Stop inname grijze afvalcontainer in Hengelo

Zoals jullie gemerkt hebben is er beweging op gang gekomen tegen de inname van de grijze afvalcontainer in Hengelo. Ondanks pogingen van de gemeente Hengelo, Twente milieu en Twence om net te doen alsof het allemaal goed geregeld is en het goed gaat komen gelooft een groot deel van de inwoners van Hengelo dit niet. Wij denken dat dit terecht is,  mede omdat de zwaksten in onze samenleving de dupe gaan worden van de bezuinigingsdrift van de gemeente. De manier waarop je omgaat met de zwaksten in de samenleving geeft het beschavingsniveau aan, horen we altijd. Als we het afvalbeleid van de gemeente Hengelo als maatstaaf houden dan kunnen we gerust stellen dat er nog veel te verbeteren is aan het beschavingsniveau.

Hengeloos Peil

Tijdens de laatste uitzending van Hengeloos Peil werd nog eens duidelijk dat de vertegenwoordiger van de gemeente “autistisch gedrag” laat zien. Hij kon op geen enkel begrip opbrengen voor de argumenten van de andere tafelgenoten en leek zelfs de onrust, die er duidelijk aanwezig was, te negeren. Wat ook opmerkelijk was is dat de gemeente vertegenwoordiger een andere invulling geeft aan het besluit van de gemeenteraad. Zo spreekt hij over een Urubin gemiddelde afstand naar de ondergrondse afvalcontainer die  250 meter mag zijn terwijl de gemeenteraad beslist heeft, dat het maximaal 250 meter mag zijn. Verder beweert hij,  dat het wettelijk allemaal in order is, dat hadden ze uitgezocht. Inmiddels weten we via de site afvalloos 2.0 zak of bak, dat de maximale afstand wettelijk op 75 meter is bepaald.

Hoe zit de politiek erin?

Tijdens de uitzending heeft BurgerBelangen aangegeven dat zij de signalen vanuit de bevolking serieus wil nemen en willen stoppen met het inzamelen van de grijze afvalcontainers, dat hebben ze later nog een keer herhaald. Lijst Horsthuis heeft aangegeven zich ook zorgen te maken en ook een pas op de plaats te willen. ProHengelo was wel aanwezig maar liet niets van zich horen, maar achteraf hebben ze in de pers geroepen dat ook zij zich zorgen maken. Behalve een discussie op de politieke markt heeft dit nog niet veel opgeleverd. In Hengelo zijn namelijk de meeste partijen doof voor de zorgen van de inwoners.

Wat kunnen wij nog doen?

Omdat we al weer een paar weken verder zijn en de inzameling van de grijze container gewoon doorgaat, hebben wij als Lokaal-Hengelo de volgende stap gezet in het democratisch proces, een motie vreemd. We denken hiermee recht te doen aan de onrust die er in Hengelo leeft. Vrijdag 31 maart hebben wij de andere politieke partijen gevraagd of zij medeondertekenaar willen zijn van deze motie, het gaat ons tenslotte om het resultaat niet de roem. Hoewel we verwachten dat ProHengelo zich niet over zijn principe heen kan zetten en niet zal meedoen met de motie en u daar dan de dupe van wordt, verwachten we dat Burgerbelangen en lijst Horsthuis hun woord houden en meedoen en voor zullen stemmen. Helaas is dat niet genoeg en zullen we steun van de partijen in het college moeten hebben. Die hebben tot nu toe niets van zich laten horen, dus dat voorspelt niet veel goeds.

Aanstaande dinsdag wordt de motie vreemd behandeld in de gemeenteraad en hopen we dat men een pas op de plaats maakt wat betreft het inzamelen van de grijze afvalcontainer. Gebeurt dat niet, dan blijven we voor Uw rechten opkomen en heeft u het volgend jaar tijdens de verkiezingen makkelijker om een keuze te  maken voor een partij (Lokaal-Hengelo). Dinsdag kunt u de balans opmaken en weet u welke partijen opkomen voor U.

We blijven actief samen met Urubin  vechten voor een eerlijke en beschaafde manier van inzamelen.

