Persbericht Hondenbelasting “afschaffen of oormerken”

Hengelo – LokaalHengelo en Lid Van Veen kregen het dinsdagavond 7 november jl. in de gemeenteraad niet voor elkaar om de hondenbelasting afgeschaft te krijgen. Fractievoorzitter Leo Janssen van LokaalHengelo diende gesteund door raadslid Ben van Veen in het begrotingsdebat een motie in die het college opdroeg om de hondenbelasting in twee jaar tijd af te bouwen De motie werd verworpen. Maar de twee raadsleden laten het er niet bij zitten en Leo Janssen kondigde tijdens de gehouden Politieke Markt van afgelopen woensdag aan wederom met één of meerdere motie(s) in de gemeenteraad terug te komen. Janssen: “Als het college niet wil afschaffen, dan moet we het maar oormerken”.

Oormerken

Het heffen van een hondenbelasting is in gemeenten mogelijk op grond van artikel 226 van de gemeentewet, maar dit is geen opgelegd iets weet Ben van Veen:”‘Er is sprake van een zogenaamde “kan- bepaling”. Dat staat in het eerste lid van dit artikel en dat betekent dat gemeenten niet verplicht zijn om deze onzinbelasting – want dat is het – te heffen!” Maar dat doet het Hengelose college dus wel en daarin wordt het gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Dit tot ongenoegen van LokaalHengelo voorman Janssen: “Lid Van Veen en ik vinden het onverteerbaar dat hondenbezitters ten opzichte van niet-hondenbezitters worden benadeeld, omdat zij ten onrechte meer moeten bijdragen aan de algemene middelen van de gemeente Hengelo, dat willen we repareren” en “als dat niet met het afschaffen kan, dan gaan we dat met oormerken doen”.

Voorzieningen

Van Veen: “Los van het afschaffen of oormerken, we vinden het voorzieningenniveau niet in verhouding met de belasting. In de afgelopen jaren is er al bezuinigd op de poepzakjes en die willen we weer terug. Ook de uitlaatplekken zijn onvoldoende in termen van kwaliteit en kwantiteit”. LokaalHengelo en Lid Van Veen vinden dat de poepzakjes weer terug moeten komen en honden-uitlaatterreinen beter afgeschermd moeten worden. De raadsleden willen ook weten of de spreiding van uitlaatplekken in orde is. Janssen: ” Er zijn verschillen in het aantal honden per Hengelose wijk, dat vraagt om een goede spreiding, daar moet het college voor zorgen” . Nu is dat onduidelijk.

Conservatief

Lokaal Hengelo en Van Veen vinden het hondenbeleid: ” ook nog eens erg conservatief en alleen gericht op bezuinigingen. Er zijn verschillende innovatieve projecten in het land uitgevoerd op het gebied van hondenbeleid. Het zou goed zijn daar eens naar te kijken en te beoordelen wat we daar in Hengelo mee kunnen”. Ter illustratie verwijzen de raadsleden naar een innovatie van Tilburgse studenten, genaamd de SnoepDog. http://uitgelatenhond.nl/de-snoepdog-de-oplossing-voor-hondenpoep Dit zijn creatieve en positieve ideeën die uitgaan van het belonen van goed gedrag, en dat is prima. Pak het op college.

Voor vragen over dit persbericht neemt u contact op met Leo Janssen  of Ben van Veen 

Einde persbericht Lijst van Veen en LokaalHengelo

Written By
More from redactie

Vragen over het verlopen van bestemmingsplan Hengelo Noord

Vanuit diverse bronnen kregen we signalen dat de bestemmingsplannen niet op tijd...
Read More