Kunst, Cultuur en Identiteit

  • LokaalHengelo is voor extra ondersteuning van culturele verenigingen in de breedste zin van het woord;
  • LokaalHengelo wil een kunstroute in de binnenstad van Hengelo;
  • LokaalHengelo wil meer lokale kunstenaars betrekken bij het ontwerpen van kunst;
  • LokaalHengelo vindt dat de gemeentevlag van Hengelo zichtbaar in de stad en in gemeentepanden moet hangen.

 LokaalHengelo is voor extra ondersteuning van culturele verenigingen in de breedste zin van het woord en is er ook voor dat de gemeentevlag overal in de stad gaat wapperen.

LokaalHengelo vindt het belangrijk dat kunst en cultuur weer gaan leven in Hengelo. Kunst en cultuur geven extra identiteit aan Hengelo. Zo ook het tonen van de gemeentevlag. Eens was Hengelo de beatstad van het Oosten. Dit geldt zowel voor de professionele als voor amateurverenigingen maar ook voor de vele zelfstandige kunstenaars. Bij het bepalen van voorkeuren in het kunst- en cultuurbeleid moet het maatschappelijk draagvlak een belangrijkere rol gaan spelen. Waar ligt de belangstelling van de Hengelose bevolking? De beschikbare middelen moeten op basis daarvan worden toegewezen. LokaalHengelo is er geen voorstander van dat een kleine groep mensen alleen maar bepaalt waar het geld voor kunst en cultuur heengaat, maar dat er een breed draagvlak komt en een eerlijke verdeling van middelen.

Verder legt LokaalHengelo de prioriteit bij het kunst- en cultuurbeleid bij instellingen zoals een eigen zelfstandige Schouwburg Hengelo, Metropool, Stichting Heartpool, Oyfo (met het Techniekmuseum in de Wilhelminaschool), en de bibliotheek, die een groot aanbod voor een breed publiek bieden. Wel moet voorkomen worden dat verliezen in de exploitatie leiden tot ongewenste bezuinigingen op andere ook belangrijke kernvoorzieningen. Culturele verenigingen maken een belangrijk deel uit van de samenleving en deze mogen niet worden vergeten!

Kunstvormen in de openbare ruimte kunnen een bijdrage leveren aan de verlevendiging van het woon- en leefklimaat. LokaalHengelo is voorstander van een kunstroute in de binnenstad waarbij Hengelose kunstenaars ruimte krijgen voor nieuwe invulling. De wijkraden en andere belanghebbenden moeten nauw betrokken worden bij de besteding van middelen en bij de keuze en uitvoering van de ontwerpen. Kunst en cultuur is van ons allemaal. En over smaak valt niet te twisten.

LokaalHengelo is er voorstander van dat de Hengelose vlag zoveel mogelijk zichtbaar is in Hengelo en dat de gemeente dit maximaal faciliteert. Ook vinden wij dat de Hengelose vlag groot in de gerenoveerde raadszaal moet staan.

Written By
More from Redactie

Belangenverstrengeling en/of lippendienst

Als er geen bijzondere politieke zaken gebeuren, worden er om de vier...
Read More