Persbericht: Politieke markt over afvalbeleid schreeuwt om vervolg

Tijdens de politieke markt eind september 2017 werd duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad een koerswijziging in het afvalbeleid voorstaat. Er is een zichtbare neiging naar keuzevrijheid voor de Hengelose burger waarneembaar aldus LokaalHengelo voorman Leo Janssen, maar de raad moet het heft nu wel in handen nemen: ‘De politieke markt over het afvalbeleid schreeuwt om een vervolg en dat moet er gauw komen’. 

Vervolg 

Over hoe dat vervolg eruit moet zien is nog veel onduidelijk. De voorzitter van de politieke markt Onno Fiechter inventariseerde aan het einde van de vergadering wat het presidium vanuit de gemeenteraad kon verwachten, zodat er plannen gemaakt kunnen worden voor een vervolg van het debat. BurgerBelangen kondigde een initiatiefvoorstel aan, Lokaal Hengelo enkele moties en Lid Van Veen nam een optie op een motie.

Na de vergadering bleef het stil maar verzocht het presidium aan het college om met een uitgelijnd procesvoorstel richting de gemeenteraad te komen en aan te geven wanneer in ieder geval de afvalmonitor van het eerste deel van 2017, de besluitvorming over de afvalstoffenverordening en de aanbevelingen van de Twentse rekenkamers naar de uitvoering van het afvalbeleid op de politieke agenda komen. De verwachting is dat het college dit procesvoorstel in briefvorm zo spoedig mogelijk bij de gemeenteraad neerlegt. Een slechte zaak vinden Leo Janssen van Lokaal Hengelo en zelfstandig gemeenteraadslid Ben van Veen. Het is de twee een doorn in het oog dat de gemeenteraad een afwachtende houding aanneemt en geen regie op het afvaldossier lijkt te willen voeren: ‘ Het is de taak van de gemeenteraad om de kaders voor de beleidsuitvoering te stellen en deze bij te stellen wanneer zij dat opportuun acht’ aldus Ben van Veen die de tijd rijp vindt voor het bijstellen van het beleid en dat ook heeft teruggezien en gehoord in de bijdrages van een groot aantal raadsfracties.

Van Veen en Janssen kijken reikhalzend uit naar het initiatiefvoorstel dat BurgerBelangen aankondigde en hebben inmiddels laten weten daaraan graag mee te werken. Janssen: ‘Dat initiatiefvoorstel zou zomaar de bijstelling van het gemeentelijk afvalbeleid kunnen betekenen en dat is een goede zaak, maar terwijl daaraan gewerkt wordt, zitten veel Hengeloërs te wachten op een vervolg op de politieke markt’.

Reparaties 

Lokaal Hengelo en Lid Van Veen vinden dat Hengeloërs niet zouden moeten hoeven wachten tot dat initiatiefvoorstel rijp voor behandeling is. ‘ In de tussentijd kan de gemeenteraad best al enkele besluiten nemen die reparaties van het afvalbeleid mogelijk maken’ , aldus Leo Janssen: ‘ Er zijn een aantal quick wins mogelijk zoals (1) het teruggeven van de grijze bak aan Hengeloërs die deze tegen hun zin in moesten inleveren, (2) het terugnemen van de afvalstoffenverordening en (3) het verbeteren van de besluitvorming en het oplossen van problemen bij de uitvoering van het afvalbeleid door het inzetten van de ‘ wisdom of the crowd’, oftewel de wijsheid van de massa’ . Van Veen vult aan: ‘ Leeftijd speelt daarbij geen rol. Wethouder Lievers schakelde een paar jaar geleden the wisdom of the youth, (de wijsheid van de jeugd) in en liet leerlingen van een Masterclass van het Bataafs Lyceum meedenken over het voorkomen van vuurwerkschade, dat scheelde de gemeente toen een aanzienlijke kostenpost. Ik stel voor dat wethouder Elferink dit goede voorbeeld volgt’ . Lokaal Hengelo en Lid Van Veen bekijken met de griffier hoe ze de reparaties het best kunnen agenderen in de gemeenteraad. De ideeën zijn vooralsnog in moties uitgewerkt.

Voor vragen over dit persbericht neemt u contact op met Leo Janssen 06 54 32 35 90 of Ben van Veen 06 46 08 29 01 

Voor de voorgenomen ideeën zie onderstaande moties 

Motie Wisdom of the crowd_Lid Van Veen_Lokaal Hengelo_motie 5

Motie terug terug de grijze bak_Lid Van Veen_Lokaal Hengelo_motie 4

Doe een gedegen onderzoek naar nascheiden_motie 3

Voldoende ondergrondse containers en de grijze container moet blijven_motie 2

Verordening Afvalstoffenheffing en plaatsingsbesluit_motie 1

Written By
More from Redactie

Dank voor uw steun!

In de gemeenteraad van 13 januari 2016 legt dhr. Janssen een verklaring af over...
Read More