Rabotheater in Hengelo moet zelfstandig blijven

Wat vinden jullie van het Rabotheater

1 Rabotheater moet zelfstandig blijven met subsidie
2 Rabotheater red zich ook wel zonder subsidie
3 De binnenstad is al verloren dus ook het Rabotheater
2

Er zijn veel meningen over het Rabotheater, regelmatig positief en soms ook negatief. Ook horen we van enkele politieke partijen en door berichtgeving, van burgers laten we er maar mee stoppen of ze moeten maar samenwerken met het Wilminktheater. Tot slot is er voornamelijk negatief nieuws geweest over de financiering (subsidie) die het theater heeft ontvangen en de reservering van geld voor langdurig onderhoud. Er worden over en weer verwijten gemaakt wat uiteindelijk niet gaat leiden tot een duurzame oplossing

Eindrapportage onderzoek samenwerking theaters Hengelo/Enschede

Dan is soms goed om nog eens aandachtig een eindrapportage te lezen waarin haarfijn wordt uitgelegd of samenwerking iets oplevert en wenselijk is. We hebben het dan over het rapport van d.d. 1 februari 2016. Verder wilde het huidige college dat er nog eens structureel € 50.000,- per jaar werd bezuinigd op het Rabotheater, een bezuiniging die verder nergens op gebaseerd is. Hieronder zullen we (leesbaar) aangeven wat de conclusies in het rapport zijn en volgens Lokaal-Hengelo is er verder niets veranderd waardoor de conclusies nog steeds actueel zijn.

Klik hier voor de hele eindrapportage over de samenwerkingen: Eindrapport Hengelo – Uitkomsten Bestuurlijke Opdracht – definitief v2

Heeft samenwerken zin?

Normaal gesproken heeft samenwerken altijd zin, daarmee is het onderzoeken van samenwerken altijd nuttig. In het rapport staat dat er drie vormen van samenwerken zijn onderzocht n.l.

  1. Afstemming in programmering
  2. Samenwerking m.b.t. programmering, marketing en bedrijfsvoering
  3. Fusie

In alle gevallen levert samenwerking geen verbetering op maar kan het betekenen, dat het Rabotheater meegenomen gaat worden in de inefficiëntie van het Wilminktheater. Ook zou het kunnen betekenen dat de bijdrage per inwoner enorm omhoog gaat. Samenwerking zou ons dus veel meer geld kunnen gaan kosten i.p.v. besparen en ook artistiek en het aanbod wordt er niet beter van. Meer daarover in de kerncijfers vergelijking

Kerncijfers en verschillen tussen de theaters

Wat ons direct opvalt is dat het Wilminktheater de actuele cijfers voor 2015 niet op tijd heeft kunnen aanleveren terwijl die wel beschikbaar waren voor het Rabotheater.

Wat in de onderstaande tabel meteen opvalt, is dat Hengelo een veel betere zaalbezetting heeft en dat er een positief nettoresultaat is.

Tabel kengetallen ten aanzien van resultaten professionele voorstellingen Hengelo 2014/2015 Enschede 2014
Gemiddelde zaalbezetting professionele voorstellingen 62,42% 52,00% *
Totaal nettoresultaat professionele voorstellingen € 73.231 -/- € 62.655
Gemiddeld nettoresultaat per professionele voorstelling € 463 -/- € 177

Subsidie verschillen

We zien in het onderstaande overzicht dat er in Enschede heel veel subsidie wordt uitgetrokken voor het Wilminktheater, als we dat in verhouding tot het aantal inwoners bekijken dan is dat  € 30,- per inwoner per jaar meer subsidie of in procenten 302%. Als we het per gemiddelde professionele voorstelling bekijken wordt het niet veel beter, dan geeft Enschede 291% meer subsidie per bezoeker aan de voorstellingen uit. Dus het Rabotheater doet het ook in het onderstaande overzicht ongelooflijk veel beter en efficiënter dan het Wilmink theater. Zelfs met de benodigde extra subsidie die het Rabotheater nodig heeft, zijn ze zowel in absolute als ook in relatieve zin veel efficiënter dan het theater in Enschede.

