Lid worden

  • Wilt u meedenken en meepraten over de koers die LokaalHengelo uit gaat zetten in de gemeentepolitiek?
  • Wilt u de basis van politiek van LokaalHengelo verbreden?
  • Wilt u met uw betrokkenheid het initiatief van de oprichters van LokaalHengelo ondersteunen?

De contributie gaat in op 1 januari en bedraagt € 12,50 per jaar.

LokaalHengelo is ook afhankelijk van giften van betrokken inwoners van Hengelo. We waarderen het zeer als u LokaalHengelo wilt ondersteunen met een eenmalige bijdrage. LokaalHengelo is een zogenoemde ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Giften aan LokaalHengelo zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. Voor meer informatie over een gift kunt u contact opnemen met het bestuur (voorzitter@lokaal-hengelo.nl).

Lid worden