Onterecht heffen van leges in Hengelo Noord? LokaalHengelo stelt vragen

In de Wet ruimtelijke ordening die op 01-07-2008 in werking is getreden is specifiek vastgelegd dat gemeenten hun bestemmingsplannen elke tien jaar dienen te herzien. Mocht daar niet (tijdig) aan worden voldaan, dan vervalt voor het betreffende plangebied de bevoegdheid tot invordering van ‘rechten terzake van na dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan’.

Vragen over het onterecht heffen van leges in Hengelo

Verwijzend naar uw schrijven d.d. 19-10-2017 waarin u verklaart in antwoord op vragen van de heer L. Janssen ( LokaalHengelo), gaat het om 21 gevallen die een totale waarde van 18.500 euro vertegenwoordigen.

U maakt daarin differentiaties ( ruimtelijke ordening/ bouw etc ) t.a.v legessancties welke (niet) geïnd kunnen worden bij het niet tijdig actualiseren van het bestemmingsplan.

Gelet op de uitspraak van 17-11-2017( ECLI:NL:HR2017:2877 ) vermeldt de Hoge Raad duidelijk en expliciet in het onderhavige arrest dat de tegensancties voor alle ‘’bouw-,aanleg of sloopactiviteiten etc en onderhavige aanvragen’’ geldt. ( zie punt 2.4.3) Dit in tegenstelling tot het acteren van de gemeente Hengelo.

Uit aangeleverde documenten blijkt, dat er forse leges heffingen zijn opgelegd ( voorbeeld; Brusselstraat nabij 121/ Binnenveldweg) ondanks de bovenstaande uitspraak van de Hoge Raad.

LokaalHengelo heeft voor u de volgende vragen:

  1. Past de gemeente Hengelo een andere wetstoepassing toe en niet zoals de Hoge Raad voorschrijft?
  2. Zo ja, op welke jurisprudentie beroept zich de gemeente hierbij?
  3. Ondanks het niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplan en de uitspraak van de Hoge Raad zijn er leges geheven, draait u dat weer terug?

We zien uw antwoorden met belangstelling verschijnen.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Megelink
Fractievoorzitter LokaalHengelo

More from Patrick Rillmann

Motie vreemd: Voedselbank

Hengelo 19-07-2018 Gisteren hebben de fracties van het CDA, de PVV en...
Read More