Persbericht “aanbieden handtekeningen behoud volwaardig ziekenhuis in Hengelo”

Het onderstaand bericht hebben we vandaag aan de redacties van diverse media in Hengelo gestuurd. Hierin kondigen we het aanbieden van de handtekeningen aan de raad van Bestuur van het ZGT aan op maandag 18 september. We melden in dit bericht tevens dat we niet deel zullen nemen in het besloten overleg tussen de Raad van Bestuur van het ZGT en de gehele gemeenteraad. We doen principieel niet mee aan besloten overleggen binnen de gemeenteraad en zullen derhalve ook niet aan dit overleg meewerken. We vinden het vreemd dat de gemeenteraad blijkbaar in een besloten overleg over de plannen van het ZGT geïnformeerd wordt terwijl de medewerkers nog van niets weten. LokaalHengelo is voor openheid en niet voor achterkamertjes.

Persbericht voor behoud volwaardig ziekenhuis in Hengelo

Inleiding

Op maandagmiddag 18 september a.s. omstreeks 17.00 uur, voordat de besloten vergadering tussen de Raad van Bestuur (RvB) en de gemeenteraad van Hengelo aanvangt, zal de lokale politieke partij, LokaalHengelo, samen met de SP Hengelo in de hal van het Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) Hengelo, de verzamelde handtekeningen overhandigen aan de Raad van Bestuur (RvB) van het ZGT. Handtekeningen van bezorgde inwoners van Hengelo en omstreken die een steeds verdere afbouw van hun zo belangrijke zorg, een volwaardig ziekenhuis, zien afbrokkelen. 

Bezuinigingen en consequenties

De RvB van het ZGT heeft in juni jl. zware bezuinigingen (tussen de 10 en 15 miljoen euro) aangekondigd waarbij gedwongen ontslagen niet wordt uitgesloten. Buiten de vestiging Almelo zal ook Hengelo niet ontkomen aan deze bezuinigingen.

Voor de locatie Hengelo van de ZGT zou dat betekenen dat na sluiting van de afdelingen Verloskunde, Neurologie en Intensive Care ook de Spoedeisende Hulp op de tocht komt te staan. Hengelo had in het verleden twee goed functionerende ziekenhuizen (GMZ en Juliana) maar nu dreigt een verder uitholling van zorg van het enige overgebleven Hengelose ziekenhuis, ZGT. 

Dat kan en mag wat LokaalHengelo, de SP en de verdere fracties in de gemeenteraad van Hengelo betreft, niet gebeuren. Wij willen terug naar een volwaardig ziekenhuis in Hengelo voor een stad van 81.000 inwoners en voor de vele omliggende dorpen en plaatsen die daar gebruik van maken.  

Handtekeningen

Wij als lokale partij hebben een FB en internetpagina met forum opgesteld om een petitie te onderteken voor Behoud van een Volwaardig Ziekenhuis in Hengelo (BVZH petitie). Deze is al reeds door bijna 3500 mensen ondertekend en er is veel op gereageerd. De SP heeft dit gedaan door fysieke handtekeningen te verzamelen in de binnenstad. Wij willen deze handtekeningen met de oproep tot Behoud van een volwaardig Ziekenhuis in Hengelo maandagmiddag voor het gesprek dat de RvB met de gemeenteraad heeft, overhandigen. 

Achterkamertjes gesprekken tussen de gemeenteraad en de RvB ZGT, daar doet LokaalHengelo niet aan mee

Dit gesprek tussen de RvB en de gemeenteraad wordt in besloten vergadering gehouden en daar zal LokaalHengelo, net als alle andere besloten vergaderingen, niet aan meedoen. LokaalHengelo wil uitsluitend in alle openheid communiceren met de inwoners en betrokkenen en dan moet er dus niet in beslotenheid worden overlegd. Ook vinden wij het niet fatsoenlijk richting het personeel en de verdere betrokken van het ZGT dat de gemeenteraad wellicht zaken krijgt te horen die op hen betrekking kan hebben en waar ze dus niets mee kunnen doen. Het personeel van ZGT locatie Hengelo zou eerst geïnformeerd moeten worden door de RvB, niet eerst de gemeenteraad die daar vervolgens i.v.m. het besloten karakter  niets mee kan/mag doen. Daarmee is het besloten overleg zinloos en asociaal t.o.v. het personeel van ZGT.

Uitnodiging

Naast alle inwoners en belangstellenden uit Hengelo e.o. is ook de gemeenteraad van Hengelo hierbij uitgenodigd. De mensen worden verzocht om zich voor de aanvang in de hal van het ZGT aan de Geerdinksweg 141 te verzamelen waar vertegenwoordigers van de twee politieke partijen de RvB zullen toespreken en de verzamelde handtekeningen zullen overhandigen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onderstaande. 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en fractie van LokaalHengelo

Leo Janssen

Fractievoorzitter LokaalHengelo

Tel: 074-2773054 of 0654323590

Mail: l.janssen@hengelo.nl of fractie@lokaal-hengelo.nl

Twitter: @LeoLokaal

Written By
More from Redactie

Fiasco op de politieke markt afvalbeleid

LokaalHengelo is van mening dat de politieke markt van 19 december j.l....
Read More

1 Comment

 • Helaas blijven de hufterige geldslurpende zorgverzekeraars zoals dat f!cking Menzis buiten de aandacht en publieke verontwaardiging.
  .
  Wij hebben meerdere signalen ontvangen dat het verlieslatend MST via een U-bocht gecompenseerd gaat worden door uitkleding van ZGT-Hengelo….
  .
  Nog eerder gisteren terug naar het zuivere Ziekenfonds dan vandaag!
  En de malafide graaiers binnen dat door D’666 & Vies Vuil & Dirty geprivatiseerde zorgjungle aan het koord.

Comments are closed.