Het recyclen van gebruikte theezakjes

theezakjes
theezakjes

Tijdens de politieke markt van 17 januari 2018 kwam het rekenkameronderzoek “Grip op afval” aan bod om te worden besproken.

Theezakje

Voorafgaand aan de analyse van het rapport heb ik mogen inspreken en heb ik als eerste het verhaal verteld dat ik een paar maand daarvoor in de krant las. Het ging over het scheiden van afval door de burgers van Hengelo en er stond een halleluja-verhaal in van een inwoner, die zichzelf op de borst klopte vanwege het feit, dat hij zo milieubewust en gemotiveerd was om zijn afval optimaal te scheiden.  Hij was er trots op, dat hij zelfs de gebruikte theezakjes uit elkaar peuterde om vervolgens de inhoud van het zakje in de groene container te doen, het papieren zakje bij het oud papier en het touwtje bij het restafval.  Ik heb de man voor gek verklaard en gezegd, dat ik hem een enorme domoor vind.  Verwijtende blikken vlogen vanuit de raad in mijn richting. De uitdrukkingen op de gezichten spraken boekdelen: “Nou, nou meneer Jaarsma, hoe kunt u nou iemand die zo milieubewust is een domoor noemen”.   Toch vind ik de man een domoor , er bestaan namelijk prachtige RVS bolletjes, waarmee je losse thee kunt gebruiken om je thee te zetten. Verbaasde gezichten.

Niet alles is wat het lijkt

Ik vertelde dit verhaal om duidelijk te maken, dat niet alles is wat het lijkt. De man heeft een bepaalde richting ingeslagen en is blind voor andere mogelijkheden en daar zie ik een parallel met het afvalbeleid van de gemeente Hengelo.  Het afvalbeleid, waar in 2015 voor gekozen is wordt blind voortgezet, oogkleppen op en doormodderen maar.

Rekenkamer-rapport

Ik heb het rekenkamerrapport doorgelezen en daar vallen mij een aantal dingen op:

In het raadsbesluit met zaaknummer 2175813 lees ik o.a. het volgende, ik citeer: “De gemeenteraad wordt voorgesteld de aanbevelingen over te nemen en het college opdracht te geven hieraan uitvoering te geven”.

Even een paar regeltjes uit het rapport gepakt:

“Daarbij moet de aandacht niet alleen uitgaan naar de hoeveelheid restafval, maar ook naar zaken als zwerfvuil, draagvlak en de hoogte van de afvalstoffenheffing.”

“De raad kan het college vragen informatie aan te leveren over maatschappelijke effecten zoals welke belemmeringen ervaren inwoners bij de uitvoering van het afvalbeleid, welke belemmeringen kunnen weggenomen worden, hoe ontwikkelt het zwerfvuil zich.”

“Spreek ook als raad met elkaar af hoe je omgaat met signalen van inwoners over de uitvoering van het afvalbeleid.”

“Collegeleden hebben de plicht om over belangrijke veranderingen te berichten, maar dat gebeurt zelden, terwijl de markt, technologie en het rijksbeleid ten aanzien van afvalinzameling volop in beweging zijn en vragen om anticiperende gemeenten als opdrachtgevers en aandeelhouders.”

Overnemen aanbevelingen

Van het overnemen van de aanbevelingen  heb ik in Hengelo nog niets gemerkt, sterker, signalen van de inwoners worden volstrekt genegeerd.

Het college en het allergrootste deel van de gemeenteraad staan mijlenver af van de inwoners en uit hun houding krijg ik altijd het gevoel, dat de inwoners gezien worden als een stel onnozele domoren, die niet moeten zeuren en gewoon moeten doen wat het zogenaamde “intellect” van ze eist.

Ik hoop van ganser harte, dat de inwoners bij de aanstaande verkiezingen massaal de huidige raads- en collegeleden genadeloos afstraffen en kiezen voor de enige partij, die de omgekeerd inzamel-onzin terug wil draaien en wil kiezen voor het modernere en efficiëntere nascheiden, zoals dat o.a. in Friesland al gebeurt.

Welke partij dat is mag u niet raden, want u weet het al: LokaalHengelo, de enige partij, die echt naar de inwoners luistert.

Voor u interessant: www.samenhalenwealleseruit.nl

Written By
More from Redactie

zorg niet uitkleden

Hieronder integraal de uitstekende tekst van Ben van Veen, voormalig raadslid en...
Read More