnt niet belangrijk te zijn. Er wordt nu door de gemeente gedreigd om de onnodige kosten die door de actie(s) zijn ontstaan te verhalen op de verantwoordelijken. Nu heeft onze voormalig fractievoorzitter een brief gehad en gaan we ervan uit dat iedereen die zich verzet heeft ook zo’n brief heeft ontvangen of nog gaat ontvangen.

Willen ze LokaalHengelo, de partij voor/met de inwoners van Hengelo, monddood maken?

Nu hebben we bij de redactie het idee dat er maar één brief is gestuurd en dat die alleen is verstuurd naar onze voormalig fractievoorzitter. Is er sprake van willekeur of wil de gemeente LokaalHengelo monddood proberen te maken? Of zou dit misschien te maken kunnen hebben met de strijd die we al jaren voeren tegen de stroom in voor de Beerninks, Heringa, ten Dam en vele andere inwoners die in de gemeentelijke knel kwamen, bij te staan en daar waar mogelijk was te helpen? De brief geeft een eenzijdig beeld van de gang van zaken en vergeet daarbij te benoemen dat niet alleen ons voormalig raadslid daar aanwezig was maar ook onze fractievoorzitter en raadslid van LokaalHengelo. Híj heeft daar het (officiële) woord gevoerd. Dat de werkzaamheden zijn gestopt en de volgende dag weer zijn hervat is geen beslissing geweest van onze LokaalHengelo mensen maar van de werklui daar ter plekke en Twente Milieu op afstand als verantwoordelijke.

Als we hetzelfde doen als de gemeente en we trekken een conclusie dan lijkt het er veel op dat de gemeente nog steeds bezig is om alle kritische geluiden de mond te snoeren. Zeker als het om het afvalbeleid gaat duldt men geen tegenspraak.

 

Weer een opiniestuk van de  redactie van LokaalHengelo

Written By
More from redactie

Standpunten van Lokaal-Hengelo over leefbaarheid in Beckum

Beckum is bezig met het opstellen van het Dorpsplan 2017-2020. Het moet...
Read More

4 Comments

  • Ik krijg zo langzamerhand het gevoel dat ik met de politieke vriendjes in Den Haag te doen heb. Luisteren ook niet naar het volk, wel graaien maar verder ho maar. Voelt het gemeentebestuur zich zo verheven boven de inwoners? De Uitspraak Hengelose Wind is hier wel heel erg van toepassing. Jammer LokaalHengelo dat jullie zo genegeerd worden en door leugens en bedrog met je rug tegen de muur worden gedrukt. Die vieze stink bakken horen niet tussen de mensen te staan, maar op het bedrijventerrein aan de Wegtersweg te blijven. Ik scheid nu alles, maar of ik dat straks ook blijf doen? Het is wel verleidelijk om de plastic/gft-bak te gaan gebruiken voor mijn beetje restafval. En met mij denken velen er zo over. Is hier al over nagedacht.

    • laat de gemeente hengelo investeren in machines die afval scheiden die kunnen dat veel beter dan de mens!!!

  • Recht voor z’n raap: aangifte doen!
    Aangifte wegens bedreiging, door een ambtpersoon (in deze een incompetent en schadelijk gebleken persoon) enwel op leugens gestoeld.
    .
    Misschien heeft SBS6 – Hart van Nederland wel interesse in dit soort dictatoriale saga’s.

Comments are closed.