Persbericht: “Grijze container mag blijven”

HENGELO –De grijze container mag (in ieder geval tijdelijk) blijven. Zoveel wordt duidelijk uit de procesbrief die het college van B&W van Hengelo aan de vooravond van de gemeenteraadsvergadering naar de gemeenteraad stuurde. In de brief stelt het college voor om bewoners die gebruik willen blijven maken van de grijze container hiertoe de mogelijkheid te bieden.  Hengeloërs die hun grijze container al hebben ingeleverd kunnen deze op aanvraag en tegen kostprijs terugkrijgen. Dit tot grote tevredenheid van gemeenteraadsleden Ben van Veen en Leo Janssen die een motie, die het college opdroeg om de grijze container terug te geven aan Hengeloërs, al hadden klaar liggen. Van Veen spreekt van een klein succes: ‘Het teruggeven van de grijze container was een van onze reparatievoorstellen. We zijn blij dat het college hierin de Hengelose burgers tegemoet komt, een klein succes’.  Zowel van Veen als ook Janssen geven wel aan dat het prijskaartje dat hier aan hangt wel een heikel punt is. 

Summum

Aan het teruggeven van de grijze container zitten echter wel haken en ogen en Janssen en Van Veen zijn dan ook nog niet helemaal te spreken over het resultaat. ‘ De kosten, maar ook de ophaalfrequentie zijn nog voer voor discussie’  aldus Janssen, die daarin op de wenken bediend wordt. Het college wil namelijk nog minstens drie keer met de gemeenteraad om tafel over het afvalbeleid. Vergaderingen zijn gepland 22 november, 6 december en 19 december.  Op 22 november gaat het meteen over het teruggeven van de grijze container aan burgers die de Otto hebben ingeleverd en die de grijze bak willen houden. ‘ Dat is het moment waarop wij kritisch zullen zijn over de randvoorwaarden voor de teruggave respectievelijk het behoud van de grijze bak, aldus Janssen en ook het moment waarop burgers hun mening daarover kunnen geven. Van Veen roept iedereen op om tijdens de politieke markten van 22 november en 6 december zijn of haar mening over de plannen van het college dan te geven en met suggesties en ideeën te komen voor alternatieve of betere plannen: ‘ Een beter milieu begint bij jezelf volgens de reclameslogan, laat dan ook iedereen meepraten. Voor ons is het summum als het afvalbeleid een co-creatie en resultante van lokaal bestuur en Hengeloërs zelf is’. Op 19 december 2017 komt de afvalstoffenverordening in de gemeenteraad. Ook dat zal nog tot genoeg discussie en debat leidden, onder andere vanwege de bottle neck van de breng-afstand. 

Bottleneck

De bottleneck zit volgens Janssen en Van Veen niet alleen in de brengafstand. Beiden blijven ervan overtuigd dat het beter is om te stoppen met het omgekeerd inzamelen en daar neemt het college geen afstand van. Janssen:’ We willen het liefst terug naar de situatie van voor het omgekeerd inzamelen, maar het college blijft doorgaan op dezelfde weg. Het oorspronkelijke afvalbeleid krijgt zo geen kans. Daarom zullen we vanavond een motie indienen die het college opdraagt om onderzoek te doen naar andere wegen die naar Rome leiden’.  Van Veen sluit aan: ‘ Er moet serieus onderzoek worden gedaan naar nascheiden’. Deze motie komt dan ook vanavond aan de orde. Ook zou er een discussie moeten komen over het zelf aanschaffen van een grijze container zegt Janssen maar dan moet de gemeente wel het alleenrecht opheffen. Gezien de hoge kosten voor behoud van de grijze container zou dat meer dan redelijk zijn.

Geschreven door
More from Redactie

Wie gaat het Rabotheater redden?

Gaat het slecht met het Rabotheater? Wat betreft de bezoekersaantallen niet. De...
Lees meer