Lees ook het artikel van Tubantia

 

MOTIE VREEMD: Stopzetten inname grijze container

Hieronder de tekst voor de motie vreemd:

De raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op 4 april 2017,

 

Constaterende dat:

 • De gemeenteraad, onder bepaalde voorwaarden (zoals loopafstand en goedkoper uit zijn), heeft besloten om het omgekeerd inzamelen in te gaan voeren;
 • Dit tot gevolg heeft dat de grijze container in de loop van 2017 verdwijnt en de inwoners van Hengelo hun afval naar de ondergrondse container moeten brengen;
 • Per 1 januari 2018 Twente Milieu geen restafval meer ophaalt vanuit huis;
 • Het af te voeren restafval op loopafstand (maximaal 250 meter) van een ondergrondse container zou komen.
 

 

Overwegende dat:

·       Dit op grote logistieke bezwaren kan rekenen bij o.a. ouderen en mensen met een beperking;

·       Omdat o.a. ouderen en mensen met een beperking (vaak) geen 30 literzakken kunnen wegbrengen en daarom gedwongen worden om steeds kleine zakjes per keer te storten en daardoor (hoogstwaarschijnlijk) onevenredig duurder uit zullen zijn;

·       Er groot verzet is bij de Hengelose bevolking m.b.t. het afschaffen van de grijze container;

·       Door het afschaffen van de grijze container de verwachting is dat afvaldump bij o.a. de milieu-eilanden en in de buitengebieden zal gaan toenemen;

·       De voorwaarde van op loopafstand (maximaal 250 meter) vaak niet gehaald wordt.  

 

 

Verzoekt de gemeenteraad om:

·       Het college opdracht te geven, om in afwachting van de hernieuwde discussie over het omgekeerd inzamelen bij de Politieke Markt in mei 2017, de inname van de grijze containers tot nader order stop te zetten. En daar waar de inname al is gedaan (Tuindorp ’t Lansink) de bewoners de mogelijkheid te bieden om weer van hun grijze container gebruik te kunnen maken.

 en gaat over tot de orde van de dag.

Namens Lokaal-Hengelo,

 

Leo Janssen

Fractievoorzitter

 

Written By
More from redactie

Persbericht: LokaalHengelo in actie tegen de woekercontainer

De lokale partij LokaalHengelo gaat  woensdag 6 december in het centrum van...
Read More

4 Comments

 • Heldere artikelen over dit topic! Hulde.
  Graag zouden wij “namen & rugnummers” vol in de schijnwerpers willen zien van hen die de motie torpederen.
  .
  Ook graag de adressen; zodat belazerde burgers aldaar eea in voortuin (oid) kunnen deponeren / flikkeren.
  .
  StalinPartij met stip als uber-huichelaar; propageert van alles en doet geen reedt.
  Om de driedubbele onderkin en leeghoofd met holle vragende ogen etc. de klauwen te laten wapperen, de volgende motie resp. suggestie:
  Partei Zentrale aan de Cronjestraat heeft een belendende brede gang…. alle huichel-slachtoffers uit postcode 7551 daar de meuk neerpleuren.
  Stank? een nonissue voor de beerput rekwisieten aldaar.

 • Loopafstand 250 meter? Heb je de overzichtskaart van de wijk Het Tuindorp gezien? Alle afvalcontainers komen aan de rand van de wijk. Het argument is dan: “Dan kunnen de vuilniswagens er beter bij en heeft “de wijk” minder last van de herrie … ” Er wordt niet gekeken naar de mensen in het centrum van de wijk die daardoor een heel eind moeten sjouwen met hun vuilniszak. Fijn hoor, voor ouderen en slecht lopende mensen. Trouwens ook voor jongeren en gezinnen met kleine kinderen. “Mama is “even (?)” de vuilniszak wegbrengen …” En als het tegenzit loop je ook nog de kans dat onderweg jouw vuilniszak scheurt … En betekent de komst van afvalcontainers dat er ook extra (belasting)geld moet worden geïnvesteerd in een nieuwe uitvoering van vuilniswagens? En wat gaat er dan met de oude gebeuren? Gaan die tegen een goede prijs verkocht worden? Of doen “we” die zomaar weg? Veel vragen dus …

 • De gehele diftar en het gescheiden afval is hierdoor mislukt , bij navraag krijgen we nu te horen dat het simpel is want als 1 van de andere containers leeg is gooien we gewoon onze zakken met rest afval onder in deze containers 😀

Comments are closed.