Speerpunten

LokaalHengelo is een jonge, energieke lokale politieke beweging die deel uitmaakt van de Hengelose gemeenteraad. LokaalHengelo is opgericht door bewogen inwoners die van Hengelo weer een florerende vitale stad willen maken en daarvoor willen aanpakken! LokaalHengelo staat voor een eerlijke, duidelijke, realistische en transparante politiek. Een actieve politieke beweging die samen met u wil aanpakken. LokaalHengelo is trots op Hengelo en kan zich belangeloos en zonder invloed van landelijke partijlijnen voor Hengelo inzetten. Dat is helaas ook nodig!

In Hengelo is de binnenstad leeggelopen, in Hengelo is de (stille) armoede toegenomen, in Hengelo zijn veel speelvoorzieningen wegbezuinigd, in Hengelo zijn 4000 handtekeningen van inwoners die het oneens zijn met het afvalbeleid genegeerd en daarom is LokaalHengelo keihard nodig. LokaalHengelo weet van aanpakken en gaat dat de komende vier jaar – met uw steun – ook doen.

LokaalHengelo luistert echt naar u en pakt aan. Bij LokaalHengelo zijn woorden OOK daden! Wij gaan het partijkartel breken! LokaalHengelo is het democratisch forum voor Hengelo!

LokaalHengelo is:

 1. Voor een zelfbewuste, onafhankelijke en lokale politiek voor een zelfbeschikkend Hengelo.
 2. Tegen politieke dogma’s vanuit de landelijke politieke partijen.
 3. Voor het bevriezen, en daar waar mogelijk verlagen, van de gemeentelijke lasten.
 4. Voor het aanpakken van bureaucratie en autoritair bestuur.
 5. Voor aanpakken van armoede en voor het steunen van organisaties die hierbij helpen.
 6. Voor een slank, flexibel en klantgericht lokaal overheidsapparaat.
 7. Voor durf, daadkracht en dynamiek en een gezonde financiële positie van Hengelo.
 8. Voor politiek die dichter bij de inwoners staat en daarnaar luistert.
 9. Voor het serieus betrekken van organisaties en groepen belanghebbenden in de Hengelose samenleving bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijke plannen.
 10. Voor het introduceren van nieuwe vormen van samenwerking en stimuleren van transparantie.
 11. Voor aanpakken/herbestemmen van leegstand en lege plekken in de binnenstad en wijken.
 12. Voor behoud en uitbreiding van betaalbare huur, koop- en starterswoningen (o.a. Beckum).
 13. Voor goede volksgezondheid en een volwaardig ziekenhuis.
 14. Voor creëren en behouden van werkgelegenheid en een goed economisch en sociaal beleid.
 15. Voor meer lokaal aanbesteden van werk bij bedrijven en ZZP’ers uit Hengelo.
 16. Voor betaalbare voorzieningen, bereikbaar voor iedereen.
 17. Voor meer speelruimte voor onze kinderen.
 18. Voor het blijven meedoen van senioren in Hengelo, extra aandacht voor (kwetsbare) ouderen en ruimte voor jongeren. Iedere inwoner telt voor LokaalHengelo.
 19. Voor veiligheid en milieu met daarbij goed onderhoud van de openbare ruimte.
 20. Voor het stimuleren en faciliteren van breedtesport, cultuur en amateur/professionele kunst.
 21. Voor het terugdraaien van Diftar/omgekeerd inzamelen en voor het nascheiden van afval.