LokaalHengelo ziet mogelijkheden in het nieuwe coalitieprogramma

LokaalHengelo is positief verrast over het coalitieprogramma van het nieuwe college van B&W. De nieuwe coalitie presenteerde vandaag het coalitieprogramma als een programma dat niet volledig dichtgetimmerd is, maar een programma is waarbij samenwerking met de volledige gemeenteraad nodig is om tot de beste oplossingen te komen voor de uitdagingen waarvoor de gemeente Hengelo in de toekomst staat.

Positief ontvangen

De nieuwe coalitie wil net als LokaalHengelo investeren in de binnenstad, niet alleen in stenen maar ook in beleving en activiteiten, zij willen zich inzetten om de leegstand aanpakken en het terrassenbeleid zo inrichten dat er recht wordt gedaan aan sfeer en beleving in de binnenstad.

Het nieuwe college ziet net als wij dat de tekorten in het sociaaldomein (met name op het gebied van jeugdzorg, participatie en WMO) groeien. Het nieuwe college zal ingrijpende maatregelen moeten nemen om deze groei tegen te gaan, maar wil dit niet ten koste laten gaan van de zorg en wil samen met de gemeenteraad zoeken naar effectieve en innovatieve oplossingen.

Het nieuwe college erkent ook dat de armoede in Hengelo niet is afgenomen, zij handhaven de norm sociaal minimum op 120% voor aanspraak op de ondersteuning van het minimabeleid. Ook blijft het kindpakket gehandhaafd met als toevoeging de huiswerkbegeleiding aanvullend op wat het onderwijsveld hier zelf  al aanbied.

Verder wil het nieuwe college, net als LokaalHengelo, gaan investeren in duurzaamheid, een open bestuursstijl, veiligheid en veiligheidsbeleving, speelplaatsen voor onze kinderen en in sport, kunst en cultuur.

Kritische punten

Het nieuwe coalitieprogramma is positief ontvangen door de fractie, maar LokaalHengelo heeft ook punten van kritiek.

Over het meest besproken campagneonderwerp, het afvalbeleid, staat in het coalitieprogramma dat het afvalbeleid wordt gehandhaafd, zoals door het voorgaande college is ingezet. Wel wordt de bruikleenvergoeding per 1 januari 2019 voor de  keuzecontainer iets goedkoper (€24,00 i.p.v. €36,00 per jaar). Dit gaat LokaalHengelo niet ver genoeg. De keuzecontainer wordt eens per acht weken geledigd,in plaats van eens per 2 weken(iets wat de VVD heel normaal vindt), tegen een hoger tarief en het door ProHengelo beloofde referendum over het afvalbeleid komt er (vooralsnog) niet. Het nieuwe college geeft, naast het doorvoeren van het huidige afvalbeleid, ook aan te willen onderzoeken of en hoe het mogelijk is om in de toekomst over te gaan op nascheiden. Op welke termijn is het college van plan om dit onderzoek te gaan uitvoeren?

Een ander veel besproken punt tijdens de verkiezingscampagnes in Hengelo is het parkeerbeleid. De nieuwe coalitie wil onderzoeken of het verlagen van de tarieven voor parkeren (vanaf het derde uur) in de binnenstad goedkoper maken om bezoekers langer in de binnenstad te houden mogelijk is. Heel mooi vindt Lokaal Hengelo, maar wij zijn van mening dat het verlagen van de tarieven vanaf het derde parkeeruur niet doorslaggevend zal zijn om inwoners langer in de binnenstad te houden. LokaalHengelo pleit nog steeds voor blauwe parkeerzones, waardoor inwoners niet zozeer langer in de binnenstad zijn, maar zich wel meer welkom voelen en hierdoor zullen inwoners frequenter de binnenstad bezoeken. Uiteraard valt dit samen met een investering in een aantrekkelijke en bruisende binnenstad.

In het coalitieprogramma wordt met geen woord gerept over Warmtenet, een enorme investering waar tot nu toe elk jaar veel geld bij moet en waarvan wij niet verwachten dat het ooit rendabel gaat worden.

Conclusie

Samenvattend kunnen wij concluderen dat veel zaken uit het verkiezingsprogramma van LokaalHengelo terugkomen in het nieuwe coalitieprogramma en ziet zij veel mogelijkheden om doelen uit haar eigen verkiezingsprogramma (gemeenschappelijke doelen) in samenwerking met het nieuwe college te behalen.  LokaalHengelo ziet mogelijkheden om haar ideeën met het nieuwe college te delen en ziet uit naar een constructieve samenwerking met het nieuwe college.
Ook zijn er punten in het coalitieprogramma waar LokaalHengelo zich niet (geheel) in kan vinden, op deze punten zal LokaalHengelo op constructieve wijze het debat met college aangaan.

Dit artikel is namens de fractie van LokaalHengelo geplaatst. 

Written By
More from redactie

De plucheplakkers en loze verkiezingsbeloftes

Zetelplakken noemde Floor Van Grouw (SP) het, al die afsplitsingen in de...
Read More