Open brief over burgerinspraak tijdens het formatie proces

U hebt ongetwijfeld via de media begrepen dat de politieke partijen die het nieuwe college willen gaan vormen u als inwoner meer willen betrekken bij de beslissingen. Tijdens onze gesprekken met de informateur werd dit nog eens bevestigd. Hoe men dat wil doen is tot op heden niet duidelijk, er is een persbericht verstuurd vanuit de formateur dat het formatieproces voorspoedig loopt.

Samenwerking

Met de kop “Samen met raad en stad” wil de beoogde coalitie bij de start van de formatiefase in de komende raadsperiode constructief met alle partijen in de raad samenwerken. De vier partijen hebben aangegeven dat het eindproduct van de formatiefase een akkoord moet zijn dat op onderdelen ruimte laat voor samenwerking met de stad en de gehele raad. De vier partijen willen ook het vertrouwen van de inwoners in de politiek terugwinnen en de kennis van inwoners en andere partijen in de stad op een vernieuwende wijze  betrekken bij (de uitvoering van) besluitvorming.

Wij zijn de beroerdste niet

Omdat wij graag samenwerken en het vanuit de achterkamertjes momenteel erg stil is, zijn we bereid om de formateur en de vier partijen alvast te helpen met het terugwinnen van het vertrouwen van de inwoners in de politiek. Daarom hebben we de onderstaande open brief aan de formateur gestuurd waarin we alvast wat suggesties/tips geven aan de partijen en de formateur. LokaalHengelo denkt dat hiermee een deel van het vertrouwen van de inwoners in de politiek terug gewonnen kan worden en het is ook nog eens vernieuwend. We zijn benieuwd welke reactie we ontvangen?

Open brief aan de formateur

 Geachte heer Boomkamp,

LokaalHengelo volgt het formatieproces op de voet. De uitkomsten van dit proces zijn namelijk van cruciaal belang voor de toekomst van onze stad en inwoners. Het doet ons goed om via diverse media en de website van de gemeente te mogen vernemen dat het formatieproces voorspoedig en naar wens verloopt. Ook is LokaalHengelo blij dat de formerende partijen, onder initiëring van ProHengelo, hebben aangegeven dat het eindproduct van de formatiefase een akkoord moet zijn dat op onderdelen ruimte laat voor samenwerking met de stad en de gehele raad. Kortom een akkoord met een z.g. open eind. De formerende partijen spreken daarnaast onmiskenbaar en expliciet uit de ambitie te hebben het vertrouwen van Hengeloërs in de politiek terug te winnen en de kennis van inwoners en andere partijen in de stad op innovatieve wijze bij besluitvorming te betrekken.

Hoe dan?

Als vurig pleitbezorger van meer en directe democratie, democratische vernieuwing en innovatie vindt u LokaalHengelo bij deze ambitie aan uw zijde. In de afgelopen periode drong L-H raadslid Ben van Veen bij het voormalig college en de gemeenteraad onder andere aan op de inzet van de ‘wisdom of the crowd ’ bij het uitvoering van het afvalbeleid. Ook poogde hij met moties en amendementen het recht om uit te dagen en de ontwikkeling van e-democracy te bewerkstelligen. In de afgelopen periode hebben we met onze motie burgerbegroting duidelijk gemaakt die lijn te willen doorzetten. Hoe de formerende partijen invulling willen geven aan burgerinspraak en burgerparticipatie is helaas niet zo duidelijk. Onze grote vraag aan de formerende partijen is dan ook: Hoe dan ?

We willen dan ook aan u als formateur en begeleider van het formatieproces een aantal vragen stellen. En verzoeken u vriendelijk deze vragen met de formerende partijen te bespreken en deze partijen te vragen de antwoorden met ons en de rest van de gemeenteraad, maar ook de inwoners van Hengelo te delen.

Vragen

 1.  Welke gedachten over de vorm en inhoud van het eindproduct van de formatiefase hebben de formerende partijen ?
 2. Op welke onderdelen willen de formerende partijen precies ruimte laten voor samenwerking met de stad en de gemeenteraad ?
 3. Zijn er ook onderdelen waar de formerende partijen geen ruimte willen maken voor samenwerking met de stad en de gemeenteraad ? Zo ja, welke onderdelen zijn dat ?
 4. Welke gedachten en ideeën hebben de formerende partijen over het terugwinnen van het vertrouwen van Hengeloërs in de politiek ?
 5. Welke gedachten en ideeën hebben de formerende partijen over het aanwenden van de kennis van Hengeloërs bij de besluitvorming ? Zitten bij die gedachten en ideeën ook onze gedane suggesties de kennis van onze inwoners zo nodig te benutten. Zo nee, waarom niet ?
 6. Welke concrete plannen hebben de formerende partijen over het vernieuwen van betrokkenheid en besluitvorming ?
 7. Zijn de formerende partijen bereid om het concept eindproduct van de formatiefase ter inzage te leggen zodat Hengelose burgers er zienswijzen over kunnen indienen ? Zo nee, waarom niet ?
 8. Zijn de formerende partijen bereid om het concept eindproduct van de formatiefase toe te lichten tijdens te organiseren burgerinspraak avonden en opmerkingen van aanwezige Hengelose burgers, gemaakt tijdens deze bijeenkomsten mee te nemen in een uiteindelijke versie ? Zo nee, waarom niet ?
 9. Zijn de formerende partijen bereid om het eindproduct waarin de zienswijzen dan wel burgerinspraak in is verwerkt te behandelen in een vergadering met de gemeenteraad ? Zo nee, waarom niet ?

LokaalHengelo kijkt uit naar de antwoorden op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Megelink

Fractievoorzitter LokaalHengelo

Written By
More from Redactie

Uitnodiging algemene ledenvergadering Lokaal-Hengelo

Donderdag 24 november om 19:30 uur is er weer een algemene ledenvergadering...
Read More

2 Comments

 • Dit had vooruit verwacht kunnen worden van mijnheer Boomkamp! Als omhooggevallen docent, stond hij nadien als lid van de Raad van Bestuur Saxion bekend om z’n arrogante gedrag.

  • Gezien de manier, hoe deze man met de grote winnaar van de verkiezingen, LokaalHengelo, is omgegaan kunt u wel eens gelijk hebben.

Comments are closed.