Tabel kengetallen ten aanzien van gemeentelijke subsidie Hengelo 2014/2015 Enschede 2014
Professionele voorstellingen en concerten 158 354
Amateurvoorstellingen 44 58
Totaal professionele en amateurvoorstellingen 202 412
Totaal gemeentelijke subsidie € 1.185.310 € 6.967.923
Totaal exploitatiesubsidie (ná aftrek vaste huisvestingskosten) € 375.607 € 1.898.669
Aantal inwoners per gemeente 81.070 158.004
Gemiddelde subsidie per inwoner € 14,62 € 44,10
Gemiddelde exploitatiesubsidie per inwoner € 4,63 € 12,02
Gem. subsidie per prof. & amateur voorstelling € 5.868 € 16.912
Gem. subsidie per bezoeker per prof. voorstelling € 21,02 € 61,22

Overige kosten vergeleken

Hieronder zien we dat Enschede ruim tweemaal zoveel (200%) personeelskosten heeft. Mooi is te zien dat het Rabotheater maar € 800.000,- p/j aan huisvestingskosten heeft terwijl Enschede meer dan € 5.000.000 dus 626% meer aan huisvesting betaalt. Als we dit zien dan is zelfs de € 500.000,- extra voor het Rabotheater nog steeds een koopje. Het verschil is procentueel nog groter bij de kosten voor automatisering, daar is Enschede 919% duurder uit.

Tabel kengetallen ten aanzien van overige omvangrijke kosten Hengelo 2014/2015 Enschede 2014
Professionele voorstellingen en concerten 158 354
Amateurvoorstellingen 44 58
Totaal professionele en amateurvoorstellingen 202 412
Totaal salarislasten (incl. payroll en inhuur externen € 914.962 € 2.125.402
Totaal FTE 19,34 44,53
Gemiddelde salarislast per FTE € 47.309 € 47.730
Gem. salarislast per prof. & amateur voorstelling € 4.530 € 5.159
Totaal overige personeelskosten € 18.669 € 120.616
Gemiddelde overige personeelskosten per FTE € 965 € 2.709
Totaal huisvestingskosten € 809.703 € 5.069.254
Huurinkomsten huisvesting € 0 € 1.875.795
Huisvestingskosten (ná inkomsten) € 809.703 € 3.193.459
Gem. huisvestingskosten per prof. & amateurvoorstelling € 4.008 € 7.751
Totaal automatiseringskosten € 23.762 € 218.474
Gem. automatiseringskosten per professionele & amateur voorstelling € 118 € 530 

Naam Rabotheater en andere mogelijkheden

Zou het misschien een idee zijn dat de Rabobank de naam van het theater beschikbaar stelt en daarmee het theater de gelegenheid geeft om een nieuwe naamsponsor aan zich te verbinden. Het geeft toch weer iets ruimte.

Verder zou de gemeente ook meer gebruik kunnen maken van het theater zodat er ook meer inkomsten komen, er gaat tenslotte ook veel subsidie naar toe, dus maak er een voorkeur locatie van  voor events en overleggen.

Lekker een onafhankelijk Rabotheater in Hengelo

Als je dit zo allemaal ziet dan heeft het Rabotheater het veel efficiënter  ingericht en levert samenwerking met Enschede niets of heel weinig op. De discussie die diverse partijen hebben geprobeerd aan te gaan over het tekort en daarmee de extra investeringen voor het Rabotheater zijn alleen maar voor de bühne. Een serieuze samenwerking zou betekenen dat we in Hengelo het risico lopen op een uitholling van het Rabotheater en/of een grote extra kostenpost terwijl er nu al zo geklaagd wordt.

Het  standpunt van Lokaal-Hengelo is dus lekker het Rabotheater laten zoals het is, de extra kosten opnemen in de begroting/subsidie en als gemeente samen gaan werken met het Rabotheater om extra inkomsten te generen.

 

Written By
More from Redactie

Staak het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers

Hengelo – LokaalHengelo fractievoorzitter Gerrit Megelink roept de gemeente Hengelo op om...
Read More