It giet oan! Op naar het afvalreferendum!

Woensdag 18 juli heeft de gemeenteraad het inleidend verzoek tot het houden van een referendum over afvalbeleid op basis van een burgerinitiatief goedgekeurd. Hiermee is de definitieve fase voor het verzamelen van de resterende ondersteuningsverklaringen op donderdag 19 juli om 08.00 uur ’s ochtends van start gegaan.

Op 19 juli heeft dhr. Van Essen  besloten te stoppen met het referendumverzoek. Hij heeft er waanzinnig veel energie in gestoken en is uiteindelijk na alle discussies en weerstand tijdens de raadsvergadering tot de conclusie gekomen, dat alle energie, die hij erin gestoken heeft, uiteindelijk niet zal leiden tot een wezenlijke verandering in het afvalbeleid. Hij heeft aangegeven de energie niet meer op te kunnen brengen te ” trekken aan een dood paard”. Wij bij LokaalHengelo schrokken  van dit besluit, maar hebben er alle begrip voor,  zoals u ook in een eerder artikel kon lezen.  Kwam hiermee een voortijdig einde aan het referendum over het Hengelose afvalbeleid? Omdat het afvalbeleid één van de grote onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma is, is LokaalHengelo in beraad gegaan om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om het referendum alsnog een vervolg te geven.

Dinsdag 24 juli kwam het verlossende woord vanuit de gemeente. Omdat de gemeenteraad op 18 juli een besluit heeft genomen om de volgende fase voor de mogelijkheid voor een referendum over het afvalbeleid goed te keuren, is daarmee de definitieve fase van start gegaan. Dit betekent dat vanaf 19 juli t/m 30 augustus inwoners van Hengelo ondersteuningsverklaringen kunnen indienen bij de gemeente Hengelo om een referendum mogelijk te maken.

Het stopzetten van het referendum op verzoek van dhr. Van Essen is hiermee van de baan.
Maar wie kan het stokje dan van dhr. Van Essen overnemen? In de referendumverordening staat dat elke kiesgerechtigde het recht heeft om campagne te voeren om voldoende ondersteuningsverklaringen te verzamelen om het referendum mogelijk te maken. Er is dus geen sprake van overname of overdracht van het referendumverzoek! Iedere kiesgerechtigde inwoner van Hengelo kan deze handschoen oppakken!

Zoals u in de verschillende media heeft kunnen lezen is 1 van de inwoners die deze handschoen heeft opgepakt dhr. Everwijn Overberg. Hier is LokaalHengelo blij mee. Wij ondersteunen iedere inwoner die zich met ons wil verzetten tegen het huidige afvalbeleid. Ook roepen wij andere inwoners op óók deze handschoen op te pakken voor het kunnen houden van een referendum over het afvalbeleid. Zelf heeft LokaalHengelo ook de handschoen opgepakt en zal ook actief campagne gaan voeren om het referendum mogelijk te maken.

Wij roepen u op om allen een ondersteuningsverklaring in te vullen en naar de gemeente te sturen (onderstaande link). Ook roepen wij u op actief mensen te enthousiasmeren tot het invullen en versturen van de ondersteuningsverklaringen. De komende 5 weken zult u in de binnenstad en de verschillende winkelcentra van Hengelo ons campagneteam aan het werk zien.

OP NAAR DE 2200 ONDERSTEUNINGSVERKLARINGEN!

Wordt vervolgd………….

https://hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger/Verzoek-referendum-afvalbeleid.html

More from Patrick Rillmann

LokaalHengelo reageert op het Coalitie Programma 2018-2022

Best lezers, Hieronder vindt u de reactie van de fractievoorzitter van Lokaal...
Read More