De plucheplakkers en loze verkiezingsbeloftes

Zetelplakken noemde Floor Van Grouw (SP) het, al die afsplitsingen in de gemeenteraad van Hengelo de afgelopen jaren, en trok van leer in de gemeenteraad om zijn ongenoegen hierover uit te spreken. TCTubantia gaf hem een podium om zijn gal te spugen. Bijna klakkeloos werd het eenzijdig verhaal van de SP voorman zonder hoor en wederhoor overgenomen, geen enkele kritische vraag. Overigens wil  dit niet zeggen dat Van Grouw volledig ongelijk heeft, maar wel dat het verhaal dat hij schetst ook niet helemaal klopt, want er kunnen wel degelijk heel goede redenen spelen om een dergelijke afsplitsing te zien als een goede zaak.

Een voorbeeld.

Stel je zit in de gemeenteraad voor bv. ProHengelo en je bent gekozen met laten we zeggen 1000 voorkeurstemmen, dat is genoeg voor een zetel en geeft je het mandaat van 1000 mensen die rechtstreeks op je hebben gestemd. Dat stemmen deden ze vanwege het verkiezingsprogramma, de standpunten waar deze partij voor staat en middels de voorkeursstemmen geven deze kiezers aan jou de aangewezen persoon te vinden om dat programma te behartigen in de raad. Na enige tijd wordt duidelijk dat ProHengelo zich absoluut niet houdt aan haar eigen programma en de kernwaarden met voeten treedt. Eigenlijk de boel belazert. Daar kan jij, en misschien ook wel veel leden van de partij niet meer met droge ogen bij gaan horen om het belang van deze kiezers te behartigen, dus wat moet je dan? Volgens de heer van Grouw moet je dan breken met de partij en de zetel opgeven aan die partij! Fout dus!

Belang van de kiezers

Een raadslid wordt gekozen door de inwoners en breekt met de partij omdat deze niet (meer) staat voor waar deze kiezers voor hebben gestemd. Behartig je dan de belangen van deze kiezers door de zetel terug te geven aan die partij die deze belangen niet (meer) behartigt? Of doe je als raadslid beter werk door je zetel te houden en wel zelf te staan voor waar deze mensen voor op je hebben gestemd? Het antwoord is niet zo moeilijk, dat laatste want dat is de enige juiste optie.

Natuurlijk heeft Van Grouw een punt als we kijken naar raadslid Roel Kok die “overliep” van de VVD naar BurgerBelangen puur om in de raad te kunnen blijven. Dat heeft dus helemaal niets te maken met het belang van de inwoners, dat is puur eigenbelang. Of Maureen Muller (CDA), die het beste raadslid van de gemeenteraad, Ben van Veen, uit haar fractie werkt, daarna haar zin niet krijgt en, met nog twee slippendragers van haar, naar een ratjetoe partij overloopt die geen verkiezingsprogramma heeft en probeert mee te liften op het succes van een landelijke partij.

Is alles zwart of wit?

Niet alles is zwart of wit zoals Van Grouw dus stelt. De raadsleden worden gekozen middels voorkeursstemmen, dus is stellen dat de zetel van de partij is op zijn minst discutabel en zijn opmerking dat mensen stemmen op een partij,  gaat de laatste jaren ook zeker niet meer op. Inwoners stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen op een verkiezingsprogramma/beloftes en vaak op personen die dicht bij hun staan. Leo Janssen van LokaalHengelo is daar een voorbeeld van. De tijd dat mensen bij een landelijke partij willen horen is al lang voorbij, ze stemmen op de programma’s en als de partij dat programma niet of niet voldoende uitvoert, levert dat een afstraffing op bij de eerstvolgende verkiezingen. De stellingen van de heer Van Grouw gaan dus ook niet op. Zeker niet als het om de partij de SP gaat in Hengelo. Ook voorziet de wet in dergelijke constructies van afsplitsingen.

De plucheplakkers, loze verkiezingsbeloftes en mazen van de wet

De SP was eerst de partij die  voor de mensen in de onderlaag opkwam en zich daar ook voor inzette. Voor 2010 was de SP overal op tegen in de gemeenteraad. Nu zijn het pluchepakkers geworden en houden het college en de gemeenteraad in een ijzeren greep. Verkiezingsbeloftes zoals tegen de bouw van het Stadskantoor zijn of aanpakken van het geldverslindende Warmtenet zijn loze beloftes gebleken. Ook de armoede is onder het bewind van de SP toegenomen. De SP Hengelo heeft blijkbaar problemen wanneer dat niet in zijn/haar straatje past. Geen problemen wanneer het constructies betreft die de SP in staat stellen op legale wijze de belasting te ontwijken. Wanneer je daar op dezelfde zwart/witte manier naar gaat kijken als SP er Van Grouw naar de constructies voor het afsplitsen van een partij met behoud van zetel, zou ik zeggen: of je staat voor de wet en accepteert deze, of je doet dat niet, maar maak dan ook zelf geen gebruik van de mazen in de wet wanneer het je wel uitkomt.

Weer een opiniestuk van de redactie van LokaalHengelo

Written By
More from redactie

Vliegas in zoutholtes?

Twence en AkzoNobel willen lege zoutholtes vullen met vliegas van Twence. Vliegas...
Read More

2 Comments

 • Een waarheid als een koe!
  .
  Volks verneukerij is hier in 074 bon-ton; tel daarbij op een horig “hournaille” des TcTroep’s en we hebben een ‘polletieke’ constellatie a-la de DDR.
  .
  Onze (interim) oplossing is: – bewustwording vh electoraat door stukken zoals hierboven.
  – Finale afstraffing in ‘t stemhok.
  – In uitvoering v.d. vertegenwoordiging van die kiezer, zeer streng in de leer zijn m.b.t. beloftes & statements vooraf aan de stembusgang.
  .
  Geen wonder dat wij Lokaal Hengelo propageren; indachtig aan het harde werken door Leo en diens team.

Comments are closed.