Referendum afvalbeleid van de baan!?

Gisteren zagen wij het nieuws op Facebook, Twitter en in de TC Tubantia:  het referendum is van de baan. Initiatiefnemer Dhr. Van Essen heeft zijn verzoek tot het houden van het afvalbeleid teruggetrokken, omdat hij hier geen heil meer in zag.

Bij LokaalHengelo was de teleurstelling groot, want afgelopen woensdag is er na een behoorlijk debat tussen de verschillende partijen positief gestemd over het inleidend verzoek tot het houden van een referendum over het afvalbeleid.  Hiermee kwam het referendum weer een stap dichterbij.

Dhr. Van Essen heeft het initiatief teruggetrokken om persoonlijke redenen. De strijd om een eerlijk en betaalbaar afvalbeleid had teveel tijd en energie van hem gevergd. Daarnaast zag hij het nut niet meer van het referendum, omdat hij de indruk kreeg dat ondanks de uitslag de gemeente het beleid niet zou wijzigen.

LokaalHengelobetreurt de gang van zaken, maar respecteert de beslissing van dhr. Van Essen. Wij zijn dhr. Van Essen ook erg dankbaar voor zijn inspanningen, zijn adviezen en zijn inzet in de strijd tegen het huidige afvalbeleid.

Tijdens het debat over het verzoek tot het houden van een referendum waren de meningen verdeeld, tenminste zo leek het. Het CDA verwees naar elk regeltje dat het referendum zou kunnen dwarsbomen, want je voormalig wethouder afvallen is geen optie. De VVD was gewoon tegen het referendum en dumpte daarmee het afvalprobleem gewoon weer bij de inwoners. GroenLinks, uiteraard ook tegen het referendum, gaf als reden dat wij nu al zo op de goede weg zijn en het houden van een referendum veel geld kost, dat beter ergens anders aan besteed kon worden.Maar ook was de partij bang voor de kosten die het wijzigen van het beleid na het referendum zou kosten. De PVDA stemde zowel voor als tegen, tegen omdat zij ook voor dit beleid hadden gekozen en voor….waarschijnlijk uit angst om nog meer kiezers kwijt te raken. D66 de partij die altijd voorstander was van het referendum stemde ook voor en had alle vertrouwen in de uitkomst van een eventueel referendum. De SP stemde voor, ook wij waren hier verbaasd over, maar wilde wel duidelijk hebben dat inwoners  moeten beseffen dat als er voor een wijziging van het afvalbeleid wordt gekozen, zij deze moeten betalen! Dus op voorstemmen staat als straf betalen!?

Dhr. Van  Essen kwam hiermee tot de conclusie dat het houden van een referendum, zelfs met een positieve uitkomst, niet zou zorgen voor een wijziging van het beleid.LokaalHengelo vindt die conclusie te voorbarig, maar wij begrijpen hem wel. Het gaat om een raadgevend referendum en de gemeenteraad kan de uitslag van dit referendum naast zich neerleggen, dit is zeker geen ondenkbaar scenario, maar de uitslag van het referendum zou wel voor een situatie zorgen die binnen de gemeente niet genegeerd zou kunnen worden.

LokaalHengelo is zich nu aan het beraden over wat zij als partij nog zou kunnen doen om het initiatief over te nemen en of de regelgeving dit toelaat.

Ondanks de enorme teleurstelling binnen de partij en het mogelijk verloren gaan van het referendum over het afvalbeleid, zal LokaalHengelo zich blijven afzetten tegen het huidige afvalbeleid en zich blijven inzetten voor een eerlijker en betaalbaarder systeem dat ook nog eens uit milieu-oogpunt het beste is: nascheiden van afval.

More from Patrick Rillmann

Motie vreemd: Voedselbank

Hengelo 19-07-2018 Gisteren hebben de fracties van het CDA, de PVV en...
Read More

1 Comment

  • Er zijn 2 winnaars bij het bruskeren vd burgers:
    – de ratten populatie
    – Twente “Mijoenen” a.k.a. milieu.

Comments are closed.