Persbericht – LokaalHengelo wil verbod deur-aan-deur verkoop

HENGELO – Volgens LokaalHengelo is ongewenste verkoop aan de deur is een van de grootste ergernissen onder inwoners. Inwoners klagen regelmatig over de ongewenste verkoop aan de deur. De verkopers hanteren allerlei slimme en soms ook agressieve -en misleidende verkoopmethodes om hun producten en/of diensten aan de deur met succes te verkopen. LokaalHengelo pleit voor een algemeen ventverbod, maar wil wel dat de verkoop aan de deur van van de lokale (sport)verenigingen, scholen, stichtingen en/of goede doelen acties wordt uitgesloten van een dergelijk verbod. Collectes vallen niet onder het ventverbod.

Jeffrey Scholten: “Hengelo moet het verkopen aan de deur verbieden. Dit ter bescherming van onze kwetsbare inwoners. De verkoop aan de deur zorgt voor overlast en veel irritatie. Ouderen worden steeds vaker opgelicht met allerlei babbeltrucs en ervaren een gevoel van onveiligheid als er onbekende personen aan de deur staan die hen wat proberen te verkopen.”

In de afgelopen jaren zijn er al maatregelen genomen om de consument te beschermen tegen opdringerige verkoop via de telefoon, per post en per e-mail. Het recht op verzet tegen ontvangst van commerciële uitingen en het Bel-me-niet Register beschermt de consument tegen ongewenste verkoop. Misbruik van persoonsgegevens voor ongewenste reclame en verkoop is reeds geregeld via de AVG.

Kenners uit de verkoopbranche waarschuwen voor een puinzooi. Energiemaatschappijen en andere bedrijven zullen meer inzetten op deurverkoop nu ongevraagde telemarketing verboden wordt. Deurverkoop is echter amper te controleren en levert nu al honderden klachten op van gedupeerden.​ ​Bedrijven zijn de laatste jaren op zoek gegaan naar andere manieren om de consument met hun producten en diensten ongevraagd te bereiken.

Voor LokaalHengelo is dit de reden om een initiatiefvoorstel in te dienen. Hiervoor is een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nodig. Als de APV wordt aangepast vraagt LokaalHengelo om de handhaving van het ventverbod neer te leggen bij team Handhaving (onze BOA’s). Met ondersteuning van een specifiek in te stellen meldpunt/telefoonnummer, waarbij inwoners bij het constateren van een overtreding van het ventverbod aan de deur dit direct bij het team Handhaving kunnen melden. Er kan dan direct handhavend worden opgetreden. Vervolgens kan nader worden bezien of er in concrete gevallen bestuurlijke boetes door de gemeente kunnen worden opgelegd aan de bedrijven of personen die zich niet houden aan het verbod.

Written By
More from Redactie

Burgemeester benoemen of kiezen?

Vorig jaar gaven we als redactie al aan, dat de huidige burgemeester...
Read More