Staak het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers

Hengelo – LokaalHengelo fractievoorzitter Gerrit Megelink roept de gemeente Hengelo op om geen ondergrondse afvalcontainers tijdens het (in)formatieproces te plaatsen: ‘ Het afvalbeleid is HET thema van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen geweest. Er was en is veel weerstand onder Hengeloërs over het afvalbeleid van het oude college, dat zie je ook terug in de verkiezingsuitslag. Indachtig dat gegeven is het vreemd dat de beleidsuitvoering en dus het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers doorgaat en er gedaan wordt alsof er op 21 maart 2018 niet iets veranderd is. Dinsdag 3 april werden er op verschillende plaatsen in de Hasseler Es zogenaamde ORAC’s geplaatst. 

Status oude college 

Megelink vraagt zich af welke status het oude college heeft tijdens het (in)formatieproces: ‘ Volgens ons heeft de kiezer gesproken en is het niet opportuun om het oude college besluiten te laten nemen dan wel uitvoering te laten geven aan beleid dat zeer waarschijnlijk onderwerp van gesprek zal zijn tijdens de coalitie-onderhandelingen’. LokaalHengelo wil dan ook dat het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers direct gestaakt wordt en roept het college op om daaraan gehoor te geven. Megelink: ‘Laat de informateur en straks de formateur hun werk doen en ga ze niet voor de voeten lopen door beleid uit te voeren dat op scherp staat’. 

Niet bang 

LokaalHengelo is niet bang dat de oproep van de partij ze buitenspel zet bij het vormen van een coalitie. Megelink: ‘ We hebben steeds gezegd verantwoordelijkheid te willen nemen, maar dat is geen doel op zich. Het kan een gevolg zijn van het proces en we denken dat onze actie dat niet hoeft te verstoren. Sterker, volgens mij laten we alleen maar zien dat we geen partij van loze beloften zijn. We hebben tijdens de campagne duidelijk stelling genomen tegen het beleid van het oude college. Een mogelijke plaats in de coalitie verandert daar niets aan. Door kleur te bekennen laten we bovendien aan onze kiezers en de andere fracties in de gemeenteraad zien dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen en dus dat we een betrouwbare partij zijn die graag wil samenwerken’ . 

Steun 

Megelink verwacht dat zijn oproep steun kan krijgen van andere partijen: ‘ Een blik in de verkiezingsprogramma’s van andere partijen zegt genoeg. Er zijn meerdere partijen die tijdens het campagne voeren zich hebben uitgesproken tegen het afvalbeleid van het college. Denk aan de VVD, Burger Belangen en natuurlijk de grootste partij ProHengelo, steun voor ons appèl ligt dan ook in de lijn van onze verwachting. LokaalHengelo wil nog steeds dat Hengeloërs gelegenheid krijgen zich over het afvalbeleid uit te spreken. 

Megelink daarover: ‘LokaalHengelo diende vorige jaar een motie in om over het afvalbeleid een referendum te houden. ProHengelo heeft recent laten weten onze inzet voor zo’n referendum te steunen. Die onverwachte steun sterkt ons in de overtuiging dat we eerst de Hengeloërs maar eens moeten vragen om hun mening’ . 

Schriftelijke vragen aan de burgemeester

Betreft : Staakt het ORCA’s plaatsen 

Geachte burgemeester, 

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hebben een verschuiving van de (machts)verhoudingen in de Hengelose gemeenteraad teweeg gebracht. Het oude college kan niet meer bogen op een meerderheid in de gemeenteraad. 

Diezelfde gemeenteraad is in afwachting van de uitkomsten van het (in)formatieproces. De status van het oude college tijdens dit proces is een interessante met het oog op de continuïteit in besluitvorming en beleidsuitvoering. 

LokaalHengelo vindt het – indachtig de verkiezingsuitslag – niet opportuun om het oude college besluiten te laten nemen en is tevens van mening dat de beleidsuitvoering van bepaalde onderwerpen moet worden stilgelegd totdat een nieuw college is aangetreden. 

Dit geldt wat LokaalHengelo betreft zeker voor het heikele onderwerp van het Hengelose afvalbeleid. Onze fractie is van mening dat de uitvoering daarvan dient te worden stilgelegd. We willen met andere woorden een staakt het ORAC’s plaatsen. 

Het kan niet zo zijn dat het plaatsen van ORCA’s tijdens het formatieproces doorgaat, maar dat gebeurt wel. Vandaag hebben we dat kunnen vaststellen in de Hasseler Es. We roepen u als voorzitter van het oude college op het plaatsen van ORCA’s hangende het formatieproces te staken en ontvangen graag van u en/of het oude college antwoord op onze volgende vragen: 

  1. Vandaag 3 april 2018 hebben leden van LokaalHengelo waargenomen dat er in de wijk Hasseler Es ORCA’s geplaatst worden. Op welke plaatsen in de Hasseler Es is dit precies gebeurt ? 
  2. Is er met de omwonenden voorafgaand aan de plaatsing gecommuniceerd over de plaatsing ? Zo ja, wanneer en wat was de aard en inhoud van deze communicatie ? Zo nee, waarom niet ? 
  3. Zijn er in de afgelopen periode nog meer ORCA’s geplaatst en waar is de plaatsing van ORCA’s voor de komende twee maanden in de planning ? 
  4. Vindt u met LokaalHengelo het niet meer op zijn plaats om het plaatsen van ORCA’s op te schorten tot het formatieproces is afgerond. Er worden nu mogelijkerwijs kosten gemaakt voor iets waarvan een volgend college kan besluiten het terug te draaien. Zo nee, waarom niet en welke – gezien de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen – democratische legitimering heeft u ervoor ? Zo ja, per wanneer stopt u met het plaatsen van ORCA’s ? 

LokaalHengelo kijkt uit naar de antwoorden op onze vragen. 

Met vriendelijke groet, 

LokaalHengelo

Gerrit Megelink

Written By
More from Redactie

Het illusionistencollectief in Hengelo

Bij het woord illusionist denk je al gauw aan mensen als Hans...
Read More