Leden Vereniging

De vereniging LokaalHengelo is de énige democratische lokale partij in Hengelo. De vereniging wordt gevormd door een bestuur, fractie en leden. De leden, die aan de contributieverplichting (€ 12,50 p/j) van de vereniging LokaalHengelo hebben voldaan, bepalen in de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke politieke koers LokaalHengelo gaat varen. Ook zaken als wie er in het bestuur zit, de kandidatenlijst, de begroting, en het vaststellen van de jaarrekening worden hier bepaald.

LokaalHengelo vindt het belangrijk om vertegenwoordigd te zijn in alle wijken van Hengelo en roept daarom iedereen op om actief te worden binnen LokaalHengelo.

Meld je aan als lid en beslis mee: Lid worden